Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI101 GENEL TURİZM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Turizm endüstrisine genel bir giriş niteliği taşıyan bu dersin genel amacı öğrenciyi konuyla ilgili temel kavramlara aşina hale getirmek ve turizmin önemini geçmiş yılların verilerine dayanarak öğrenciye sunabilmektir.
Dersin İçeriği : Turizmle ilgili genel kavramlar, turizmin tarihçesi, turizm kuruluşları, kariyer olanakları, taşımacılık, ağırlama ve ilgili hizmetler, çekicilikler, eğlence sektörü ve rekreasyon, uluslararası turizm, turizmin unsurları, turizm politikaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Goeldner, Charles R., Ritchie B.J.R. (2003), Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Wiley&Sons Inc., New Jersey, USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev Proje Seminer Quiz
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ara sınav Final
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Simge Kömürcü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Turizm sisteminin unsurlarını özetleyebilme
  • 2 Turizm sektöründeki uygulamaları ve terminolojiyi örneklerle açıklayabilme
  • 3 Turizmin destinasyon ve bölge üzerindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sonuçlarını irdeleyebilme
  • 4 Turizm sınıflandırmalarını listeleyebilme
  • 5 Turizm politikalarında göz önünde bulundurulması gerekenleri yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Turizme Genel Bakış
2.Hafta *Turizmin Tarihçesi
3.Hafta *Kariyer Olanakları
4.Hafta *Dünya çapında, Ulusal, Bölgesel ve Diğer Turizm Kuruluşları
5.Hafta *Yolcu Taşımacılığı
6.Hafta *Ağırlama ve İlgili Hizmetler
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Dağıtım Sürecindeki Örgütler
9.Hafta *Çekicilikler, Eğlence, Rekreasyon ve Diğer Hizmetler
10.Hafta *Seyahat Güdüleri
11.Hafta *Hayat Zenginliği için Kültürel ve Uluslararası Turizm
12.Hafta *Turizm Sosyolojisi
13.Hafta *Turizmin Unsurları ve Arzı
14.Hafta *Turizm Politikası: Yapı, İçerik ve Süreçler
15.Hafta *Genel Tekrar

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Ödev : 15,000
  • 3 Derse Katılım : 5,000
  • 4 Final : 55,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Diğer 15 2,00 30,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00