Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI316 ALAN ÇALIŞMASI 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikolojinin uygulamalı alanlarında staj yapmak ve kuramsal bilgiyi pekiştirmektir.
Dersin İçeriği : uygulamalı psikoloji alanında staj yapmak ve gözlemlerini süpervizöre raporlamak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : staj notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Uygulama, süpervizyon
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Seda Arıtürk Araş. Gör. Ayşe Ayvazoğlu Araş. Gör. Neslihan Yortan Araş. Gör. Bükre Kahramanol
Dersin Verilişi : --

  • 1 Psikoloji biliminin uygulamalı bir alt alanına ilişkin yapılandırılmış bir staj programına dahil olmak
  • 2 Psikoloji biliminin uygulamalı bir alt alanına ilişkin yürütülen stajda, kuramsal bilginin nasıl pratiğe döküldüğünü gözlemlemek ve fikir yürütebilmek
  • 3 Staj sırasında gözlemlediklerini süpervizör eşliğinde değerlendirip tartışabilmek.
  • 4 Psikolojik testler ve görüşme becerileri gibi uygulamaya dayalı derslerin uygulayıcı örneklerini gözlemlemek
  • 5 Bir meslek olarak pskoloğun görev tanımları ve sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriğinin ve değerlendirme şeklinin konuşulması, staj programının oluşturulması
2.Hafta *Staj programının oluşturulması
3.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
4.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
5.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
6.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
7.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
8.Hafta *Ara Rapor
9.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
10.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
11.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
12.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
13.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon
14.Hafta *Uygulama, gözlem ve süpervizyon
*Uygulama, gözlem ve süpervizyon

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00