Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI418 PSİKOTERAPİLERE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı,öğrencilere klinik psikoloji alanında geçmişten günümüze kullanılan başlıca psikoterapi ekolleri hakkında temel ilkeleri öğreterek ve tekniklerini tanıtarak psikoterapi yaklaşımlarına ilişkin genel bir bakış açısı edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışmanlık ve psikoterapi kavramları, psikoterapi alanındaki temel kavram ve etik ilkeler, psikanaliz ve psikoterapi, davranışçılık ve psikoterapi, bilişselcilik ve psikoterapi, varoluşçuluk ve psikoterapi, geştalt ve psikoterapi, bütünleyici psikoterapiler, kişilerarası psikoterapi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Corsini, R.J. ve Wedding, D. (2012). Modern Psikoterapiler. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık. <br /><br />Sharf, R.S. (2017). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap, görsel materyal, tartışma, rol canlandırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık terimlerinin karşılıklarını bilmek
  • 2 Psikoterapinin genel ilkelerini bilmek.
  • 3 Psikoterapiye ilişkin etik ilkeleri edinmek.
  • 4 Psikanalitik ekollere ilişkin güncel psikoterapi yaklaşımlarına ilişkin genel ilkeleri bilmek ve kullanılan başlıca teknikleri tanımak.
  • 5 Davranışçı ekollere ilişkin güncel psikoterapi yaklaşımlarına ilişkin genel ilkeleri bilmek ve kullanılan başlıca teknikleri tanımak.
  • 6 Varoluşçu ekollere ilişkin güncel psikoterapi yaklaşımlarına ilişkin genel ilkeleri bilmek ve kullanılan başlıca teknikleri tanımak.
  • 7 Psikoterapide güncel yaklaşımlara ilişkin fikir sahibi olmak ve son 20 yılda alanyazına geçen etkililiği kanıtlanmış yeni ekolleri tanımak
  • 8 Bilişsel ekollere ilişkin güncel psikoterapi yaklaşımlarına ilişkin genel ilkeleri bilmek ve kullanılan başlıca teknikleri tanımak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık alanını ilişkin temel kavram ve ilkeler
2.Hafta *Psikoterapide araştırma yöntemleri
3.Hafta *Psikoterapide etik
4.Hafta *Klasik psikanalitik psikoterapi
5.Hafta *Neofreudyen ekollerde psikoterapi süreçleri
6.Hafta *Neofreudyen ekollerde psikoterapi süreçleri
7.Hafta *Davranışçı psikoterapiler
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Bilişsel ve Bilişsel-Davranışçı psikoterapiler
10.Hafta *Bilişsel ve Bilişsel-Davranışçı psikoterapiler
11.Hafta *Varoluşçu ve geştalt psikoterapi
12.Hafta *Varoluşçu ve geştalt psikoterapi
13.Hafta *Kişilerarası ve bütüncül psikoterapi
14.Hafta *Psikoterapide güncel yaklaşım ve uygulamalara bakış

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00