BAP İstatistikleri
405
Tamamlanan
Proje
223
Devam Eden
Proje
12
Kabul Edilen
Proje
32
Tamamlanmış
Bilimsel Etkinlik
14
Devam Eden
Bilimsel Etkinlik


Tüm Kabul Edilen Projeler

20202020-TDR-SABE-0007Ağız ve Diş Protezlerinden Tükürüğe Salınan İyon Miktarının AraştırılmasıDoç. Dr. Ender AkanDoktora Tez ProjesiSağlık Bilimleri Enstitüsü
20202020-TDU-DİŞF-0015Akıllı kromatik teknoloji ile üretilen üniversal kompozitlerin renk uyumunun in vitro koşullarda değerlendirilmesi Prof. Dr. Esra Uzer ÇelikTıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez ProjesiDiş Hekimliği Fakültesi
20202020-TYL-FEBE-0006Alçak Basınçlı Döküm ile Üretilmiş Al A356 Alaşımı Parçaların Mekanik Özelliklerinin Toz Formdaki Tane İnceltiler ile GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi Onur ErtuğrulYüksek Lisans Tez ProjesiFen Bilimleri Enstitüsü
20202020-TDR-SABE-0011Böbrek Naklinden Sonra İmmün Moleküllerin Akut Dönemdeki RolleriProf. Dr. İbrahim PirimDoktora Tez ProjesiSağlık Bilimleri Enstitüsü
20202020-TDR-SABE-0010Fetal Dönemde Musculus Masseter’in Gelişimi Prof. Dr. Mehmet Ali MalasDoktora Tez ProjesiSağlık Bilimleri Enstitüsü
20202020-TDU-TIPF-0016Hyaluronik Asit ve Hyalurinidaz Enjeksiyonunun Sıçan Derisi Üzerindeki Histolojik Etkilerinin DeğerlendirilmesiDoç. Dr. Ersin AkşamTıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez ProjesiTıp Fakültesi
20202020-GAP-TIPF-0013MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA HORMONOTERAPİNİN KEMİK VE LİPİD METABOLİZMASI ÜZERİNE UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDr. Öğr. Üyesi Leyla DemirGenel Araştırma ProjesiTıp Fakültesi
20202020-TDU-TIPF-0014Mesane kanserinde CD44 , CD54 ve sitokinlerin değerlendirilmesiProf. Dr. Selçuk KayaTıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez ProjesiTıp Fakültesi
20192020-GAP-DİŞF-0004Sabit ortodontik tedavi hastalarında tükürükteki metal iyon seviyelerinin incelenmesiDr. Öğr. Üyesi Beyza Karadede ÜnalGenel Araştırma ProjesiDiş Hekimliği Fakültesi
20202020-TDU-TIPF-0011Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıklı bebeklerde/çocuklarda girişimsel tedavinin Brain Natriüretik Peptid(BNP), Eritropoietin(EPO) düzeyi, Eritrosit Parametreleri(MCV,MCH,MCHC,RDW) ve Solubl Urokinaz Tip Plazminojen Aktivatör Reseptör (suPAR) üzerine etkisiProf. Dr. Figen NarinTıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez ProjesiTıp Fakültesi
seek-warrow-warrow-eseek-eSayfa başına ürün1 - 10 12 öğeleri

Birimlere Göre Tüm Kabul Edilen Proje Sayıları