Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP401 DAHİLİYE 133,00 80,00 0,00 12,40 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İç hastalıklarında temel kavramlar öğretmek. Öğrencilere İç hastalıklarına dahil disiplinleri (Romatoloji, allerji ve immunoloji, hematoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, onkolji, nefroloji ve geriatriyi) ilgilendiren hastalık ve durumların tanılarını koymada anamnez alma, fizik muayenenin yapılışı ve laboratuvar bulgularını değerlendirme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim teorik bilgi ve pratik beceriler eşit ağırlıklı olarak verilmektedir.
Dersin İçeriği : İç hastalıklarında anamnez, fizik muayene. Gastrointestinal kanamalar, asitli hastaya yaklaşım, inflamatuar barsak hastalıkları, pankreatitler, hepatitler, karaciğer sirozu, karaciğer tümörleri, peptik ülser, gastrointestinal sistem tümörleri, anemiler, lösemiler, lenfomalar, kanama diatezleri, kan ürünleri, plazma hücre hastalıkları, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, sıvı elektrolit ve asit baz dengesi, glomerülonefritler, tübülointerstisyel hastalıklar, obezite, metabolik sendrom, diabetes mellitus, hipoglisemiler, tiroid hastalıkları, dislipidemiler, surrenal ve hipofiz hastalıkları, kanserli hastaya yaklaşım, paraneoplastik sendromlar, onkolojik aciller, kanser tedavisi, immün sistem, immün yetmezlikler, kollajen doku hastalıkları, vaskülitler, gut hastalığı, spondiloartropatiler, geriatrik hastalara yaklaşım,
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Kasper DL, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL. “Harrisons’ Principles of Internal Medicine”, 16th edition, McGraw-Hill Professional, (2005) 2- Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005. 3- Yasavul Ü. Hacettepe İç Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2004. 4. Goldman L, Ausıello D. Cecıl Textbook Of Internal Medıcıne, 23rd Edıtıon Philadelphia, 2007. 5. Kaysı A, Mollalılar S. İç Hastalıkları Semiyoloji. İstanbul 2007. 6- Süleymanlar G, Akalın S, Biberoğlu K, Ünal S, İliçin G. Temel İç Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: toplam hf x hf. Lık toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Ara sınavlar Proje Laboratuar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Kadriye Bahriye Payzın
Prof. Dr. Servet Akar
Doç. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel
Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu
Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Sonbahar
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Zehra Gümüş
Prof. Dr. Barış Önder Pamuk
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Soypaçacı
Doç. Dr. Mustafa Özmen
Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan Nemli
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demet Kiper Ünal
Doç. Dr. Dilek Solmaz
Doç. Dr. Firdes Topal
Prof. Dr. Özgür Tosun
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Yıldız
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : DOÇ DR MUSTAFA ÖZMEN, DOÇ DR BARIŞ Ö. PAMUK, PROF DR YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK, PROF DR AHMET ALACACIOĞLU, UZMAN ÖĞRETİM ÜYESİ DR ZEKİ SOYPAÇACI, UZMAN DR MEHMET SONBAHAR, DOÇ DR DİLEK SOLMAZ, DOÇ DR BAHRİYE PAYZIN, DOÇ DR FİRDEVS TOPAL, DOÇ DR ELİF SARITAŞ YÜKSEL
Dersin Verilişi : Teorik dersler, Klinikte eğitim verme, Poliklinikte eğitim verme

  • 1 Anamnez alma ve sistemik muayene yöntemlerini öğrenmek ve klinik pratik uygulamalarını yapmak
  • 2 Endokrinolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 3 Gastroenterolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 4 Nefrolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 5 Hematolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak.
