İKÇÜ ÜBYS
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Hakkımızda..

Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren bilişim alt yapısını geleceğide taşıyacak şekilde oluşturmakta yatırımlarını bu doğrultuda yapmaktadır. Devlet üniversitesi olarak, İdari ve Akademik süreçlerimizi mevzuata uygun, kalite süreçleri ile ölçülebilen, entegre çalışan yazılım platformu üzerinde geliştirmekte ve yürütmektedir.
2011 yılı itibari ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak üniversitel...