Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI301 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrenciye bilişsel psikoloji alanını tanıtmak, biliş ile beyinin ilişkisini kavratmak, algı, bellek, dikkat gibi zihinsel süreçlerin işleyişini aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Bilişsel psikolojinin tanımı ve tarihçesi, biliş ve beyin süreçleri ilişkisi, algı, dikkat, bellek, bellek çarpıtmaları, bilginin zihinsel temsilleri, dilin kullanımının bilişsel süreçleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Domjan, M. (2008). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri (Çev. Hakan Çetinkaya), Türk Psikologlar Derneği Yayınları.<br /> Sternberg, R.J. & Sternberg K. (2012). Cognitive Psychology, California: Wadsworth. <br />Terry, S. (2011). Öğrenme ve Bellek (Çeviri editörü: Banu Cangöz), Anı Yayıncılık.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nuran Aydemir Çaylı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Bukre Kahramanol
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Bilişsel psikoloji alanını tanımak ve temel fikirlerini kavramak
  • 2 Bilişsel psikolojinin temel konularıni anlamak.
  • 3 Bilişsel Psikoloji alanında makaleleri okumak ve özümsemek
  • 4 Alanla ilgili literatürü inceleyebilecek donanımları kazanmak
  • 5 Algı, bellek, dikkat, zihinsel temsiller, bilginin zihindeki organizasyonu, gibi bilissel surecler hakkında ileri düzeyde bilgi edinmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilişsel psikolojinin tanımı, psikolojiye öncülük eden felsefik kuramlar, bilişsel psikolojinin doğuşu ve temel fikirleri
2.Hafta *Biliş ve beyinsel süreçler: Beyin anatomisi, yapısı ve mekanizmaları
3.Hafta *Algı
4.Hafta *Dikkat
5.Hafta *Bellek: Kısa süreli bellek
6.Hafta *Bellek: Uzun süreli bellek
7.Hafta *Kodlama, geri çağırma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gündelik bellek
10.Hafta *Unutma Süreci ve bellek çarpıtmaları, belleğin konstrüktif doğası
11.Hafta *Bilginin zihinsel temsilleri
12.Hafta *Deklaratif ve prosedürel bilginin zihindeki organizasyonu hakkında bilgi edinme
13.Hafta *Dil ve düşünme konularının incelenmesi
14.Hafta *Genel tartışma, bir yıllık dersin değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00