  • 6 Romatolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 7 Onkolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 8 Geriatrik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İç Hastalıkları ve Anamnez Toraks muayenesi Baş-boyun muayenesi Lökomotor sistem muayenesi Batın muayenesi Gastroenterolojik has. yaklaşım ve tanı yöntemleri Nörolojik muayene Anemik hastaya yaklaşım ve kr. hast anemisi Demir eksikliği anemisi Megaloblastik anemi İmmün sistem ve hücreleri
*İç Hastalıkları ve Anamnez Toraks muayenesi Baş-boyun muayenesi Lökomotor sistem muayenesi Batın muayenesi Gastroenterolojik has. yaklaşım ve tanı yöntemleri Nörolojik muayene Anemik hastaya yaklaşım ve kr. hast anemisi Demir eksikliği anemisi Megaloblastik anemi İmmün sistem ve hücreleri
2.Hafta *Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
*Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
*Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
3.Hafta *Hemolitik anemiler Diabetes Mellitus KC sirozu ve kolestatik KC hastalıkları İmmün yanıt Asit baz dengesi bozuklukları Metabolik sendrom Hipoglisemiler Peptik ülser ve gastritler Karaciğer tümör ve kistleri Obezite Cushing Sendromu Addison hastalığı
*Hemolitik anemiler Diabetes Mellitus KC sirozu ve kolestatik KC hastalıkları İmmün yanıt Asit baz dengesi bozuklukları Metabolik sendrom Hipoglisemiler Peptik ülser ve gastritler Karaciğer tümör ve kistleri Obezite Cushing Sendromu Addison hastalığı
4.Hafta *Primer Glomeruler Hastalıklar Sarılıklı hastaya yaklaşım Akut böbrek yetmezliği Hipogonadizm Plazma hücre hastalıkları Gastroözafagial reflü, dispepsi - irritabl barsak send Lipit metabolizma bozuklukları Portal hipertansiyon Asitli hasta ve periton hastalıkları Akut Lösemiler
*Primer Glomeruler Hastalıklar Sarılıklı hastaya yaklaşım Akut böbrek yetmezliği Hipogonadizm Plazma hücre hastalıkları Gastroözafagial reflü, dispepsi - irritabl barsak send Lipit metabolizma bozuklukları Portal hipertansiyon Asitli hasta ve periton hastalıkları Akut Lösemiler
5.Hafta *Kronik viral hepatit Otoimmun karaciğer hastalığı Kanama diyatezi İmmun yetmezlik Kanser hastasına yaklaşım Antifosfolipid antikor sendromu Tubulointerstisyel hastalıklar Kanser tanı ve tedavisinin temel prensipleri Spondilartritler Kanserin biyolojik temelleri Vasküler böbrek hastalıkları Herediter / kistik Böbrek Hastalıkları
*Kronik viral hepatit Otoimmun karaciğer hastalığı Kanama diyatezi İmmun yetmezlik Kanser hastasına yaklaşım Antifosfolipid antikor sendromu Tubulointerstisyel hastalıklar Kanser tanı ve tedavisinin temel prensipleri Spondilartritler Kanserin biyolojik temelleri Vasküler böbrek hastalıkları Herediter / kistik Böbrek Hastalıkları
6.Hafta *Kalsiyum metabolizma hastalıkları Malabsorpsiyon sendromları Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar GİS kanaması Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) Myeloproliferatif hastalıklar Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar Lenfomalar Diyabet ve böbrek Gut Self tolerans ve otoimminüte Endokrin hipertansiyon
*Kalsiyum metabolizma hastalıkları Malabsorpsiyon sendromları Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar GİS kanaması Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) Myeloproliferatif hastalıklar Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar Lenfomalar Diyabet ve böbrek Gut Self tolerans ve otoimminüte Endokrin hipertansiyon
7.Hafta *Vaskülitler GİS maligniteleri Akut ve kronik pankreatit Paraneoplastik sendromlar Kalsiyum metabolizma hastalıkları Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Kanserde destek tedavisi Alkolik ve Metabolik karaciğer hastalıkları Kemik metabolizma hastalıkları Antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tdv Tromboembolik hastalıklar
*Vaskülitler GİS maligniteleri Akut ve kronik pankreatit Paraneoplastik sendromlar Kalsiyum metabolizma hastalıkları Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Kanserde destek tedavisi Alkolik ve Metabolik karaciğer hastalıkları Kemik metabolizma hastalıkları Antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tdv Tromboembolik hastalıklar
8.Hafta *Dahiliye staj tanıtımı Görüşme ve öykü alma Genel durum muayenesi Batın muayenesi-1 Batın muayenesi-2 Zor durumlarda görüşme Solunum sistemi- öykü alma Solunum sistemi- fizik muayene Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-1 Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-2 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-1 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-2 Endokrinolojiye giriş Üriner sistem öykü-fizik muayene Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım
