Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE413 FİZİKSEL JEODEZİ 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yerin gerçek şekli olarak tarif edilen jeoid matematiksel olarak kapalı bir formülle ifade edilemez. Hesaplama kolaylığı nedeniyle bu şekle yakın olan dönel elipsoid hem geometrik hem de fiziksel anlamda yerin gerçek şekli olarak kabul edilmiştir. Yatay konum belirleme için ölçmelerin bu "normal" yüzeye indirgenmesi uygulanagelir bir pratik olmuştur. Ancak düşey konum bileşeni için gerek ölçmelerin indirgenmesi gerekse de projelerde yerin gerçek şeklinin bilinmesi için gravite gibi ek ölçme veya jeoid yüksekliği gibi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ders bu ihtiyaç kapsamında yerin gerçek şeklinin lokal ve global ölçekte hesabının nasıl yapılacağını öğrenciye sunmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Potansiyel teori, yerin gravite alanı, gravite indirgemeleri, yükseklik tanımı ve sistemleri, yerin geomterik şekli, uydu yöntemleri, uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hofmann-Wellenhof, B., Moritz, H., Physical geodesy, Second corrected edition, Springer, Wien, 2006. Abbak, RA, Fiziksel Jeodezi, 2. baskı, Atlas Akademi, 2019.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma eşliğinde konu anlatımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : İleri düzeyde fizik ve matematik bilgisi.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunu ve diğer görsel malzemeler

  • 1 Yerçekimi potansiyelini serilerle ifade edebilmek.
  • 2 Farklı gravite indirgemelerini ayırtedebilmek.
  • 3 Yükseklik ve yükseklik sistemlerini tanımlayabilmek
  • 4 Yerin şeklinin belirlenmesi için gravimetrik and astrojeodezik yöntemleri uygulayabilmek
  • 5 Gravite alanının belirlenmesi için uydu gözlemlerini modelleyebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Potansiyel teoriye giriş
2.Hafta *Laplace diferansiyel denklemi ve harmonik serilerle açılım I
3.Hafta *Laplace diferansiyel denklemi ve harmonik serilerle açılım II
4.Hafta *Yerin gravite alanı
5.Hafta *Gravite indirgeme
6.Hafta *Yükseklik ve yükseklik sistemleri
7.Hafta *Geometrik jeodezi kavramları
8.Hafta *Yeryüzü dışında gravite alanı
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Uydu yöntemleri
11.Hafta *Gravimetrik yöntemler I
12.Hafta *Gravimetrik yöntemler II
13.Hafta *Astrojeodezik yöntemler
14.Hafta *Fiziksel jeodezide istatistik yöntemler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00