Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE502.2 ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİK 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Bilimsel araştırmanın nitelikleri hakkında bilgi kazandırılması 2. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması 3. Araştırma sorusu-araştırma yöntemi ilişkisi hakkında kavrayış sağlanması. 4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirebilme yetisinin kazandırılması.<br /><br />
Dersin İçeriği : Araştırmanın tanımı: Fen Bilimleri geleneğinde araştırma, Sosyal Bilimler geleneğinde araştırma, tasarım araştırması. Bilimsel araştırmanın nitelikleri. Tasarım araştırmalarının tarihçesi. Araştırma yaklaşımları: Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri. Gözlem. Görüşme. Vaka Çalışması Yöntemi. Nitel veri analizi. Veriye dayalı teori oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. Kuniavsky, M. (2003). Observing the User Experience, A Practitioner’s Guide to User Research, San Francisco: Morgan Kaufman Publishers. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2nd ed.) (2000). Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage Publications. Archer, B. (1999). On the Methods of Research, Ankara: METU Faculty of Architecture Press. Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory, Chicago, Aldine.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Grup çalışması 2.Demolar 3.Öğrenci Sunumları 4.Grup Projeleri ve Sunumları 5.Durum çalışmaları 6.Sınıf Değerlendirme ve Geribildirim 7.Görsel sunumlar<br /><br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : bu ders kapsamında sunumlar yapılacak<br /><br />
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araştırma Görevlisi
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 1. Bilimsel araştırmayı diğer araştırma türlerinden ayıran özellikleri öğrenir.
  • 2 2. Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir
  • 3 3. Araştırma sürecinde en uygun araştırma yöntemini seçebilmeyi öğrenir.
  • 4 4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirme becerisi kazanır.
  • 5 5. Bilimsel araştırma sunumlarının tekniklerini öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Araştırmanın tanımı: Bilimsel araştırma, beşeri bilimlerde araştırma, tasarım araştırması
2.Hafta *Bilimsel araştırmanın nitelikleri
3.Hafta *Tasarım araştırmasının tarihi
4.Hafta *Araştırmaya yaklaşım yolları: Nicel araştırma tasarımları ve nitel araştırma tasarımları
5.Hafta *Nicel araştırmanın niteliği, araştırma türleri ve konular
6.Hafta *Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi
7.Hafta *Araştırma problemi formülasyon teknikleri
8.Hafta *Kütüphane kaynaklarını ve literatür taramasını kullanma
9.Hafta *Nitel araştırmanın niteliği, veri toplama yöntemleri
10.Hafta *Araştırma yöntemi olarak gözlem, Örnek olay araştırması
11.Hafta *Nitel verilerin analizi
12.Hafta *Araştırmada Etik
13.Hafta *Mühendislikte Etik
14.Hafta *Dönem proje sunumu
15.Hafta *Dönem proje sunumu

  • 1 Araştırma Sunumu : 30,000
  • 2 Proje : 20,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Final : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ödev 6 10,00 60,00
Proje 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 1 30,00 30,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00