Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP403 PEDİATRİ 120,00 108,00 0,00 12,40 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajı sonunda dönem 4 öğrencilerinin;
-Öğrencilerin 1., 2. ve 3. eğitim yıllarında kazandıkları bilgileri pediatri disiplinine göre daha kapsamlı bir şekilde tekrar etmelerini sağlamak,
- Bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek ve etkin ve uygun iletişim yollarını kullanarak, çocuklarda sık görülen hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını bir rehber yardımıyla pratik olarak gözlemlemeleri ve uygulamalarını sağlamak
Dersin İçeriği : NEFROLOJİ Asit-baz dengesi bozuklukları Hipertansiyon İdrar yolu enfeksiyonları Nefrotik/nefrotik sendrom Akut glomerulonefritler Tübüler Hastalıklar KBY’li hastaya yaklaşım Enüresis ve üriner inkontinans ROMATOLOJİ Kas-iskelet sistem muayenesi Çocukluk çağı vaskülitleri Artrit nedenleri ve JIA YENİDOĞAN Doğum odasında yardım Yenidoğanın acil metabolik sorunları Yenidoğan sarılığı Yenidoğan sepsisi Yenidoğanda solunum sıkıntısı Prematüre ve sorunları (Bakım, NEC, ROP, BPD, IKK) ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM Zehirlenmelere genel yaklaşım Dehidratasyon ve sıvı-elektrolit tedavisi Solunum sıkıntısı olan çocuk hastaya yaklaşım Bilinç bozukluğu olan çocuk hastaya yaklaşım Şok Sepsis ve meningokoksemi Çocuk istismarı GASTROENTEROLOJİ Karın muayenesi Malnütrisyon Akut gastroenteritler Kronik karaciğer hastalıkları Reflü, konstipasyon Kronik ishal (malabsorbsiyon) ALERJİ-İMMÜNOLOJİ Solunum sistemi muayenesi Astım ve hışıltılı çocuk Atopik dermatit ve ürtiker Alerjik rinit, anafilaksi Gıda alerjileri İlaç alerjileri Primer immün yetmezlik hastalıkları KARDİYOLOJİ Kardiyovasküler sistem muayenesi Akut romatizmal ateş İnfektif endokardit Miyokardit, perikardit HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Nutrisyonel anemiler Hemolitik anemiler Kanama diyatezleri Çocukluk çağı tümörleri ve onkolojik aciller ENDOKRİNOLOJİ Ürogenital sistem muayenesi Normal büyüme ve boy kısalıklarına yaklaşım Raşitizm Puberte prekoks Çocukluk çağında diabetes mellitus Diabetik ketoasidoz tedavisi Cinsel farklılaşma kusurları Doğumsal hipotiroidi NÖROLOJİ Nörolojik muayene Mental-motor gelişim ve mental retardasyon Epilepsi Guillain-Barre sendromu KİBAS Febril nöbet Serebral palsi Hipotonik bebek ENFEKSİYON-GENEL Pediatrik anemnez alma Aşılama Alt solunum yolu enfeksiyonları Tüberküloz ve tedavisi İntrakranial enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit) İntrauterin enfeksiyonlar Üst solunum yolu enfeksiyonları ve lenfadenopatiler Difteri-tetanoz-boğmaca-kabakulak GENETİK Kromozom hastalıkları (sık görülen)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Temel Pediatri, Milli Pediatri Derneği, Nobel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Olcay Neyzi, Nobel Essential of Pediatrics, Saunders Nelson Textbook of Pediatrics, Saunders
