Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI302 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrenme psikolojisi alanını öğrencilere tanıtmak ve bu alandaki temel kuramsal bilgiler hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği : Öğrenme psikoloji, bir kavram olarak öğrenme, davranışçılık ekolü, klasik koşullanma kuramı, edimsel koşullanma kuramı ve sosyal-bilişsel öğrenme kuramı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Domjan, M. (2015). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. Çev. H. Çetinkaya. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.<br />Ormrod, J.E. (2016). Öğrenme Psikolojisi. Çev. M. Baloğlu. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma, görsel materyaller
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Psikolojinin bir alt alanı olan öğrenme psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Öğrenmenin oluşabilmesi için temel koşullar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 3 Davranışçılık ekolü hakkında temel kuramsal bilgiyi edinmek ve temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Klasik koşullama kuramının temel rasyoneli, elemanları ve ilkeleri hakkında temel bilgileri edinmek.
  • 5 Edimsel koşullama kuramının temel rasyoneli, elemanları ve ilkeleri hakkında temel bilgileri edinmek.
  • 6 Sosyal-bilişsel öğrenme kuramının temel rasyoneli, elemanları ve ilkeleri hakkında temel bilgileri edinmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrenme psikolojisi alanına genel bakış
2.Hafta *Öğrenme psikolojisi temel kavramları
3.Hafta *Davranışçı ekol
4.Hafta *Klasik koşullanma ve ilkeleri
5.Hafta *Klasik koşullanma ve ilkeleri
6.Hafta *Edimsel koşullanma
7.Hafta *Edimsel koşullanma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Edimsel koşullanma
10.Hafta *Edimsel koşullanma
*Sosyal ve bilişsel öğrenme kuramı ile temel ilkeleri
11.Hafta *Sosyal ve bilişsel öğrenme kuramı ile temel ilkeleri
12.Hafta *Sosyal ve bilişsel öğrenme kuramı ile temel ilkeleri
13.Hafta *Davranışçılık ve bilişsel ekol karşılaştırması
14.Hafta *Öğrenme kuramlarının karşılaştırılması ve öğrenme psikolojisinde güncel yaklaşımlar ve araştırmalar

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00