Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP405 GENEL CERRAHİ 76,00 92,00 0,00 8,70 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel Cerrahi stajı sonunda dönem 4 öğrencilerinin ; -Genel cerrahideki temel kavramları öğrenebilmesi, Hasta muayenesini yapabilmesi, -Sık karşılaşılan cerrahi hastalıklarda tanı ve tedavi metodlarını bilmesi, -Acil cerrahi hastaya yaklaşımı ve basit küçük müdahaleleri yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Genel cerrahinin temelinde yer alan sıvı elektrolit dengesi, asit baz dengesi , hemostaz, şok,cerrahi hastanın nutrisyon durumu gibi temel konuları , travma ve acil cerrahi durumlar ve akut batın oluşturan hastalıkları , gastrointestinal sistem, endokrin sistem, meme hastalıkları ,hepatobilier sistem sisteme ait cerrahi patolojilerin tanı ve tedavi seçeneklerin içerir. Pratik uygulamada cerrahi hastaya yaklaşım, muayene, acil hastaya yaklaşım, basit küçük müdahaleleri yapabilme ve ameliyathanede bulunma ve kurallarını uygulamayı içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Schwartz’s Principles Of General Surgery 2. Sabiston Textbook of General Surgery 3. Hüseyin Gülay, Temel ve Sistematik Cerrah 4. İskender Sayek, Temel Cerrahi 5. Grays Anatomi, Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin http://emedicine.medscape.com/general_surgery <br />http://en.wikipedia.org/wiki/Main_
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Genel Cerrahi hastasından anamnez alabilmeli ve muayene edebilmeli 2-Genel Cerrahi hastalarında ayırıcı tanı tetkiklerini açıklayabilme 3-Acil cerrahi hastalarına yaklaşımda yapılacakları listeleyebilme 4-Preoperatif hasta hazırlığında gerekenleri sayabilmeli 5-Pansuman ve rektal tuşe, nazogastrik ve idrar sondası takma gibi basit cerrahi müdahaleleri uygulayabilme 6- Ameliyathane ve sterilizasyon kurallarını ameliyathanede uygulayabilmeli
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem Gür
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : PROF. DR. MEHMET HACIYANLI PROF. DR. OSMAN NURİ DİLEK DOÇ.DR. YASİN PEKER DOÇ. DR. EVREN DURAK DOÇ DR. M. KEMAL ATAHAN DOÇ DR. K.ERDİNÇ KAMER YRD. DOÇ. DR. E. ÖZLEM GÜR
Dersin Verilişi : Teorik dersler ( 72 saat), Pratik ve mesleki beceri dersleri (92 saat)

 • 1 Cerrahiye giriş, cerrahinin gelişimi kavramak
 • 2 Yaralanma karşısındaki sistemik cevabı kavramak
 • 3 Cerrahi alanına giren hastalıkların tanısı için yapılması gerekenleri kavramak
 • 4 Acil cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tanınmasını sağlamak
 • 5 Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında bilgi edinme
 • 6 Cerrahi anatomi ile ilgili ayrıntıları kavrama
 • 7 Bu hastalıklarda uygulanan güncel cerrahi tedaviler hakkında bilgi edindirmek
 • 8 Cerrahi tedaviye yardımcı olarak uygulanması gereken tedavi yöntemleri (kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi) hakkında bilgi edindirmek
 • 9 Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgilendirme
 • 10

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: AMELİYATHANE Mesleki Beceri: KARIN MUAYENESİ Mesleki Beceri: TİROİD MUAYENESİ Mesleki Beceri: MEME MUAYENESİ Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Mesleki Beceri: NAZOGASTRİK SONDA TAKMA Mesleki Beceri: REKTAL TUŞE
*PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: AMELİYATHANE Mesleki Beceri: KARIN MUAYENESİ Mesleki Beceri: TİROİD MUAYENESİ Mesleki Beceri: MEME MUAYENESİ Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Mesleki Beceri: NAZOGASTRİK SONDA TAKMA Mesleki Beceri: REKTAL TUŞE
2.Hafta *PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: SÜTÜR ATMA VE ALMA Seminer vs uygulamaları, konuların dağılımı Mesleki Beceri: VEN KATETERİZASYONU PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
*PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: SÜTÜR ATMA VE ALMA Seminer vs uygulamaları, konuların dağılımı Mesleki Beceri: VEN KATETERİZASYONU PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
3.Hafta * PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik PRATİK-Mesleki Beceri: PANSUMAN YAPMA VE TESPİT UYGULAMALARI PRATİK-Mesleki Beceri: APSE AÇMA VE DRENAJ PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
* PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik PRATİK-Mesleki Beceri: PANSUMAN YAPMA VE TESPİT UYGULAMALARI PRATİK-Mesleki Beceri: APSE AÇMA VE DRENAJ PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
4.Hafta *Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
5.Hafta *Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
6.Hafta *Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı

 • 1 Vize 1 : 0,000
 • 2 Vize 2 : 0,000
 • 3 Derse Katılım : 0,000
 • 4 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 6,00 6,00
Uygulama / Pratik 0 82,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ev Ödevi 0 0,00 0,00
Seminer 0 0,00 0,00
Teorik Ders Anlatım 0 90,00 0,00
Toplam : 6,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 9,00