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğrencilere teorik derslere ek olarak hastabaşı pratikleri ile pekiştirme yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Belde Kasap Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Uzm. Dr. Pınar Gençpınar Uzm. Dr. Halil Aydınlıoğlu Uzm. Dr. Fulya Kamit Can Uzm. Dr. Gamze Gökalp Uzm. Dr. Neslihan Zengin Uzm. Dr. Caner Alparslan Uzm. Dr. Cemil Koçyiğit Uzm. Dr. Şeyma Memur Uzm. Dr. Özkan İlhan Uzm. Dr. Yüksel Bıcılıoğlu Uzm. Dr. Dilek Çavuşoğlu Uzm. Dr. Figen Baydan Uzm. Dr. Alkan Bal Uzm. Dr. Berat Kanar Uzm. Dr. Sinem Akbay
Dersin Verilişi : Özgün

  • 1 Hasta çocuğa yaklaşımı uygulayabilme
  • 2 Çocuk ve ergenlerin büyüme ve gelişmesiyle ilgili klinik izlem yapabilme
  • 3 Çocuk hastalarda fizik muayaneyi uygulayabilme
  • 4 Yatan ve poliklinik hastalara yaklaşımı eğitmenlerini gözlemleyerek uygulayabilme
  • 5 Hastalıkların tedavileri için hastayı ve hasta yakınlarını yönlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *P1 Poliklinik, Beceri uygulamaları P2 Poliklinik, Beceri uygulamaları P3 Poliklinik, Beceri uygulamaları P4 Poliklinik, Beceri uygulamaları P5 Poliklinik, Beceri uygulamaları P6 Poliklinik, Beceri uygulamaları P7 Poliklinik, Beceri uygulamaları P8 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
*P1 Poliklinik, Beceri uygulamaları P2 Poliklinik, Beceri uygulamaları P3 Poliklinik, Beceri uygulamaları P4 Poliklinik, Beceri uygulamaları P5 Poliklinik, Beceri uygulamaları P6 Poliklinik, Beceri uygulamaları P7 Poliklinik, Beceri uygulamaları P8 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
2.Hafta *P9 PEDİATRİK ANAMNEZ P10 PEDİATRİK ANAMNEZ P11 OLGU TARTIŞMASI P12 BAŞ BOYUN M. P13 BAŞ BOYUN M. P14 ÜROGENİTAL SİSTEM M. P15 ÜROGENİTAL SİSTEM M. P16 OLGU TARTIŞMASI P17 SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ P18 SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ Serbest Çalışma X 8
*P9 PEDİATRİK ANAMNEZ P10 PEDİATRİK ANAMNEZ P11 OLGU TARTIŞMASI P12 BAŞ BOYUN M. P13 BAŞ BOYUN M. P14 ÜROGENİTAL SİSTEM M. P15 ÜROGENİTAL SİSTEM M. P16 OLGU TARTIŞMASI P17 SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ P18 SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ Serbest Çalışma X 8
3.Hafta *P19 KARIN M. P20 KARIN M. P21 OLGU TARTIŞMASI P22 NÖROLOJİK M. P23 NÖROLOJİK M. P24 YENİDOĞAN MUAYENESİ P25 YENİDOĞAN MUAYENESİ P26 OLGU TARTIŞMASI P27 Poliklinik, Beceri uygulamaları P28 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
*P19 KARIN M. P20 KARIN M. P21 OLGU TARTIŞMASI P22 NÖROLOJİK M. P23 NÖROLOJİK M. P24 YENİDOĞAN MUAYENESİ P25 YENİDOĞAN MUAYENESİ P26 OLGU TARTIŞMASI P27 Poliklinik, Beceri uygulamaları P28 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
4.Hafta *P29 SOLUNUM SİSTEMİ M. P30 SOLUNUM SİSTEMİ M. P31 OLGU TARTIŞMASI P32 KAS-İSKELET SİSTEMİ M. P33 KAS-İSKELET SİSTEMİ M. P34 YENİDOĞAN MUAYENESİ P35 YENİDOĞAN MUAYENESİ P36 OLGU TARTIŞMASI P37 Poliklinik, Beceri uygulamaları P38 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
*P29 SOLUNUM SİSTEMİ M. P30 SOLUNUM SİSTEMİ M. P31 OLGU TARTIŞMASI P32 KAS-İSKELET SİSTEMİ M. P33 KAS-İSKELET SİSTEMİ M. P34 YENİDOĞAN MUAYENESİ P35 YENİDOĞAN MUAYENESİ P36 OLGU TARTIŞMASI P37 Poliklinik, Beceri uygulamaları P38 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma X 8
