Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP506 ENFEKSİYON HASTALIKLAR VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 31,00 42,00 0,00 3,70 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, hekimlik pratiklerinin önemli bir kısmını oluşturacak toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarının, yeni ve yeniden görülmeye başlayan enfeksiyon hastalıkları tanı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar ve akılcı antimikrobiyal kullanımına ilişkin temel bilgileri kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Ateş ve ateşli hastaya yaklaşım, antibiyotik kullanımının temel ilkeleri ve amaçları, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara yaklaşım, santral sinir sistemi enfeksiyonlarının kliniği, tanısı ve tedavisi, viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi, deriyi tutan enfeksiyonların tanı ve tedavisi, döküntülü hastalıklara yaklaşım, üriner sistem enfeksiyonlarının tanısı ve tedavisi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda tanı ve tedavi, retiküloendotelyal sistemi tutan sıtma, bruselloz, salmonelloz gibi enfeksiyonların tanı ve tedavisi; enfeksiyon hastalıklarından korunmada genel önlemler, dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulamaları, kuduz ve tetanos tanı, tedavi ve profilaksisi, Chikugunya, Batı Nil ateşi, Hantavirüs Renal Sendromu, Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma Leishmaniasis, Tularemi gibi yeni ve yeniden görülen enfeksiyon hastalıklarının tanısı, tedavisi ve korunma önlemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mandell, Douglas, andBennett'sPrinciplesandPractice of InfectiousDiseases, 8th Edition. John E. Bennett. 2015<br />2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 1-2 Cilt. Prof. Dr. Ayşe WILLKE TOPÇU. 2008<br />3. Enfeksiyon Hastalıkları. Prof. Dr. Halil Kurt.2013<br />4. Hastane İnfeksiyonları. Prof. Dr. Ayşe YÜCE. 2009<br />5. Zoonozlar Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY.2009<br />6. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler. Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU. 2008<br />7. Genital ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Prof. Dr. Dilek ARMAN. 2011<br />8. Aşılama ve Profilaksi El Kitabı. Prof. Dr. Gaye USLUER. 2005<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler<br />Pratik uygulama dersleri<br />Olgu sunumları ile teorik derslerin pekiştirilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ....
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan Nemli
Doç. Dr. Figen Kaptan Aydoğmuş
Doç. Dr. Nesrin Türker
Prof. Dr. Tuna Demirdal
Prof. Dr. Yaprak Seçil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan NEMLİ Doç. Dr. Figen KAPTAN Doç. Dr. Nesrin A. TÜRKER
Dersin Verilişi : Örgün

 • 1 Ateş semptomuyla gelen hastayı değerlendirebilmeli, yönetebilmeli, nedeni bilinmeyen ateş tanılı hastada ayırıcı tanı yapabilmeli
 • 2 Antimikrobiyaller ve klinik kullanımları hakkında temel bilgilere sahip olmalı ve bunları uygulayabilmeli
 • 3 Solunum yolları, gastrointestinal, genitoüriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım konusunda bilgi sahibi olmalı, tanı ve tedavisini yönetebilmeli
 • 4 Döküntüyle seyreden enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve ayırıcı tanısı konusunda yetkin olmalı
 • 5 Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının tanısını koyabilmeli, tedavisini gerçekleştirebilmeli.
 • 6 Kırım-Kongo Kanamalı ateşi, influenza gibi toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların tanısı, tedavisi, koruyucu hizmetler konusunda bilgi sahibi olmalı
 • 7 Kuduz ve tetanos tanısı koyabilmeli, her iki hastalık için riskli maruziyet durumlarını bilmeli, şüpheli hayvan teması sonrası kuduz profilaksisini, yaralanmalar sonrası tetanos profilaksini uygulayabilmeli.
 • 8 Bruselloz, salmonelloz, sıtma gibi retiküloendotelyal sistemi tutan hastalıkların tanısı, yönetimini gerçekleştirebilmeli
 • 9 Enfeksiyon hastalıklarında temel tanı yöntemlerini bilmeli, uygulayabilmeli
 • 10 Enfeksiyon hastalıklarından korunma konusunda hastalara danışmanlık yapabilmeli
 • 11 Sepsisin tanısı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı
 • 12 Toplum kökenli enfeksiyonlarda reçete düzenleyebilmeli
 • 13 Chikugunya, Batı Nil ateşi, Hantavirüs Renal Sendromu, Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarı humma Leishmaniasis, Tularemi gibi yeni ve yeniden görülen enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve ayırıcı tanısı konusunda yetkin olmalı
 • 14 HIV/AIDS tanısı koyabilmeli ve hasta takibiyle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmalı
 • 15 Akut ve kronik viral hepatit tanısı koyabilmeli, kronik viral hepatitli hastanın takibi konusunda bilgi sahibi olmalı
 • 16 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tanı koyabilmeli, tedavisini yönetebilmeli
 • 17 Sağlık Bakımı ile İlişkili enfeksiyonlar, sterilizasyon/dezenfeksiyon/antisepsi kavramlarını bilmeli ve korunma önlemlerini uygulayabilmeli
 • 18 Gastrointestinal sistemi tutan paraziter hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavisini yönetebilmeli

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
8.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Bruselloz
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
9.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
10.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
14.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Bruselloz
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
15.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
16.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
17.Hafta *Bruselloz
20.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
21.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
22.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
26.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Bruselloz
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
27.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
28.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
33.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Bruselloz
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
34.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
35.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi
39.Hafta *Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş
*Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar(Chikugunya, Batı-Nil Ateşi, Hantavirus enfeksiyonu)
*Sıtma
*Gastroenteritler ve Besin zehirlenmesi
*Antibiyotikler ve klinik kullanımı
*Sepsis
*Üriner sistem enfeksiyonları
*HIV ve AIDS
*Bruselloz
*Vaka tartışmaları
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Bruselloz ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
40.Hafta *İntrakranyal enfeksiyonlar
*Meningokoksemi
*Akut viral hepatitler
*Kronik viral hepatitler
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 2 (Zika virüs Hastalığı, Dengue ateşi, Sarıhumma)
*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genital enfeksiyonlar
*Döküntülü hastalıklar
*Salmonella Enfeksiyonları
*Yeni ve Yeniden Görülen Enfeksiyonlar - 3 (Leishmaniasis, Tularemi)
*Sağlık Hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar
*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
*Kuduz
*Akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Lomber ponksiyon ve BOS incelemesi
*Vaka tartışmaları
*Akut viral hepatit ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Klinik örneklerden kültür alınması
*Enterik ateş ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*CYBE ön tanılı bir olgunun sunumu
41.Hafta *Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları
*Gazlı gangren
*İnfluenza
*Dekontaminasyon-dezenfeksiyon-sterilizasyon-antisepsi
*Tetanoz
*Gastrointestinal sistem parazitozları
*Mikrobiyolojik açıdan idrar incelemesi
*Poliklinik/ yataklı servis hasta başı eğitimi
*Direkt preparatta balgam incelemesi ve balgam kültürü
*Vaka tartışmaları
*SHİE ön tanısıyla izlenen bir olgunun sunumu
*Mikroskobik dışkı incelemesi
*Periferik yayma ve kalın damla incelemesi

 • 3 Vize : 60,000
 • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 31 1,00 31,00
Uygulama / Pratik 42 1,00 42,00
Sözlü 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 25 1,00 25,00
Diğer 20 1,00 20,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00