• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
  • |
  • Bilgi Sistemleri
Uygulamalar
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Portalına Hoşgeldiniz
Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren bilişim alt yapısını geleceğide taşıyacak şekilde oluşturmakta yatırımlarını bu doğrultuda yapmaktadır. Devlet üniversitesi olarak, İdari ve Akademik süreçlerimizi mevzuata uygun, kalite süreçleri ile ölçülebilen, entegre çalışan yazılım platformu üzerinde geliştirmekte ve yürütmektedir.