Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS502.1 ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİK 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Bilimsel araştırmanın nitelikleri hakkında bilgi kazandırılması 2. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması 3. Araştırma sorusu-araştırma yöntemi ilişkisi hakkında kavrayış sağlanması. 4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirebilme yetisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Araştırmanın tanımı: Fen Bilimleri geleneğinde araştırma, Sosyal Bilimler geleneğinde araştırma, tasarım araştırması. Bilimsel araştırmanın nitelikleri. Tasarım araştırmalarının tarihçesi. Araştırma yaklaşımları: Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri. Gözlem. Görüşme. Vaka Çalışması Yöntemi. Nitel veri analizi. Veriye dayalı teori oluşturma.<br /><br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. Kuniavsky, M. (2003). Observing the User Experience, A Practitioner’s Guide to User Research, San Francisco: Morgan Kaufman Publishers. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2nd ed.) (2000). Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage Publications. Archer, B. (1999). On the Methods of Research, Ankara: METU Faculty of Architecture Press. Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory, Chicago, Aldine.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Grup çalışması 2.Demolar 3.Öğrenci Sunumları 4.Grup Projeleri ve Sunumları 5.Durum çalışmaları 6.Sınıf Değerlendirme ve Geribildirim 7.Görsel sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : bu ders kapsamında sunumlar yapılacak
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araştırma Görevlisi
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar: 1. Bilimsel araştırmaları diğer araştırmalardan ayıran nitelikler (bilgi)
  • 2 2. Bilimsel araştırma yöntemleri (bilgi)
  • 3 3. Araştırma sorusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçmek
  • 4 4. Bilimsel bir araştırma önerisi geliştirme (beceri)
  • 5 5.Sunum yapma yeteneklerini güçlendirmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Definition of research. Research in the science tradition, research in the humanities tradition,
2.Hafta *Qualities of scientific research
3.Hafta *History of design research
4.Hafta *Ways of approaching research: Quantitative research designs, qualitative research designs,
5.Hafta *Nature of quantitative research, research types and topics.
6.Hafta *Quantitative research design, data collection and data analysis
7.Hafta *Research problem formulation techniques
8.Hafta *Using library sources and literature search
9.Hafta *Nature of qualitative research, data collection methods
10.Hafta *Observation as a research method
11.Hafta *Research interviewing
12.Hafta *Case study research
13.Hafta *Analyzing qualitative data
14.Hafta *Ethics in Research

  • 1 Araştırma Sunumu : 30,000
  • 2 Ev Ödevi : 15,000
  • 3 Final : 40,000
  • 4 Proje : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 6 10,00 60,00
Proje 1 5,00 5,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 30,00 30,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00