Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENE518 İLERİ DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Kuru, yaş ve tersinir doğal gazların farklı basınç ve sıcaklık koşullarındaki faz davranışlarını, buhar-sıvı dengelerini açıklamak ve hesaplamaları öğretmek, örnekleme yöntemlerini tanıtmak; 2. Doğal gazların hidrat yapılarına, hidrat oluşumunu önleme ve giderme yöntemlerine, gaz sıkıştırma ve sıkıştırıcı seçimine, ekşi ve aşındırıcı gaz içeren derin kuyularda dip basıncına ait hesaplamaları vermek; 3. Gaz kuyularının sıvı yüklenmesi, yaş ve tersinir doğal gazların yeraltındaki rezervleri ve genel olarak gazların rezervuarda akışlarının kestirimine ilişkin yöntem ve hesaplamaları vermek; 4. Doğal gaz kuyularında yapılan geri basınç (gaz sağlama), eş zaman ve geçici basınç testleri ile, azalım eğrisi türleri ve bunlara ilişkin değerlendirme, çözümleme, yorumlama yöntemlerini sağlamak.
Dersin İçeriği : Faz davranışı, kuru, ıslakve retrograde doğalgaz sistemlerinin buhar -sıvı dengesi. Doğalgaz örnekleme yöntemleri. Doğalgaz hidratları. Gaz kompresörlerinin seçimi. Kuyu dibi basıncı tahmini ve akma ya da kapanma durumunda derin gaz kuyularının sıvı yüklenmesi. Rezervuarlarda gaz akışı. Gaz kuyuları için test ve düşüş eğrilerinin tipleri ve analizleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Wang, X. and Economides, M. (2009). Advanced Natural Gas Engineering. Gulf Publishing Co., Houston, Texas, USA. Guo, B. and Ghalambor, A. (2005). Natural Gas Engineering Handbook. Gulf Publishing Co., Houston, Texas, USA. Lee, J. and Wattenberger, R.A. (1996). Gas Reservoir Engineering. SPE Textbook Vol. 5, Soc. of Petroleum Eng., Richardson, Texas, USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu dersi başarıyla geçen yüksek lisans öğrencileri aşağıda listelenen bilgi, yetenek ve yeterliliğe sahip olmuş olurlar; I. Basınca ve sıcaklığa bağlı özellikler, faz davranışı ve kompozisyonlar ile ilgili problemlerin analizi ve rezervuar ve üretim gazlarının doğru örneklenmesi. II. Gaz kuyularındaki kuyu dibi basıncını tahmin etmek ve doğalgaz akış kanallarında hidratların oluşumunu ve önlenmesini analitik olarak tahmin etmek. III. Gaz kuyularının sıvı yüklenmesiyle ilgili problemlerin analizi; rezervuardan boru hatlarına kadar tüm akış ortamlarında rezervler ve doğalgaz akışı için hesaplamalar yapmak. IV. Gaz kuyularındaki basınç ve dağıtım testlerinin değerlendirilmesi. V. Gas kuyularının düşüş eğrilerinin analizi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Basınca ve sıcaklığa bağlı özellikler, faz davranışı ve kompozisyonlar ile ilgili problemlerin analizi ve rezervuar ve üretim gazlarının doğru örneklenmesi.
  • 2 Gaz kuyularındaki kuyu dibi basıncını tahmin etmek ve doğalgaz akış kanallarında hidratların oluşumunu ve önlenmesini analitik olarak tahmin etmek
  • 3 Gaz kuyularının sıvı yüklenmesiyle ilgili problemlerin analizi; rezervuardan boru hatlarına kadar tüm akış ortamlarında rezervler ve doğalgaz akışı için hesaplamalar yapmak
  • 4 Gaz kuyularındaki basınç ve dağıtım testlerinin değerlendirilmesi.
  • 5 Gas kuyularının düşüş eğrilerinin analizi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Doğalgazın fiziksel ve termodinamik özellikleri ve faz davranışları
2.Hafta *Doğalgazlar ve uçucu hidrokarbon gazları
3.Hafta *Gaz karışımlarında buhar-sıvı dengesi
4.Hafta *Doğalgazın örnekleme yöntemleri ve rezervuar gazı bileşiminin tahmini için üretilen akışkanların rekombinasyonu.
5.Hafta *Doğalgaz hidratları, hidrat oluşumunun önlenmesi ve uzaklaştırılması.
6.Hafta *Doğalgazın sıkıştırılması, kompresör seçimi ve dizaynı
7.Hafta *Derin gaz kuyularının kapanma ve akış koşullarında kuyu dibi basınç tahmini
8.Hafta *Gaz kuyularına sıvı yüklenmesi ve sıvıyı uzaklaştırma yöntemleri
9.Hafta *Rezervuarlardaki gaz akışı, gerçek gaz potansiyeli yaklaşımı ve Forchheimer denklemi
10.Hafta *Dağıtım testleri ve gaz kuyularının analizi
11.Hafta *Gaz kuyularının eşzamanlı test ve analizi.
12.Hafta *Geçici basınç testi ve gaz kuyularının analizi
13.Hafta *Gaz kuyuları için davranış ve düşüş eğrilerinin çeşitleri
14.Hafta *Gaz kuyuları için düşüş eğrilerinin analizi ve yorumlanması

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ev Ödevi : 10,000
  • 3 Proje : 10,000
  • 4 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 10 5,00 50,00
Ara Sınav Hazırlık 10 4,00 40,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ev Ödevi 7 3,00 21,00
Proje 2 5,00 10,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00