Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI208 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle araştırma tasarımı, uygulanması ve veri analizi konusunda öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel yöntemler ile nicel ve nitel araştırma sonuçlarının geniş bir çerçevede ve derinlemesine bir bakış açısıyla yorumlanması hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği : Psikoloji’de kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri, istatistiksel veri analizi tekniklerinin seçimi, kaynakça gösterimi ve raporlama ile öğrencilerin hazırladıkları proje önerilerinin sunumu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri için Bilimsel Araştırma Süreci (4. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.<br />Heppner, P.P., Wampold, B.E. & Kivlighan, D.M. (2013). Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri, Mentis Yayınları.<br />Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın ve Dağıtım.<br />American Psychological Association (APA). (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Seda Arıtürk
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme
  • 2 Araştırma önerisi yazabilme
  • 3 Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme
  • 4 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme
  • 5 Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme
  • 6 Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı ifade edebilme
  • 7 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nicel araştırmalar
2.Hafta *Nicel araştırmalar
3.Hafta *Nicel araştırmalar
4.Hafta *Nicel araştırmalar
5.Hafta *Nicel araştırmalar
6.Hafta *Nitel araştırmalar
7.Hafta *Nitel araştırmalar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
10.Hafta *Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal
11.Hafta *Raporlama
12.Hafta *Raporlama
13.Hafta *Proje sunumları
14.Hafta *Proje sunumları

  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000
  • 4 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00