Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI109 İŞLETME MATEMATİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Turizm işletmesi öğrencilerinin yönetim becerilerine katkıda bulunabilecek seviyede matematik öğretmektir.
Dersin İçeriği : Lineer denklemler, eğrisel denklemler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar, finans matematiği, türev ve uygulamaları, integral, matris işlemleri ve kuralları, doğrusal programlama
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business with MyMathLab access card, 7th Edition, Pearson, Sep 2012, ISBN13: 9780273763673 ISBN10: 0273763679.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Hizmet endüstrisi alanı ile ilgili örnekler kullanılarak dersin öğrencilere daha anlamlı bir formatta verilmesi, hizmet endüstrisiyle iligili matematiksel proje verilerek uygulama alanlarının öğrencilere tanıtılması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seda Süer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : SUNUM

 • 1 Doğrusal denklemler
 • 2 Eşitsizlikler
 • 3 Fonksiyon ve grafikler
 • 4 Üssel ve logaritmik fonksiyonlar
 • 5 Limit ve süreklilik
 • 6 Türev ve türevin uygulamaları
 • 7 Matris işlemleri
 • 8 İntegral işlemleri
 • 9 Hizmet endüstrilerinden örnekler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Lineer denklemler, lineer denklem grafikleri, simultane lineer denklemler ve çözümleri
2.Hafta *Formül geliştirme, arz-talep analizi, milli gelir hesaplamaları
3.Hafta *Eğrisel denklemler, üssel ve logaritmik fonksiyonlar
4.Hafta *Gelir-maliyet-kar hesaplamaları
5.Hafta *Finans matematiği 1: Yüzdeler, birleşik faiz
6.Hafta *Finans matematiği 2: geometrik seriler, yatırım değerlendirmeleri
7.Hafta *Türev 1: Bir fonksiyonun türevi ve türevin kuralları
8.Hafta *Türev 2: Marjinal fonksiyonlar
9.Hafta *Türev 3: Esneklik, ekonomik fonksiyonların optimize edilmesi
10.Hafta *Türev 4: Üssel ve logaritmik fonksiyonların türevleri
11.Hafta *İntegral 1: Belirli
12.Hafta *İntegral 2: Belirsiz
13.Hafta *Matrisler 1: Temel matris işlemleri, matrislerin tersinin alınması işlemleri
14.Hafta *Matrisler 2: Kramer kuralı, girdi-çıktı analizi
15.Hafta *Doğrusal programlama

 • 1 Vize : 30,000
 • 4 Ev Ödevi : 10,000
 • 5 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Toplam : 99,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00