Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY6.101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler araştırma yöntemlerini öğrenerek hazırlayacakları tez veya projelerde veri toplama, veri işleme, veri analizi ve yorumlanması gibi konularda yetkinleşeceklerdir. Ders süresince istatistiksel yöntemler parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olarak aktarılacak ve bu modellerin sağlık kurumlarında potansiyel kullanım alanları üzerine odaklanılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Balcı, Ali 2013. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara Babbie, E. R. 2007. The basics of social research (4th ed.). Australia: Thomson/Wadsworth. 576 pages. ISBN: 0495094684.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım<br />Tartışma<br />Soru-Yanıt<br />Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Bilim ve araştırma konusunu kavramsal olarak açıklayabilir,
  • 2 Hipotez ve araştırma sorusu oluşturabilir,
  • 3 Örneklem belirleyebilir ve örneklem seçimi yapabilir,
  • 4 Ölçme araçları geliştirebilir ve uygulayabilir,
  • 5 Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analizler yapabilir
  • 6 Sonuçları yorumlayabilir,
  • 7 Araştırma etiği konusunda nelere dikkat edeceğini bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
3.Hafta *Araştırma Sorusunun Tanımlanması ve Denence Kurma
4.Hafta *Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Seçimi
5.Hafta *Ölçme
6.Hafta *Anket Hazırlama
7.Hafta *Temel İstatistik Kavramlar
8.Hafta *İstatistiksel Karar Teorisi
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Parametrik Testler I
11.Hafta *Parametrik Testler II
12.Hafta *Parametrik Olmayan Testler
13.Hafta *Sağlık Kuruluşlarında Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
14.Hafta *Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00