Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE416 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YOL TASARIMI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Karayolu projelerinin hazırlanması için gerekli teorik ve pratik adımları tanıtmak ve karayolu projelerinde mesleki problemlerin çözümü için gerekli temel bilgileri öğretmek ve uygulamak.
Dersin İçeriği : Karayolu tasarımına giriş, projeler ve temel ilkeler. Rota planlama, rota profili ve kesitler. Kazı ve dolum hacmi hesaplamaları Proje çıktıları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tombaklar, Ö.H., Yol Bilgisi, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayını: Umar, N.,Yayla N.,Yol İnşaatı, İ.T.Ü. Kütüphanesi, No:1368 Karayolu Tasarım El Kitabı, Karayolları Genel Müd., 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Kullanılan yazılım ve örnek veri seti ile tüm işlem adımları derste işitsel ve görsel olarak anlatılır. Her konu başlığının tamamlanması için öğrencilere yeteri kadar süre verilir ve bu süre sonunda o işlem adımının öğrenci tarafından tamamlanması beklenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılım, işlem adımlarının bağlantılı olması nedeniyle çok önemlidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi yalnızca sorumlu öğretim üyesi vermektedir.
Dersin Verilişi : Derste kullanılacak yazılım ve örnek veri seti ile uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Öğrencilerin ders anlatımı esnasında soru-cevap yöntemiyle konuyu pekiştirmesi sağlanmaktadır.

  • 1 İki nokta arasında yol güzergahı belirleme yeteceği.
  • 2 Karayolları projeleri hakkında temel kavramları anlayabilme becerisi
  • 3 Karayolu projelerinin düzenlenmesinde bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi.
  • 4 İki nokta arasında en kesit alanları ve hacimleri hesaplayabilme becerisi kazanmak.
  • 5 Yol projelerinde maliyet hesabı yapabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Karayolları hakkında temel kavramlar, yomların sınıflandırılması, yolların tanımlanması.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
2.Hafta *Yol güzergahının istikşafı.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
3.Hafta *Kesin güzergahın belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
4.Hafta *Yol güzergahı some noktalarının belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
5.Hafta *En kesit ve kurp noktalarının belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
6.Hafta *Boykesit araştırması ve düşey kurp noktalarının belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
7.Hafta *Boykesit araştırması ve düşey kurp noktalarının belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
8.Hafta *Düşey some noktalarının belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
9.Hafta *Proje kontrolleri.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
10.Hafta *Profil ve kurp çizimleri.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
11.Hafta *Enkesit parametrelerinin belirlenmesi.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
12.Hafta *Enkesit çizimleri ve çıktıların hazırlanması.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
13.Hafta *Proje kontrolleri.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.
14.Hafta *Kazı ve dolgu hacimleri hesaplamaları.
*Teorik olarak anlatılan konular bilgisayar başında uygulamalı olarak tekrarlanmaktadır.

  • 1 Proje : 80,000
  • 2 Final : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 120,00 120,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00