5.Hafta *P39 DEHİDRATASYON VE TEDAVİSİ P40 DEHİDRATASYON VE TEDAVİSİ P41 OLGU TARTIŞMASI P42 Poliklinik, Beceri uygulamaları P43 Poliklinik, Beceri uygulamaları P44 ADOLESAN DÖNEMİ VE SORUNLARI P45 ADOLESAN DÖNEMİ VE SORUNLARI P46 OLGU TARTIŞMASI P47 Poliklinik, Beceri uygulamaları P48 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest çalışma X8
*P39 DEHİDRATASYON VE TEDAVİSİ P40 DEHİDRATASYON VE TEDAVİSİ P41 OLGU TARTIŞMASI P42 Poliklinik, Beceri uygulamaları P43 Poliklinik, Beceri uygulamaları P44 ADOLESAN DÖNEMİ VE SORUNLARI P45 ADOLESAN DÖNEMİ VE SORUNLARI P46 OLGU TARTIŞMASI P47 Poliklinik, Beceri uygulamaları P48 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest çalışma X8
6.Hafta *P49 Poliklinik, Beceri uygulamaları P50 Poliklinik, Beceri uygulamaları P51 OLGU TARTIŞMASI P52 Poliklinik, Beceri uygulamaları P53 Poliklinik, Beceri uygulamaları P54 Poliklinik, Beceri uygulamaları P55 Poliklinik, Beceri uygulamaları P56 OLGU TARTIŞMASI P57 Poliklinik, Beceri uygulamaları P58 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma x 8
*P49 Poliklinik, Beceri uygulamaları P50 Poliklinik, Beceri uygulamaları P51 OLGU TARTIŞMASI P52 Poliklinik, Beceri uygulamaları P53 Poliklinik, Beceri uygulamaları P54 Poliklinik, Beceri uygulamaları P55 Poliklinik, Beceri uygulamaları P56 OLGU TARTIŞMASI P57 Poliklinik, Beceri uygulamaları P58 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest Çalışma x 8
7.Hafta *P59 Poliklinik, Beceri uygulamaları P60 Poliklinik, Beceri uygulamaları P61 OLGU TARTIŞMASI P62 Poliklinik, Beceri uygulamaları P63 Poliklinik, Beceri uygulamaları P64 Poliklinik, Beceri uygulamaları P65 Poliklinik, Beceri uygulamaları- P66 OLGU TARTIŞMASI P67 Poliklinik, Beceri uygulamaları P68 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest ÇalışmaX10
*P59 Poliklinik, Beceri uygulamaları P60 Poliklinik, Beceri uygulamaları P61 OLGU TARTIŞMASI P62 Poliklinik, Beceri uygulamaları P63 Poliklinik, Beceri uygulamaları P64 Poliklinik, Beceri uygulamaları P65 Poliklinik, Beceri uygulamaları- P66 OLGU TARTIŞMASI P67 Poliklinik, Beceri uygulamaları P68 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest ÇalışmaX10
8.Hafta *P69 Poliklinik, Beceri uygulamaları P70 Poliklinik, Beceri uygulamaları P71 Poliklinik, Beceri uygulamaları P72 Poliklinik, Beceri uygulamaları P73 Poliklinik, Beceri uygulamaları P74 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest çalışma x 12 Pratik sınav
*P69 Poliklinik, Beceri uygulamaları P70 Poliklinik, Beceri uygulamaları P71 Poliklinik, Beceri uygulamaları P72 Poliklinik, Beceri uygulamaları P73 Poliklinik, Beceri uygulamaları P74 Poliklinik, Beceri uygulamaları Serbest çalışma x 12 Pratik sınav

  • 2 Uygulama / Pratik : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 2 1,00 2,00
Uygulama / Pratik 70 1,00 70,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 50 1,00 50,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 50 1,00 50,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 35 1,00 35,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Teorik Ders Anlatım 125 1,00 125,00
Toplam : 362,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00