Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.36 ÇEVRE TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Zaman içinde insanoğlunun doğa ile ve kurduğu kültürel çevre ile olan ilişkilerinin bilimsel yaklaşım ve objektif anlayışla incelenmesi, bilgilerin sentezlenmesi, geçmiş ile gelecek arasında yapıcı bir bağ kurulması hedeflenmektedir. Çevre tarihinin ana konusu, bir yandan insanların çevrelerini nasıl değiştirdiklerini diğer yandan değişen çevrenin insan ve kültürler üzerinde neden olduğu değişiklikleri araştırmaktadır.
Dersin İçeriği : Doğal çevre değişmelerinin insan, insanın doğal çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve kültürel çevre değişmelerinin bu etkileşim bağlamında ele alınması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Vardar S. (2016) Çevre Tarihi Ders Notu. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.<br />2-Wilson L. (ed). (2011) Human Interactions with the Geosphere. Geological Society Special Publication <br /> No:352, UK.<br />3-Atran, Scott (1990), Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science, <br /> Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 376, ISBN 978-0-521-43871-1<br />4-Stevis, Dimitris, "The Globalizations of the Environment", Globalizations, Vol. 2 No. 3, 2005, 323-334.<br />5-Hughes, J.D., An Environmental History of the World: Humankind's Changing Role in the Community of <br /> Life (Oxford: Routledge, 2001)<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Serdar Vardar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Çevre kavramını, bileşenlerini ve çevre tarihi perspektifini kavrayabilmek
  • 2 Çevre ve insan arasındaki ilişkileri ve tarihsel süreçteki doğal çevre değişmelerini ile insan üzerine etkilerini kavramak
  • 3 Çevre değişmelerinin insan için önemini ve etkilerini anlayabilmek
  • 4 Doğal çevre değişmelerini ve özelliklerini anlayabilmek
  • 5 Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve diğer bilim dallarının çevre kavramını ele alış şekillerini kavrayabilmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlarla ilgili öngörülerde bulunabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çevre Tarihi ve Prensipleri
2.Hafta *Doğal Çevre ve Dinamikleri
3.Hafta *Doğal Çevre Değişmeleri
4.Hafta *Doğal Çevre Değişmeleri ve Paleocoğrafya
5.Hafta *Küresel Isınma ve İklim Değişmeleri
6.Hafta *Kültürel Çevre ve Özelikleri
7.Hafta *Kentleşme ve Çevre değişimi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Tarım ve Çevre değişimi
10.Hafta *Sanayi, Teknoloji, Enerji-Hammade Üretimi ve Çevre değişimi
11.Hafta *Çevre değişimi ve arazi kullanımı
12.Hafta *Çevre etiği, çevre sözleşmeleri
13.Hafta *Çevre ve koruma
14.Hafta *Doğal ve Kültürel çevrenin korunması
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00