*LAP, splenomegali Kan transfüzyon komplikasyonları Kanser hastasında sistemik sorunlar Artritli hasta ve Romatoid artirt Lenfoproliferatif hastalıklar FMF-Amiloidoz Skleroderma Pankreasın kistik solid ve endokrin tümörleri SLE Yaşlanmanın biyolojisi ve fizyolojisi
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*LAP, splenomegali Kan transfüzyon komplikasyonları Kanser hastasında sistemik sorunlar Artritli hasta ve Romatoid artirt Lenfoproliferatif hastalıklar FMF-Amiloidoz Skleroderma Pankreasın kistik solid ve endokrin tümörleri SLE Yaşlanmanın biyolojisi ve fizyolojisi
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
9.Hafta *Romatoid artrit-1 Romatoid artrit-2 Kanama diyatezi, hemofililer Yaygın Damar içi pıhtılaşma Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-1 Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-2 Akut viral hepatitler tanı ve ayırıcı tanı Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-1 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-2 Alt GIS kanamaları Üst GIS kanamaları Ötiroid guatr ve tiroiditler Hipertiroidi ve hipotiroidiler Megaloblastik anemi Perinal hastalıklar ve irritabl barsak hastalıkları Divertikülit hastalıkları ve reflü
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
10.Hafta *Urtiker, anjiyoödem, besin ve ilaç alerjisi Behçet hastalığı Vaskülitler Diyabetes mellitus tanı, sınıflama, klinik ve laboratuvar bulguları Diyabetes mellitus tedavisi Hipoituitarizm Lösemiler-1 Lösemiler-2 Hemoglobinopatiler ve hemokromatoz Hipofiz hiperfonksiyonları Hipotalomo-hipofizer hedef organ aksları ve diyabetes insipitus Sodyum ve su metabolizması, uygunsuz ADH sendromu Kristal artritleri SLE
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
11.Hafta *Primer hipertansiyon Hipertansiyon tedavisi Polisitemi ve miyeloproliferatif hastalıklar Diyabetes mellitus akut komplikasyonları Diyabetes mellitus kronik komplikasyonları Hipoglisemiler Akut böbrek yetmezliği Crush sendromu Aplastik anemi Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefritik) Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefrotik) Tubulointerstisyel nefritler Spondiloartritler-1 Spondiloartritler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
12.Hafta *Skleroderma ve Sjorgen sendromu-1 Skleroderma ve Sjorgen sendromu-2 Hepatosteatoz Gonad hastalıkları-erkek Gonad hastalıkları-kadın Metabolik sendrom ve obesite Kolesistit ve kolelitiazis GIS motilite bozuklukları Kistik böbrek hastalıkları Tiroid nodüllerine yaklaşım Tiroid kanserleri Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları (Kan ve kan ürünlerinin kullanımı) Hemolitik anemiler-1 Hemolitik anemiler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
13.Hafta *Kronik böbrek yetmezliği ( etyoloji, patogenez, klinik ve laboratuvar) Amiloidoz Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-2 Lipoprotein metabolizması hastalıkları Adrenal hastalıklar Kardiyak hastaların preop. değerlendirilmesi Akut pankreatit Kronik pankreatit H pilori, tedavisi ve ilişkili klinik durumlar Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı Kalsiyum metabolizması ve paratiroid metabolizması hastalıkları Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz Onkolojik aciller Kronik böbrek yetmezliği ( konservatif tedavi) Renal replasman tedavisi
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
14.Hafta *Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-1 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-2 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-3 FMF Kanserde risk faktörleri tarama yöntemleri ve korunma Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemleri Akut akciğer ödemi tedavisi Asit-baz dengesi bozuklukları Endokrin hastalıklarda radyolojik görüntüleme Asit ve hepatik koma-portal hipertansiyon Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Paraneoplatik sendromlar Özofagus, mide ve kolon tümörleri-1 Özofagus, mide ve kolon tümörleri-2 -
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
15.Hafta *Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-2 Romatolojide laboratuvar Hemolitik üremik sendrom Trombotik trombositopenik purpura Şok ve sepsis
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
