Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI202 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler; klinik psikolojiyi, klinik psikolojinin tarihsel gelişimini ve klinik psikoloğun aktivitelerini öğrenecek, klinik psikolojideki temel yaklaşımları ve kullanılan araştırma tekniklerini tanıyacaklardır.
Dersin İçeriği : Klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı, Klinik psikoloğun görevleri ve çalışma alanları, Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, temel terapi yaklaşımları (psikanalitik, davranışçı, bilişsel davranışçı, hümanist kuram ve terapi yöntemleri), Klinik psikolojide bireyi tanıma ve değerlendirme teknikleri, Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, Klinik psikolojide etik ilkeler, klinik psikolojide önleme yaklaşımları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology (third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey.<br />Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. (Second Edition). John Wiley Sons Inc.<br />Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları<br />Humphreys, K. (1999). Psikoterapist olarak klinik psikologlar: Geçmiş, gelecek ve alternatifler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün ve Banu Yılmaz).  Türk Psikoloji Bülteni, 5(12), 17-24.<br />Eskin M. (2000). Klinik psikolojide etik uygulamalar, Türk Psikoloji Dergisi ,15 ,81-83.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap, sunum, rol canlandırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Sinem Öztürk
Dersin Verilişi : yüzyüze

 • 1 1. Klinik Psikolojinin doğasını anlayabilme.<br />
 • 2 Klinik Psikoloğun mesleki ilke ve sorumluluklarının bilincinde olabilme<br />
 • 3 Klinik Psikolojinin tarihçesini listeleyebilme.
 • 4 Klinik psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.<br />
 • 5 Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.<br />
 • 6 Klinik psikolojideki farklı kuramsal yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırabilme<br />
 • 7 Klinik psikolojide kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin farkında olma<br />
 • 8 Edindiği kuramsal bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme <br />
 • 9 Klinik psikolojideki çeşitli konulara eleştirel bakma becerisi geliştirebilme<br />
 • 10 Klinik psikolojideki kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri
2.Hafta *Klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı. Klinik psikolog olmanın gereklilikleri. Klinik psikoloğun görevleri ve çalışma alanları
3.Hafta *Klinik Psikolojinin gelişimi ve tarihçesi
4.Hafta *Anormal davranış nedir (Normal ve anormal ayrımı). Anormal davranışlara geçmişte ve günümüzde bakış. Anormal davranışların sınıflandırılması.
5.Hafta *Klinik psikolojide kuramların rolü, katkıları ve sınırlılıkları. Tıbbi (Biyolojik) yaklaşımın rasyoneli. Tıbbi (biyolojik) tedavi teknikleri
6.Hafta *Psikanalitik yaklaşımın rasyoneli. Psikanalitik yaklaşımda temel kavramlar.
7.Hafta *Psikanalizde kullanılan temel tedavi teknikleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Davranışçı ve Bilişsel davranışçı yaklaşımların rasyoneli. Davranışçı ve bilişsel davranışçı yaklaşımda temel kavramlar. Davranışçı ve Bilişsel davranışçı terapide kullanılan temel teknikler
10.Hafta *Hümanist (Rogeryen) yaklaşımın rasyoneli. Hümanist yaklaşımda temel kavramlar. Hümanist terapi teknikleri.
11.Hafta *Klinik Psikolojide değerlendirme
12.Hafta *Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri
13.Hafta *Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri (devam)
14.Hafta *Klinik psikolojide etik ilkeler

 • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00