Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP506 ENFEKSİYON HASTALIKLAR VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 31,00 42,00 0,00 3,70 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, hekimlik pratiklerinin önemli bir kısmını oluşturacak toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarının, yeni ve yeniden görülmeye başlayan enfeksiyon hastalıkları tanı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar ve akılcı antimikrobiyal kullanımına ilişkin temel bilgileri kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Ateş ve ateşli hastaya yaklaşım, antibiyotik kullanımının temel ilkeleri ve amaçları, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara yaklaşım, santral sinir sistemi enfeksiyonlarının kliniği, tanısı ve tedavisi, viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi, deriyi tutan enfeksiyonların tanı ve tedavisi, döküntülü hastalıklara yaklaşım, üriner sistem enfeksiyonlarının tanısı ve tedavisi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda tanı ve tedavi, retiküloendotelyal sistemi tutan sıtma, bruselloz, salmonelloz gibi enfeksiyonların tanı ve tedavisi; enfeksiyon hastalıklarından korunmada genel önlemler, dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulamaları, kuduz ve tetanos tanı, tedavi ve profilaksisi, Chikugunya, Batı Nil ateşi, Hantavirüs Renal Sendromu, Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma Leishmaniasis, Tularemi gibi yeni ve yeniden görülen enfeksiyon hastalıklarının tanısı, tedavisi ve korunma önlemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mandell, Douglas, andBennett'sPrinciplesandPractice of InfectiousDiseases, 8th Edition. John E. Bennett. 2015<br />2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 1-2 Cilt. Prof. Dr. Ayşe WILLKE TOPÇU. 2008<br />3. Enfeksiyon Hastalıkları. Prof. Dr. Halil Kurt.2013<br />4. Hastane İnfeksiyonları. Prof. Dr. Ayşe YÜCE. 2009<br />5. Zoonozlar Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY.2009<br />6. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler. Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU. 2008<br />7. Genital ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Prof. Dr. Dilek ARMAN. 2011<br />8. Aşılama ve Profilaksi El Kitabı. Prof. Dr. Gaye USLUER. 2005<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler<br />Pratik uygulama dersleri<br />Olgu sunumları ile teorik derslerin pekiştirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan Nemli
Prof. Dr. Tuna Demirdal
Doç. Dr. Nesrin Türker
Doç. Dr. Figen Kaptan Aydoğmuş
Uzman Dr. Sibel El
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

 • 1 Ateş semptomuyla gelen hastayı değerlendirebilmeli, yönetebilmeli
 • 2 Antimikrobiyaller ve klinik kullanımları hakkında temel bilgilere sahip olmalı ve bunları uygulayabilmeli
 • 3 Solunum yolları, gastrointestinal, genitoüriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım konusunda bilgi sahibi olmalı, tanı ve tedavisini yönetebilmeli
 • 4 Döküntüyle seyreden enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve ayırıcı tanısı konusunda yetkin olmalı
 • 5 Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının tanısını koyabilmeli, tedavisini gerçekleştirebilmeli.
 • 6 Kırım-Kongo Kanamalı ateşi, influenza gibi toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların tanısı, tedavisi, koruyucu hizmetler konusunda bilgi sahibi olmalı
 • 7 Kuduz ve tetanos tanısı koyabilmeli, her iki hastalık için riskli maruziyet durumlarını bilmelidir. Şüpheli hayvan teması sonrası kuduz profilaksisini, yaralanmalar sonrası tetanos profilaksini uygulayabilmeli
 • 8 Bruselloz, sıtma gibi retiküloendotelyal sistemi tutan hastalıkların tanısı, yönetimini gerçekleştirebilmeli
 • 9 Enfeksiyon hastalıklarında temel tanı yöntemlerini bilmeli, uygulayabilmeli
 • 10 Enfeksiyon hastalıklarından korunma konusunda hastalara danışmanlık yapabilmeli
 • 11 Sepsisin tanısı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı
 • 12 Toplum kökenli enfeksiyonlarda reçete düzenleyebilmeli
 • 13 Chikugunya, Batı Nil ateşi, Hantavirüs Renal Sendromu, Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma Leishmaniasis, Tularemi gibi yeni ve yeniden Görülen enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve ayırıcı tanısı konusunda yetkin olmalı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Nedeni bilinmeyen ateş ön tanısıyla izlenen bir olgu sunumu

2.Hafta *Bruselloz
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Direkt preparat ve periferik yayma incelenmesi, Aşı uygulamaları

3.Hafta *Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
4.Hafta *Salmonella Enfeksiyonları
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu

5.Hafta *Akut viral hepatitler
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu

6.Hafta *Kronik viral hepatitler
7.Hafta *Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu

8.Hafta *Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyon ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu>
9.Hafta *Sepsis
* Hasta Viziti, Klinik örneklerden kültür alınması, Hasta başı eğitimi, Sepsis ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
10.Hafta *Döküntülü hastalıklar
11.Hafta *Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Genital enfeksiyonlar
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Cinsel yolla bulaşan hastalık ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
12.Hafta *AIDS ve HIV
13.Hafta *Gastroenteritler ve Besin Zehirlenmeleri
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Akut gastroenterit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
14.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Hasta Viziti, Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi, Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
15.Hafta *Antimikrobiyaller ve Klinik Kullanımları
16.Hafta *Kuduz
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
17.Hafta *Sıtma
18.Hafta *Gastrointestinal sistem parazitozları
*Hasta Viziti, Mikroskobik dışkı incelemesi
19.Hafta *Üriner sistem enfeksiyonları
20.Hafta *İnfluenza
21.Hafta *Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
22.Hafta *Tetanoz
23.Hafta *Gazlı gangren
*Hasta Viziti, Hasta başı eğitimi, Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
24.Hafta *Meningokoksemi
25.Hafta *Chikugunya, Batı Nil ateşi, Hantavirüs Renal Sendromu
26.Hafta *Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma
27.Hafta *Leishmaniasis, Tularemi

 • 3 Vize : 60,000
 • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 34 1,00 34,00
Uygulama / Pratik 35 1,00 35,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 33 1,00 33,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 30 1,00 30,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00