Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI789.2 FIELD SPECIALIZATION COURSE 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez konusu ile ilgili kaynakların araştırılması ve sentezlenmesi
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders öncesi hazırlık
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Zafer Öter
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Çalışılan konu üzerinde tartışmalar

  • 1 Kaynak taramayı öğrenmek
  • 2 Makale temin etmeyi öğrenmek
  • 3 Makale sunmayı öğrenmek
  • 4 Verilerin değerlendirilmesini öğrenmek
  • 5 Verilerin sınıflandırılmasını öğrenmek
  • 6 Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılımını öğrenmek
  • 7 Verilerin sunulmasını öğrenmek
  • 8 Verilerin çıktılarının alınmasını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kaynak Taraması
3.Hafta *Kaynak Taraması
4.Hafta *Makalenin Belirlenmesi
5.Hafta *Makalenin Belirlenmesi
6.Hafta *Makalenin Sunumu-savunması
7.Hafta *Makalenin Sunumu-savunması
8.Hafta *Veri Değerlendirme
9.Hafta *Veri Değerlendirme
10.Hafta *Verilerin Sınıflandırılması
11.Hafta *Toplanan bilgi ve kaynaklarını yazmak
12.Hafta *Verilerin Sunumu
13.Hafta *Verilerin Sunumu
14.Hafta *Verilerin sonuçlarını bir araya getirmek

  • 1 Araştırma Sunumu : 100,000
  • 2 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 9,00 126,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00