Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP511 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 51,00 22,00 0,00 4,40 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek düzeyde, KBB alanında sık görülen hastalıklara tanı koyabilme, tedavi edebilme ve acil şartlarda solunum obstrüksiyonu ve epistaksis gibi hastalıkları yönetebilme ve sevk edilecek hastalıkları ayırt etme yetisine sahip hekimler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği : Kulak Burun Boğaz Uzmanlığı ile ilgili hastalıklar, ülkemizde ve dünyada en çok hekime başvuru nedenleri arasında yer almaktadır. KBB Uzmanlığı aynı zamanda, hastalık çeşitliliği açısından da oldukça zengin bir branştır. Ayrıca, beş temel duyumuzdan üçü (işitme, koku ve tat alma) KBB branşının ilgi sahası içindedir. KBB uzmanları almış oldukları eğitim gereği, plevra ile dura arasında, göz kürelerinin dışındaki baş-boyun bölgesini ilgilendiren çok geniş bir alandaki hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavileri ile ilgilenmektedirler. Tıp eğitiminin küçük bir bölümünü içeren bu staj boyunca öğrenciler, tonsillit, otit gibi enflamatuar hastalıklardan larenks karsinomu gibi baş boyun bölgesinin onkolojik hastalıklarına kadar çok geniş yelpazedeki hastalıklar hakkında birinci basamak sağlık hizmeti seviyesinde bilgilendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Stajınız boyunca teorik destek için Prof.Dr.Can Koç'un “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi” kitabından yararlanabilirsiniz.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Ayrıntılı ve güvenilir öykü almalı, temel baş-boyun muayenesini mezun olduktan sonra ilgili muayene aletleri (otoskop, ışık kaynağı, dil basacağı, burun spekulumu) ile tam olarak yapabilmeli, 2. Kulak Burun Boğaz alanında sık görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalı, tanı ve tedavi yaklaşımlarına hakim olmalı, 3. Hastalıklarda ayırıcı tanıyı yapabilmeli, sevk gerektirecek hastalıkları belirleyebilmeli, 4. Akut dispne ve epistaksis gibi KBB acil hastalıklarına müdahale edebilmeli ve sonraki süreci planlayabilmeli, 5. Laboratuvar, radyolojik, odyolojik tetkikleri değerlendirip yorum yapabilmeli, 6. Tıbbi bilişim teknolojilerini ve/veya dökümente edilmiş kaynakları kullanarak bir hastalık hakkında seminer sunabilmeli,7. Erken tanıyı sağlayabilecek semptom ve tanı yöntemlerini bilmeli, hasta yönlendirmelerini buna göre yapabilmeli, 8. Serviste sorumlu olduğu hastaların takiplerini yapabilmeli (dosyala hazırlama ve sunma, epikriz hazırlama) ve poliklinik uygulamalarında reçete düzenleyebilmeli, 9. Tanı ve tedavi işlemlerinin etik ve yasal yönlerini bilip, ülke için ekonomik yükünü değerlendirebilmeli, 10. Hasta ve hasta yakınlarına karşı sorumluluğunu bilip, temel sağlık mevzuatına, etik kurallara ve hekimlik onuruna uygun davranabilmeli
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Teorik derslerin yanında, staj süresince işlenecek konularını pekiştirecek şekilde yataklı bölüm, ameliyathane ve poliklinikte hasta başı teorik ve pratik bilgilerin aktarılması, olgu tartışmaları yapılacaktır. KBB fizik muayenesi ve ilgili bazı laboratuar testlerin değerlendirilmesi, ayrıca reçete düzenlenmesi ile ilgili temel bilgiler aktarılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Abdülkadir İmre
Prof. Dr. İsmail Semih Öncel
Prof. Dr. Haydar Kazim Önal
Prof. Dr. İbrahim Aladağ
Prof. Dr. Hale Aslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Semih Öncel Prof.Dr.H.Kazım Önal Prof.Dr.İbrahim Aladağ Doç.Dr.Hale Aslan Doç.Dr.Abdulkadir İmre
Dersin Verilişi : Teorik ,hasta başı değerlendirme ve KBB muayenesi

