Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP509 GÖĞÜS CERRAHİSİ 6,00 21,00 0,00 1,20 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin öncelikli amacı, stajın sonunda öğrencilerin toraks travmaları, pnömotoraks, yabancı cisim aspirasyonları ve hemoptizi durumlarında hastaların acil müdahalelerini yapabilmeleri ve fizik bakı, klinik bulgular ve yardımcı tanı araçları ile tanısını koyabilme ve uygun şartlarda sevk etme yeteneğini kazandırmaktır. Bir diğer amaç göğüs cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan hastalıkların öntanı, tanı ve korunma yetisine sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca pratik uygulamalar ile hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme ve plevral ponksiyon yapabilme gibi yetilerin değişik düzeylerde kazandırılması da amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Temel alan konuları: Toraks travmaları, yabancı cisim aspirasyonu, pnömotoraks, göğüs duvarı anomalileri ve diyafragma hernileri teorik çekirdek eğitim programı içeriği olarak anlatılmaktadır. Ayrıca genişletilmiş eğitim programı çerçevesinde akciğer kist hidatik hastalığı, mediasten hastalıkları, torasik çıkım sendromu ve sempatektomi nedenleri teorik ders içeriği olarak programda bulunmaktadır.<br />Alanla ilgili mesleksel beceriler: Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme ve plevral ponksiyon yapabilme mevcuttur.<br />Alanla ilgili topluma dayalı bileşenler: Öğrencinin servis ve yoğun bakım vizitlerine katılması, ameliyathane uygulamalarında bulunması ve serviste dosya hazırlayarak hasta muayenesi yapması sağlanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) General Thoracic Surgery (Seventh Edition), Thomas W. Shields, 2009, A.B.D., ISBN: 9780781779821, Wolters Kluwer / Lipincott Williams & Wilkins <br />2) Göğüs Cerrahisi, İlker Ökten; Hasan Şevket Kavukçu, 2013, Türkiye, ISBN: 9786054499649, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği / İstanbul Tıp Kitabevi <br />3) Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap", Mustafa Yüksel; Akın Eraslan Balcı, 2015, Türkiye, ISBN: 9786053351221, Nobel Tıp Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Teorik ders anlatma 2)Ameliyathane, yoğun bakımlar ve servislerde yatan hastalar aracılığıyla mesleksel beceri uygulamaları 3)Göğüs Cerrahisi uygulamalarını izleme, uygunluk durumuna göre katılım 4)Pratik uygulamalar ile maket üzerinde yapılan mesleksel beceri uygulamaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derslere devamlılık sağlayan öğrenciler staj sonunda sözlü sınava alınacaktır. Pratik dersler sonunda doldurulacak olan stajyer eğitimi uygulama karnesini dolduramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda öğrenciye her teorik dersin hedefler kısmında belirtilmiş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyen toplam 5 soru yöneltilir. Her bir soru 20 puan değerindedir. Soruya verilen cevabın yeterliliği oranında her soru için 20 üzerinden puan verilir. 5 soruya verilmiş cevaplardan alınmış olan puanların toplamı sözlü sınav notunu belirler. Sözlü sınav notu ile staj geçme notu belirlenir. Stajdan geçme notu 60 puandır. Staj sonu sözlü sınavdan 60 puanın altında sınav puanı alan öğrenci bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavı da sadece sözlü sınav olarak yapılır. Bütünleme sınavında staj sonundaki sözlü sınav kurallarının aynısı geçerlidir. Bütünleme sınav notu doğrudan staj geçme notunu belirler. Geçme notu yine 60 puandır. Bütünleme sınavından 60 ya da üzerinde not alamayan öğrenci staj tekrarı yapmak durumunda kalır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ersöz
Prof. Dr. Yaprak Seçil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : Günlük olarak saat 08:30’da servis vizitlerine ya da ameliyathanedeki ekibe refakat edilir. Uygunluk durumuna göre yapılan ameliyatlara katılım sağlanır. Acil serviste göğüs cerrahisi müdahalesi veya muayenesi gerektiren hastaların takip ve tedavisine katılır. Göğüs cerrahisi stajı süresince, teorik dersler 09:30’da Göğüs Cerrahisi Servisi içerisinde bulunan "Göğüs Cerrahisi Toplantı Salonu" nda yapılır. Teorik derslerden sonra pratik uygulamalar yapılır. Daha sonrasında ise öğrencinin yoğun bakım vizitine katılması ya da servis hastalarında dosya hazırlama ve hasta değerlendirmesi yapması sağlanmaktadır.

  • 1 Toraks travmaları, pnömotoraks ve yabancı cisim aspirasyonlarında hastaların acil müdahalelerini yapabilmeleri ve fizik bakı, klinik bulgular ve yardımcı tanı araçları ile tanısını koyabilme ve uygun şartlarda sevk etme yeteneğinin kazanılması
  • 2 Göğüs Cerrahisinin ilgi alanının bilinmesi, birinci basamakta karşılaşılan ve göğüs cerrahisi ilgi alanına giren hastaların bir göğüs cerrahına yönlendirilmesi bilgisinin kazanılması
  • 3 Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme ve plevral ponksiyon yapabilme gibi uygulamalı yetilerin kazanılması
  • 4 Servis hastasında dosya hazırlama, hasta takibi yetisi kazanılması
  • 5 Yoğun bakım ünitesi ortamı ve hastaları hakkında temel bilgilerin elde edilmesi
  • 6 Ameliyathane kuralları ve ortamı hakkında fikir elde edilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
12.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları
15.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları
21.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları
27.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları
34.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları
40.Hafta *Toraks travmaları
*Yabancı cisim / aspirasyonu
*Pnömotoraks
*Göğüs duvarı anomalileri
*Diafragma hernileri
*Akciğer kist hidatik hastalığı
*Mediasten hastalıkları
*Torasik çıkım sendromu
*Sempatektomi nedenleri
*Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
*Plevral ponksiyon yapabilme
*Hasta başı vizit
*Yoğun Bakım Uygulamaları
*Ameliyathane Uygulamaları
*Servis Uygulamaları
*Poliklinik Uygulamaları

  • 1 Final : 100,000
  • 2 Derse Katılım : 0,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 10 1,00 10,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 8 1,00 8,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 33,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 1
AKTS : 1,00