Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI413 KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de insan davranışlarına ve duygu süreçlerine olan etkisini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kültür, etnisite, cinsiyet gibi faktörlerin kişilik, duygu, zeka, ve psikolojik problemlerin deneyimlenmesi ve ifade edilmesini nasıl etkilediği incelenecektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kültürün insan davranışlarına, duygusal ve bilişsel süreçlerine etkisi ve insan davranışı ve bilişsel süreçlerinin kültürlerarası bir perspektif ile anlaşılması konularını içerir. Davranışlarda, bireysel gelişimde,  sosyal davranışlarda ve kişilik, zeka, duygu, dil, ve algı gibi alanlardaki kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar dersin ana konularını oluşturur. Ders içerisinde gelişimden sosyal davranışa, kişilikten bilişe, duyguya, dile ve algıya kadar bir dizi alanda farklı kültürlerdeki insan davranışları üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmaların görgül bulgularından örnekler sunulacaktır. Kültürlerarası psikoloji araştırmaları, kültürel antropoloji ve biyolojideki kökleri ile ilişkilendirilecektir. Öğrencilere hepsi “gerçek yaşam” ile ilgili olan yeni uygulamali alanlar ve konular (kültürleşme, kültürler arası ilişkiler, sağlık gibi) tanıtılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Shiraev, E. & Levy, D. (2013) Cross Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications. New York: Allyn & Bacon. Fifth Edition<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma ve örnek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .--
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .--
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Kültürel psikoloji ve kültürler arası psikoloji kavramlarını tanımlayabilmek.
  • 2 Psikolojinin alt alanlarına kültürler arası farklılıklar tanımlayabilmek.
  • 3 Etnosentrik düşünce, düşünce hataları ve kalıp yargıları inceleyebilmek.
  • 4 Kültüre özgü akıl hastalıklarını tanıyabilmek.
  • 5 Kültürlerarası psikolojinin araştırma yöntemlerini uygulayabilmek.
  • 6 Özel grupların (örn. göçmenler ve mülteciler) yaşadıkları süreçler ve iyi olularıyla ilgili değişkenleri saptayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültürlerarası psikolojiyi anlamak
2.Hafta *Kültürlerarası psikolojinin metodolojisi
3.Hafta *Critical Thinking in Cross-Cultural Psychology
4.Hafta *Biliş, seziş, algı ve bilinç durumları
5.Hafta *Zeka
6.Hafta *Duygu
7.Hafta *Motivasyon ve davranış
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İnsan gelişimi ve sosyalleşme
10.Hafta *Psikolojik bozukluklar
11.Hafta *Sosyal algı ve sosyal biliş
12.Hafta *Sosyal İlişki
13.Hafta *Uygulamalı sosyal psikoloji
14.Hafta *Dönemin gözden geçirilmesi


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00