18.Hafta *Dahiliye staj tanıtımı Görüşme ve öykü alma Genel durum muayenesi Batın muayenesi-1 Batın muayenesi-2 Zor durumlarda görüşme Solunum sistemi- öykü alma Solunum sistemi- fizik muayene Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-1 Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-2 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-1 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-2 Endokrinolojiye giriş Üriner sistem öykü-fizik muayene Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
19.Hafta *2. hafta Romatoid artrit-1 Romatoid artrit-2 Kanama diyatezi, hemofililer Yaygın Damar içi pıhtılaşma Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-1 Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-2 Akut viral hepatitler tanı ve ayırıcı tanı Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-1 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-2 Alt GIS kanamaları Üst GIS kanamaları Ötiroid guatr ve tiroiditler Hipertiroidi ve hipotiroidiler Megaloblastik anemi Perinal hastalıklar ve irritabl barsak hastalıkları Divertikülit hastalıkları ve reflü
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
20.Hafta *3. hafta Urtiker, anjiyoödem, besin ve ilaç alerjisi Behçet hastalığı Vaskülitler Diyabetes mellitus tanı, sınıflama, klinik ve laboratuvar bulguları Diyabetes mellitus tedavisi Hipoituitarizm Lösemiler-1 Lösemiler-2 Hemoglobinopatiler ve hemokromatoz Hipofiz hiperfonksiyonları Hipotalomo-hipofizer hedef organ aksları ve diyabetes insipitus Sodyum ve su metabolizması, uygunsuz ADH sendromu Kristal artritleri SLE
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
21.Hafta *4. hafta Primer hipertansiyon Hipertansiyon tedavisi Polisitemi ve miyeloproliferatif hastalıklar Diyabetes mellitus akut komplikasyonları Diyabetes mellitus kronik komplikasyonları Hipoglisemiler Akut böbrek yetmezliği Crush sendromu Aplastik anemi Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefritik) Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefrotik) Tubulointerstisyel nefritler Spondiloartritler-1 Spondiloartritler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
22.Hafta *Skleroderma ve Sjorgen sendromu-1 Skleroderma ve Sjorgen sendromu-2 Hepatosteatoz Gonad hastalıkları-erkek Gonad hastalıkları-kadın Metabolik sendrom ve obesite Kolesistit ve kolelitiazis GIS motilite bozuklukları Kistik böbrek hastalıkları Tiroid nodüllerine yaklaşım Tiroid kanserleri Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları (Kan ve kan ürünlerinin kullanımı) Hemolitik anemiler-1 Hemolitik anemiler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
23.Hafta *6. hafta Kronik böbrek yetmezliği ( etyoloji, patogenez, klinik ve laboratuvar) Amiloidoz Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-2 Lipoprotein metabolizması hastalıkları Adrenal hastalıklar Kardiyak hastaların preop. değerlendirilmesi Akut pankreatit Kronik pankreatit H pilori, tedavisi ve ilişkili klinik durumlar Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı Kalsiyum metabolizması ve paratiroid metabolizması hastalıkları Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz Onkolojik aciller Kronik böbrek yetmezliği ( konservatif tedavi) Renal replasman tedavisi
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
24.Hafta *7. hafta Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-1 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-2 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-3 FMF Kanserde risk faktörleri tarama yöntemleri ve korunma Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemleri Akut akciğer ödemi tedavisi Asit-baz dengesi bozuklukları Endokrin hastalıklarda radyolojik görüntüleme Asit ve hepatik koma-portal hipertansiyon Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Paraneoplatik sendromlar Özofagus, mide ve kolon tümörleri-1 Özofagus, mide ve kolon tümörleri-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
25.Hafta *8. hafta Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-2 Romatolojide laboratuvar Hemolitik üremik sendrom Trombotik trombositopenik purpura Şok ve sepsis
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
26.Hafta *Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
27.Hafta *Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
28.Hafta *Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
29.Hafta *1. hafta 1. hafta Dahiliye staj tanıtımı Görüşme ve öykü alma Genel durum muayenesi Batın muayenesi-1 Batın muayenesi-2 Zor durumlarda görüşme Solunum sistemi- öykü alma Solunum sistemi- fizik muayene Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-1 Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-2 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-1 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-2 Endokrinolojiye giriş Üriner sistem öykü-fizik muayene Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
