Mezun Anket Formu
ANKET AÇIKLAMALARI

Değerli Mezunumuz,

Bu anket çalışması, mezunlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda üniversitemizin ve merkezimizin sağlamış olduğu imkanları ve hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) tarafından hazırlanmıştır. 

Mezunlarımıza yönelik faaliyetlerden haberdar olmak için "https://ubs.ikc.edu.tr/GTS/Portal/home/index" linkini ziyaret edebilirsiniz. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına yönelik kariyer fırsatlarını ve etkinliklerini takip etmek için "Mezun İletişim Sistemi" üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Değerli katkılarınız için teşekkür eder, kariyer yolculuğunuzda başarılar dileriz.

1. Mezun Anket Formu
1.* Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

2.* Bölüm/Program

3.* Mezun Olunan Program Türü

4.* Mezuniyet Yılı

5.* Cinsiyet

6.* Yaş

7.* Çalışılan Kurum/Kuruluş

8.* Çalışılan Sektör

9.* Mezuniyet tarihinizden ne kadar süre sonra çalışmaya başladınız?

10.* Mesleki Deneyim

11.* Mezuniyet sonrasında üniversitede eğitim aldığım alanda çalışıyorum.

12.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

13.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mezunu olmanın avantajlarını görmekteyim.

14.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mezunları gelecekte başarılı olur.

15.* Mezun olduğum programın eğitim içeriğinin ve düzeyinin yeterli olduğuna inanıyorum.

16.* Üniversitede aldığım eğitim alanımla ilgili bilgileri kullanabilme becerimi geliştirdi.

17.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde aldığım eğitim kalitelidir.

18.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde aldığım eğitimin girişimcilik becerilerime olumlu yönde katkı sağladığını düşünüyorum.

19.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde aldığım eğitimim esnasında sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunma imkânı yakaladım.

20.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde aldığım eğitim başlangıçtaki beklentilerimi karşıladı.

21.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin diploma marka değeri yüksektir.

22.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde aldığım eğitim çalışma hayatının gerektirdiği yetkinlikleri kazanmamı sağladı.

23.* Eğer tekrar seçme şansım olsaydı yine İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni seçerdim.

24.* Eğer tekrar seçme şansım olsaydı yine aynı bölümü seçerdim.

25.* Üniversiteye yeni girecek öğrencilere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni tavsiye ederim.

26.* Üniversitede gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinlikler kariyerimi geliştirmem konusunda bana yardımcı oldu.

27.* Üniversite eğitimim esnasında çalışma hayatına yönelik önerilerde ve yönlendirmelerde bulunuldu.

28.* Uygulamalı Eğitim (uygulamalı ders, işletmede mesleki eğitim, staj) kapsamında kurum/kuruluşlarda geçirilen süre artırılmalıdır.

29.* Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları geliştirilmelidir.

30.* Mezuniyetim sonrasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile iletişimim devam ediyor.

31.* Mezuniyetim sonrasında önceki veya sonraki dönem mezunlarla olan iletişimim devam ediyor.

32.* Üniversitenin mezunlarıyla olan iletişimi güçlüdür.

33.* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mezunlara yönelik etkinlikler düzenler.

34.* Mezunlara yönelik faaliyetler yapılması durumunda katılmak isterim.

35.* Üniversitede gerçekleştirilecek olan faaliyetlere (kariyer günü, konferans vb.) konuşmacı, panelist vb. olarak katılmak isterim.


Başında * olan sorular zorunludur.