 • 1 1. Ayrıntılı öykü alabilmeli temel baş-boyun muayenesini ilgili KBB muayene aletleri (otoskop, ışık kaynağı, dil basacağı, burun spekulumu) ile tam olarak yapabilmeli
 • 2 Kulak Burun Boğaz alanında sık görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalı, tanı ve tedavi yaklaşımlarına hakim olmalı
 • 3 Hastalıklarda ayırıcı tanıyı yapabilmeli, sevk gerektirecek hastalıkları belirleyebilmeli
 • 4 Akut dispne ve epistaksis gibi KBB acil hastalıklarına müdahale edebilmeli ve sonraki süreci planlayabilmeli
 • 5 Laboratuvar, radyolojik, odyolojik tetkikleri değerlendirip yorum yapabilmeli
 • 6 Tıbbi bilişim teknolojilerini ve/veya dökümente edilmiş kaynakları kullanarak bir hastalık hakkında seminer sunabilmeli
 • 7 Erken tanıyı sağlayabilecek semptom ve tanı yöntemlerini bilmeli, hasta yönlendirmelerini buna göre yapabilmeli
 • 8 Serviste sorumlu olduğu hastaların takiplerini yapabilmeli (hasta dosya ve epikriz hazırlama)
 • 9 Tanı ve tedavi işlemlerinin etik ve yasal yönlerini bilip, ülke için ekonomik yükünü değerlendirebilmeli
 • 10 Hasta ve hasta yakınlarına karşı sorumluluğunu bilip, temel sağlık mevzuatına, etik kurallara ve hekimlik onuruna uygun davranabilmeli

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Stajın tanıtımı-KBB Baş ve Boyun Muayenesi
*KBB acilleri (Yabancı cisim, larengeal obstrüksiyon, stridor)
*KBB Acilleri (Trakeotomi, koniotomi)
*Epistaksis-Baş boyun bölgesi kanamaları
*İşitmenin değerlendirilmesinde kullanılan testler (genel odyoloji)
*Farenks ve Oral Kavite Hastalıkları (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları)
*Ses Kısıklığı
*KBB Semptomları ve Semiyolojisi (Otalji, baş dönmesi, denge sorunları, işitme kaybı)
*KBB semptomları ve semiyolojisi (Konuşma bozuklukları, ses kısıklığı, disfaji, trismus, koku-tat bozuklukları)
*Burun tıkanıklıkları/Burun ve paranazal sinüs anatomisi
*Boyun kitlelerine yaklaşım
*Stajın Tanımı-KBB Baş Boyun Muayenesi
*Kulak anatomisi ve dış kulak hastalıkları (otitis externa)
*Orta kulak hastalıkları (otitis media)
*KBB Baş ve Boyun Muayenesi
*İşitmenin değerlendirilmesinde kullanılan testler (Rinne,Weber,Schwabach)
*Anamnez ve öykü alabilme
*KBB Baş ve Boyun Muayenesi
2.Hafta *Horlama ve uyku apnesi
*Kronik orta kulak hastalıkları ve tedavisi
*İletim tipi işitme kayıpları/Otoskleroz
*Vertigo/Periferik vestibüler hastalıklar (Vestibüler nörit, BPPV)
*Vertigo/Periferik vestibüler hastalıklar (Taşıt tutması,Meniere hastalığı)
*Rinitler/Alerjik rinit
*Ani işitme kaybı
*Sensörinöral işitme kayıpları
*Tinnitus
*Rinosinüzit komplikasyonları
*Rinosinüzitler ve sinüs hastalıkları
*Otitis media komplikasyonları
*İşitmenin değerlendirilmesi-Odyoloji laboratuvarı
*Vestibüler sistem muayenesi
*İşitmenin değerlendirilmesi-Odyoloji laboratuvarı
*Buruna ön tampon uygulama
3.Hafta *Tükrük bezi hastalıkları
*KBB de akılcı ilaç kullanımı/reçete düzenleme
*Derin boyu enfeksiyonu
*Tiroid kitlelerine yaklaşım
*Baş boyun kanserleri (Burun, paranazal, sinüs ve nazofarenks)
*Baş Boyun Kanserleri (Oral kavite, orofarenks, hipofarinks)
*Kültür alabilme
*Reçete düzenleyebilme

 • 1 Final : 80,000
 • 2 Uygulama / Pratik : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 51 1,00 51,00
Uygulama / Pratik 40 1,00 40,00
Laboratuvar 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ödev 1 3,00 3,00
Sözlü 1 1,00 1,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 25 1,00 25,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00