30.Hafta *2. hafta Romatoid artrit-1 Romatoid artrit-2 Kanama diyatezi, hemofililer Yaygın Damar içi pıhtılaşma Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-1 Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-2 Akut viral hepatitler tanı ve ayırıcı tanı Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-1 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-2 Alt GIS kanamaları Üst GIS kanamaları Ötiroid guatr ve tiroiditler Hipertiroidi ve hipotiroidiler Megaloblastik anemi Perinal hastalıklar ve irritabl barsak hastalıkları Divertikülit hastalıkları ve reflü
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
31.Hafta *3. hafta Urtiker, anjiyoödem, besin ve ilaç alerjisi Behçet hastalığı Vaskülitler Diyabetes mellitus tanı, sınıflama, klinik ve laboratuvar bulguları Diyabetes mellitus tedavisi Hipoituitarizm Lösemiler-1 Lösemiler-2 Hemoglobinopatiler ve hemokromatoz Hipofiz hiperfonksiyonları Hipotalomo-hipofizer hedef organ aksları ve diyabetes insipitus Sodyum ve su metabolizması, uygunsuz ADH sendromu Kristal artritleri SLE
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
32.Hafta *4. hafta Primer hipertansiyon Hipertansiyon tedavisi Polisitemi ve miyeloproliferatif hastalıklar Diyabetes mellitus akut komplikasyonları Diyabetes mellitus kronik komplikasyonları Hipoglisemiler Akut böbrek yetmezliği Crush sendromu Aplastik anemi Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefritik) Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefrotik) Tubulointerstisyel nefritler Spondiloartritler-1 Spondiloartritler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
33.Hafta *5. hafta Skleroderma ve Sjorgen sendromu-1 Skleroderma ve Sjorgen sendromu-2 Hepatosteatoz Gonad hastalıkları-erkek Gonad hastalıkları-kadın Metabolik sendrom ve obesite Kolesistit ve kolelitiazis GIS motilite bozuklukları Kistik böbrek hastalıkları Tiroid nodüllerine yaklaşım Tiroid kanserleri Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları (Kan ve kan ürünlerinin kullanımı) Hemolitik anemiler-1 Hemolitik anemiler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
34.Hafta *6. hafta Kronik böbrek yetmezliği ( etyoloji, patogenez, klinik ve laboratuvar) Amiloidoz Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-2 Lipoprotein metabolizması hastalıkları Adrenal hastalıklar Kardiyak hastaların preop. değerlendirilmesi Akut pankreatit Kronik pankreatit H pilori, tedavisi ve ilişkili klinik durumlar Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı Kalsiyum metabolizması ve paratiroid metabolizması hastalıkları Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz Onkolojik aciller Kronik böbrek yetmezliği ( konservatif tedavi) Renal replasman tedavisi
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
35.Hafta *7. hafta Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-1 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-2 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-3 FMF Kanserde risk faktörleri tarama yöntemleri ve korunma Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemleri Akut akciğer ödemi tedavisi Asit-baz dengesi bozuklukları Endokrin hastalıklarda radyolojik görüntüleme Asit ve hepatik koma-portal hipertansiyon Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Paraneoplatik sendromlar Özofagus, mide ve kolon tümörleri-1 Özofagus, mide ve kolon tümörleri-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
36.Hafta *8. hafta Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-2 Romatolojide laboratuvar Hemolitik üremik sendrom Trombotik trombositopenik purpura Şok ve sepsis
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
39.Hafta *1. hafta Dahiliye staj tanıtımı Görüşme ve öykü alma Genel durum muayenesi Batın muayenesi-1 Batın muayenesi-2 Zor durumlarda görüşme Solunum sistemi- öykü alma Solunum sistemi- fizik muayene Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-1 Lökomotor sistem öykü-fizik muayene-2 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-1 Kalp ve dolaşım sitemi öykü-fizik muayene-2 Endokrinolojiye giriş Üriner sistem öykü-fizik muayene Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
