Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP401 DAHİLİYE 133,00 80,00 0,00 12,40 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İç hastalıklarında temel kavramlar öğretmek. Öğrencilere İç hastalıklarına dahil disiplinleri (Romatoloji, allerji ve immunoloji, hematoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, onkolji, nefroloji ve geriatriyi) ilgilendiren hastalık ve durumların tanılarını koymada anamnez alma, fizik muayenenin yapılışı ve laboratuvar bulgularını değerlendirme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim teorik bilgi ve pratik beceriler eşit ağırlıklı olarak verilmektedir.
Dersin İçeriği : İç hastalıklarında anamnez, fizik muayene. Gastrointestinal kanamalar, asitli hastaya yaklaşım, inflamatuar barsak hastalıkları, pankreatitler, hepatitler, karaciğer sirozu, karaciğer tümörleri, peptik ülser, gastrointestinal sistem tümörleri, anemiler, lösemiler, lenfomalar, kanama diatezleri, kan ürünleri, plazma hücre hastalıkları, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, sıvı elektrolit ve asit baz dengesi, glomerülonefritler, tübülointerstisyel hastalıklar, obezite, metabolik sendrom, diabetes mellitus, hipoglisemiler, tiroid hastalıkları, dislipidemiler, surrenal ve hipofiz hastalıkları, kanserli hastaya yaklaşım, paraneoplastik sendromlar, onkolojik aciller, kanser tedavisi, immün sistem, immün yetmezlikler, kollajen doku hastalıkları, vaskülitler, gut hastalığı, spondiloartropatiler, geriatrik hastalara yaklaşım,
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Kasper DL, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL. “Harrisons’ Principles of Internal Medicine”, 16th edition, McGraw-Hill Professional, (2005) 2- Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005. 3- Yasavul Ü. Hacettepe İç Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2004. 4. Goldman L, Ausıello D. Cecıl Textbook Of Internal Medıcıne, 23rd Edıtıon Philadelphia, 2007. 5. Kaysı A, Mollalılar S. İç Hastalıkları Semiyoloji. İstanbul 2007. 6- Süleymanlar G, Akalın S, Biberoğlu K, Ünal S, İliçin G. Temel İç Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: toplam hf x hf. Lık toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Ara sınavlar Proje Laboratuar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Kadriye Bahriye Payzın
Prof. Dr. Servet Akar
Doç. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel
Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu
Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek
Doç. Dr. Mustafa Özmen
Prof. Dr. Barış Önder Pamuk
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Sonbahar
Dr. Öğr. Üyesi Salih Atakan Nemli
Doç. Dr. Firdes Topal
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Soypaçacı
Prof. Dr. Özgür Tosun
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Çakır
Doç. Dr. Fatih Esad Topal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Anamnez alma ve sistemik muayene yöntemlerini öğrenmek ve klinik pratik uygulamalarını yapmak
  • 2 Endokrinolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 3 Gastroenterolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 4 Nefrolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 5 Hematolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak.
  • 6 Romatolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 7 Onkolojik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak
  • 8 Geriatrik hastalıklara yaklaşım. Bu hastalıkların epidemiyolojisi, etyopatogenezi, tanısı, ayırıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve pratik uygulama yapmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İç Hastalıkları ve Anamnez Toraks muayenesi Baş-boyun muayenesi Lökomotor sistem muayenesi Batın muayenesi Gastroenterolojik has. yaklaşım ve tanı yöntemleri Nörolojik muayene Anemik hastaya yaklaşım ve kr. hast anemisi Demir eksikliği anemisi Megaloblastik anemi İmmün sistem ve hücreleri
*İç Hastalıkları ve Anamnez Toraks muayenesi Baş-boyun muayenesi Lökomotor sistem muayenesi Batın muayenesi Gastroenterolojik has. yaklaşım ve tanı yöntemleri Nörolojik muayene Anemik hastaya yaklaşım ve kr. hast anemisi Demir eksikliği anemisi Megaloblastik anemi İmmün sistem ve hücreleri
2.Hafta *Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
*Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
