Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY5.101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler araştırma yöntemlerini öğrenerek hazırlayacakları tez veya projelerde veri toplama, veri işleme, veri analizi ve yorumlanması gibi konularda yetkinleşeceklerdir. Ders süresince istatistiksel yöntemler parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olarak aktarılacak ve bu modellerin sağlık kurumlarında potansiyel kullanım alanları üzerine odaklanılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Balcı, Ali 2013. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara Babbie, E. R. 2007. The basics of social research (4th ed.). Australia: Thomson/Wadsworth. 576 pages. ISBN: 0495094684.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Bilim ve araştırma konusunu kavramsal olarak açıklayabilir, 2. Hipotez ve araştırma sorusu oluşturabilir, 3. Örneklem belirleyebilir ve örneklem seçimi yapabilir, 4. Ölçme araçları geliştirebilir ve uygulayabilir, 5. Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analizler yapabilir, 6. Sonuçları yorumlayabilir, 7. Araştırma etiği konusunda nelere dikkat edeceğini bilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Dersin Tanıtımı Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar Araştırma Sorusunun Tanımlanması ve Denence Kurma Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Seçimi Ölçme Anket Hazırlama Temel İstatistik Kavramlar İstatistiksel Karar Teorisi Ara Sınav Parametrik Testler I Parametrik Testler II Parametrik Olmayan Testler Sağlık Kuruluşlarında Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal Genel Değerlendirme

 • 1 Bilim ve araştırma konusunu kavramsal olarak açıklayabilir
 • 2 Hipotez ve araştırma sorusu oluşturabilir
 • 3 Örneklem belirleyebilir ve örneklem seçimi yapabilir
 • 4 Ölçme araçları geliştirebilir ve uygulayabilir
 • 5 Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analizler yapabilir
 • 6 Sonuçları yorumlayabilir
 • 7 Araştırma etiği konusunda nelere dikkat edeceğini bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
2.Hafta *Araştırma sorusunun tanımlanması ve denece kurma
3.Hafta *Nedensellik
4.Hafta *Kavramsallaştırma ve İşletimselleştirme
5.Hafta *Ölçme
6.Hafta *Deneysel Yöntem
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *İçerik Analizi, Alan Araştırması
9.Hafta *Örneklem Seçim Mantığı
11.Hafta *Parametrik Testler-1
12.Hafta *Parametrik Testler-2
13.Hafta *Parametrik Olmayan Testler
14.Hafta *Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal

 • 1 Final : 30,000
 • 2 Kısa Sınav : 20,000
 • 3 Ödev : 20,000
 • 4 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 12,00 24,00
Kısa Sınav 4 1,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Quiz Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00