Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI207 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerinin niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla kavratılmasıdır. Yine bu dersin amacı öğrencilerin yapacakları bilimsel çalışmalarda onlara sağlam ve kabul edilebilir bir zemin hazırlamaktır.
Dersin İçeriği : Bilimsel araştırmanın tanımı, araştırmanın basamakları, araştırma yöntemlerindeki temel kavramlar, yöntem bilimdeki yaklaşımlar, veri toplama teknikleri ile araştırmanın raporlanması ilişkin bilgiler verilmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri için Bilimsel Araştırma Süreci (4. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.<br />Heppner, P.P., Wampold, B.E. & Kivlighan, D.M. (2013). Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri, Mentis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nuran Aydemir Çaylı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş Gör. Seda Arıtürk
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Yöntembilimin ilkelerini kavramak
  • 2 Bilgi ve bilim alanlarını tanımak
  • 3 Bilimin sınıflandırılması konusunu kavramak
  • 4 Yöntem kavramı ve aklın işleyiş kuralları ile akıl yürütme biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • 5 Bilimsel yöntemlerin temel kavramlarını (değişken, teori, hipotez, yasa vb.) tanımak ve kullanmak
  • 6 Araştırma teknikleri ve bilgi toplama biçimleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak
  • 7 Bilim ahlakı konusunda temel bir bilgiye sahip olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel giriş: Bilgi bilim ve ontoloji konularının kavranması
2.Hafta *Bilimin tanımı ve nitelikleri
3.Hafta *Yöntem kavramı ve akıl yürütme biçimleri
4.Hafta *Yöntembilimin temel kavramları: Kavram, olay, olgu, değişken
5.Hafta *Yöntembilimin temel kavramları: Sayıltı, kuram, yasa
6.Hafta *Araştırma problemi ve amacı
7.Hafta *Bilimsel araştırmanın aşamaları I
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Bilimsel araştırmanın aşamaları II
10.Hafta *Bilim ve veri toplama teknikleri I
11.Hafta *Bilim ve veri toplama teknikleri II
12.Hafta *Bilimsel araştırma tipleri
13.Hafta *Bilimsel araştırma tipleri
14.Hafta *Bilimsel araştırmada etik ilkeler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00