*Ötiroid guatr ve Tiroid Maligniteleri Hipertansiyon Karın ağrılı hastaya yaklaşım Gİ kanal tümörleri Kronik böbrek yetmezliği Kan ve kan ürünleri ile tedavi Aplastik anemi, MDS Sitokinler, kompleman sistemi Tirotoksikoz Hipotiroidizm ve Tiroiditler HLA sistemi ve Immünoglobulinler Sıvı Elektrolit bozuklukları Akut viral hepatitler
3.Hafta *Hemolitik anemiler Diabetes Mellitus KC sirozu ve kolestatik KC hastalıkları İmmün yanıt Asit baz dengesi bozuklukları Metabolik sendrom Hipoglisemiler Peptik ülser ve gastritler Karaciğer tümör ve kistleri Obezite Cushing Sendromu Addison hastalığı
*Hemolitik anemiler Diabetes Mellitus KC sirozu ve kolestatik KC hastalıkları İmmün yanıt Asit baz dengesi bozuklukları Metabolik sendrom Hipoglisemiler Peptik ülser ve gastritler Karaciğer tümör ve kistleri Obezite Cushing Sendromu Addison hastalığı
4.Hafta *Primer Glomeruler Hastalıklar Sarılıklı hastaya yaklaşım Akut böbrek yetmezliği Hipogonadizm Plazma hücre hastalıkları Gastroözafagial reflü, dispepsi - irritabl barsak send Lipit metabolizma bozuklukları Portal hipertansiyon Asitli hasta ve periton hastalıkları Akut Lösemiler
*Primer Glomeruler Hastalıklar Sarılıklı hastaya yaklaşım Akut böbrek yetmezliği Hipogonadizm Plazma hücre hastalıkları Gastroözafagial reflü, dispepsi - irritabl barsak send Lipit metabolizma bozuklukları Portal hipertansiyon Asitli hasta ve periton hastalıkları Akut Lösemiler
5.Hafta *Kronik viral hepatit Otoimmun karaciğer hastalığı Kanama diyatezi İmmun yetmezlik Kanser hastasına yaklaşım Antifosfolipid antikor sendromu Tubulointerstisyel hastalıklar Kanser tanı ve tedavisinin temel prensipleri Spondilartritler Kanserin biyolojik temelleri Vasküler böbrek hastalıkları Herediter / kistik Böbrek Hastalıkları
*Kronik viral hepatit Otoimmun karaciğer hastalığı Kanama diyatezi İmmun yetmezlik Kanser hastasına yaklaşım Antifosfolipid antikor sendromu Tubulointerstisyel hastalıklar Kanser tanı ve tedavisinin temel prensipleri Spondilartritler Kanserin biyolojik temelleri Vasküler böbrek hastalıkları Herediter / kistik Böbrek Hastalıkları
6.Hafta *Kalsiyum metabolizma hastalıkları Malabsorpsiyon sendromları Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar GİS kanaması Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) Myeloproliferatif hastalıklar Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar Lenfomalar Diyabet ve böbrek Gut Self tolerans ve otoimminüte Endokrin hipertansiyon
*Kalsiyum metabolizma hastalıkları Malabsorpsiyon sendromları Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar GİS kanaması Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) Myeloproliferatif hastalıklar Kanser tedavisi ve sitotoksik ilaçlar Lenfomalar Diyabet ve böbrek Gut Self tolerans ve otoimminüte Endokrin hipertansiyon
7.Hafta *Vaskülitler GİS maligniteleri Akut ve kronik pankreatit Paraneoplastik sendromlar Kalsiyum metabolizma hastalıkları Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Kanserde destek tedavisi Alkolik ve Metabolik karaciğer hastalıkları Kemik metabolizma hastalıkları Antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tdv Tromboembolik hastalıklar
*Vaskülitler GİS maligniteleri Akut ve kronik pankreatit Paraneoplastik sendromlar Kalsiyum metabolizma hastalıkları Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları Kanserde destek tedavisi Alkolik ve Metabolik karaciğer hastalıkları Kemik metabolizma hastalıkları Antikoagulan, antiagregan, fibrinolitik tdv Tromboembolik hastalıklar
8.Hafta *LAP, splenomegali Kan transfüzyon komplikasyonları Kanser hastasında sistemik sorunlar Artritli hasta ve Romatoid artirt Lenfoproliferatif hastalıklar FMF-Amiloidoz Skleroderma Pankreasın kistik solid ve endokrin tümörleri SLE Yaşlanmanın biyolojisi ve fizyolojisi
*LAP, splenomegali Kan transfüzyon komplikasyonları Kanser hastasında sistemik sorunlar Artritli hasta ve Romatoid artirt Lenfoproliferatif hastalıklar FMF-Amiloidoz Skleroderma Pankreasın kistik solid ve endokrin tümörleri SLE Yaşlanmanın biyolojisi ve fizyolojisi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Final 0 0,00 0,00
Derse Katılım 0 0,00 0,00
Laboratuvar 0 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 1 0,00 0,00
Bütünleme 0 0,00 0,00
Toplam : 0,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 12,00