40.Hafta *2. hafta Romatoid artrit-1 Romatoid artrit-2 Kanama diyatezi, hemofililer Yaygın Damar içi pıhtılaşma Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-1 Kronik viral hepatitler ve ayırıcı tanı-2 Akut viral hepatitler tanı ve ayırıcı tanı Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-1 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalıklarda görülen anemiler-2 Alt GIS kanamaları Üst GIS kanamaları Ötiroid guatr ve tiroiditler Hipertiroidi ve hipotiroidiler Megaloblastik anemi Perinal hastalıklar ve irritabl barsak hastalıkları Divertikülit hastalıkları ve reflü
*Klinikte eğitim Klinikte ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
41.Hafta *3. hafta Urtiker, anjiyoödem, besin ve ilaç alerjisi Behçet hastalığı Vaskülitler Diyabetes mellitus tanı, sınıflama, klinik ve laboratuvar bulguları Diyabetes mellitus tedavisi Hipoituitarizm Lösemiler-1 Lösemiler-2 Hemoglobinopatiler ve hemokromatoz Hipofiz hiperfonksiyonları Hipotalomo-hipofizer hedef organ aksları ve diyabetes insipitus Sodyum ve su metabolizması, uygunsuz ADH sendromu Kristal artritleri SLE
*Klinikte eğitim Klinikte ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
42.Hafta *4. hafta Primer hipertansiyon Hipertansiyon tedavisi Polisitemi ve miyeloproliferatif hastalıklar Diyabetes mellitus akut komplikasyonları Diyabetes mellitus kronik komplikasyonları Hipoglisemiler Akut böbrek yetmezliği Crush sendromu Aplastik anemi Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefritik) Primer glomerüler hastalıklar-1 (Nefrotik) Tubulointerstisyel nefritler Spondiloartritler-1 Spondiloartritler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
43.Hafta *5. hafta Skleroderma ve Sjorgen sendromu-1 Skleroderma ve Sjorgen sendromu-2 Hepatosteatoz Gonad hastalıkları-erkek Gonad hastalıkları-kadın Metabolik sendrom ve obesite Kolesistit ve kolelitiazis GIS motilite bozuklukları Kistik böbrek hastalıkları Tiroid nodüllerine yaklaşım Tiroid kanserleri Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları (Kan ve kan ürünlerinin kullanımı) Hemolitik anemiler-1 Hemolitik anemiler-2
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
44.Hafta *6. hafta Kronik böbrek yetmezliği ( etyoloji, patogenez, klinik ve laboratuvar) Amiloidoz Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-2 Lipoprotein metabolizması hastalıkları Adrenal hastalıklar Kardiyak hastaların preop. değerlendirilmesi Akut pankreatit Kronik pankreatit H pilori, tedavisi ve ilişkili klinik durumlar Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı Kalsiyum metabolizması ve paratiroid metabolizması hastalıkları Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz Onkolojik aciller Kronik böbrek yetmezliği ( konservatif tedavi) Renal replasman tedavisi
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
45.Hafta *7. hafta Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-1 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-2 Sıvı-elektrolit dengesi bozukukları-3 FMF Kanserde risk faktörleri tarama yöntemleri ve korunma Romatolojik hastalıklarda görüntüleme yöntemleri Akut akciğer ödemi tedavisi Asit-baz dengesi bozuklukları Endokrin hastalıklarda radyolojik görüntüleme Asit ve hepatik koma-portal hipertansiyon Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Lenfoproliferatif hastalıklar-1 Paraneoplatik sendromlar Özofagus, mide ve kolon tümörleri-1 Özofagus, mide ve kolon tümörleri-2
*Klinikte eğitim servis ve poliklinikte hasta görme serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik
46.Hafta *. hafta Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-2 Romatolojide laboratuvar Hemolitik üremik sendrom Trombotik trombositopenik purpura Şok ve sepsis
*Klinikte eğitim Servis ve poliklinikte hasta görme Serbest çalışma
*Öykü ve fizik bakıya göre laboratuvar tetkikleri için istek yapabilme Rutin ve tanısal laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilme
*Hasta öyküsü alma Çevresel LAP bölgeleri Solunum sitemi muayenesi Kardiovaskular sistem muayenesi Batın muayenesi Lökomotor sistem muayenesi
*8. hafta Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve karaciğer tümörleri-2 Romatolojide laboratuvar Hemolitik üremik sendrom Trombotik trombositopenik purpura Şok ve sepsis
*İç hastalıkları dersleri Klinik pratik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Laboratuvar 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 35,00 35,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 80,00 80,00
Quiz Hazırlık 6 2,00 12,00
Ev Ödevi 1 1,00 1,00
Sözlü 1 8,00 8,00
Ödev 1 1,00 1,00
Teorik Ders Anlatım 1 108,00 108,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 1 60,00 60,00
Uygulama / Pratik 1 60,00 60,00
Seminer 1 4,00 4,00
Toplam : 374,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00