Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT102 TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere epidemiyolojik çalışma yöntemlerini ve ağız-diş hastalıklarından korunma yöntemleri öğretmek, halka ağız-diş sağlığı ve bakımı konusunda doğru bir eğitim verecek düzeye getirmek.
Dersin İçeriği : Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, kullanım alanları, Epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, Araştırma tiplerine giriş ve tanımlayıcı araştırmalar, Saha araştırmalarında kullanılan teknikler, Çocuklarda kullanılan indeksler ve indeks yaşları, Ülkemizde çocuklarda çürük prevalansı ve epidemiyolojik çalışmalar, Ülkemizde erişkinlerde ve yaşlılarda çürük prevalansı ve epidemiyolojik çalışmalar, Diş çürüğü ile ilişkili DSÖ'nün 2020 yılı hedefleri, Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası düzeyde yapılacak çalışmalarıyla ilgili önerileri ve standart araştırma formlarının tanıtılması, Periodontal hastalıkların epidemiyolojisi ve Periodontoloji’de kullanılan indeksler, Toplumda periodontal hastalıkların görülme sıklığı ve saptama metodları (Mikrobiyal dental plağın tanınması ve tespiti- Plak kontrol araçları), Periodontal hastalıklarda halk sağlığı yaklaşımları, oral hijyen pratiğine uygulanan davranış bilimleri, Toplumda periodontal sağlığın devamı için alınması gereken önlemler/Hasta eğitimi, motivasyonu ve ağız fizyoterapisi, Ağız sağlığı ile genel sağlığın ilişkisi, Ülkemizde periodontal hastalıkların dağılımını irdeleyen ve bu konuda yapılmış çeşitli epidemiyolojik çalışmalar, Bebek ağız sağlığı programları, Çocuklarda ve ailede ağız hijyeni motivasyonu, Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda koruyucu uygulamalar, Geriatri kavramı ve gerodontoloji tanımı, Yaşlılıkta diş sağlığını tehdit eden faktörler, Yaşlılıkta dişlerde sık rastlanan fizyolojik ve patolojik değişimler ve görülme sıklıkları, Yaşlılarda Periodontal Tedavi Yaklaşımı, Bireysel ve toplumsal koruyucu programlar, Dünyada ve Türkiye'de koruyucu tedaviler /Türkiye ve Dünyada Sağlık Düzeyi Göstergeleri, Çevre Sağlığı, Kanıta Dayalı Diş Hekimliği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carranza FA, Takei HH, Newman HG. Carranza’s clinical periodontology, 11th edition, WB Saunders Company Philadelphia, 2012. Lindhe J., Karring T., Lang N.P. Clinical periodontology and implant dentistry, Munksgaard, Copenhagen 2008 Koch G, Poulsen S. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach. ISBN-10: 1405161000, ISBN-13: 978-1405161008 Wiley-Blackwell, 2. Edition, 2009. Pinkham JR, Casamassimo P, Fields HW, McTigue DJ, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence. ISBN-10: 0721603122 ISBN-13:978-0721603124. Fourth edition, Mosby, Elsevier Science, 2005. Dean JA, Avery DR, McDonald RE. McDonald and Avery Dentistry for the Child and Adolescent. ISBN-10: 0323057241 ISBN-13: 978-0323057240. 9 Edition, Mosby, Elsevier Science, 2010. Cameron AC, Widmer RP. Handbook of Pediatric Dentistry. ISBN-10: 0723434522 ISBN-13: 978-0723434528 3 Edition, Mosby, Elsevier Health Sciences, 2008. Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. Wiley-Blackwell; 2 edition. ISBN-10: 1405138890 ISBN-13: 978-1405138895, 2008. Türkiye’de Diş Çürüğü Durumu ve Tedavi Gereksinimi, 2004 Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 45-57, 2008 World Health Organization, Oral Health Surveys: Basic Methods, 4th ed. Geneva: 1997. World Health Organization, The World Oral Health Report 2003. Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century-the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol. 2003 Dec;31 Suppl 1:3-23. World Health Organization. Fluorides and Oral Health. WHO Technical Series no.846. Geneva: World Health Organization;1994. World Health Organization. Oral health promotion through schools Who Information Series on School Health Document Eleven, World Health Organization Geneva; 2003. World Health Organization. Research to Improve Implementation and Effectiveness of School Health Programmes. World Health Organization Geneva; 1996. ORAL RADIOLOGY,Principles and Interpretation, WHITE& PHAROAH, Fifth edition, MOSBY Ağız ve Çevre Dokusu Hastalıkları, Prof. Dr. Şule Yücetaş, Atlas Kitapçılık, 2005 Hastalıkların İncelenmesi ve Dişhekimi Yaklaşımları, İlker Cebeci, Cebeci Oral Diagnoz ve Radyoloji Kitapları Serisi, Oral Medicine 1, 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slaytlarla desteklenmiş anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : It is to teach students epidemiological working, oral-dental disease protection methods and ensure that they reach the level to educate the society on oral-dental health and care. <br />
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Sağlam
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : --

  • 1 Bu dersi alan öğrenciler, epidemiyolojik çalışma yöntemlerini öğrenmiş
  • 2 ağız-diş hastalıklarından korunma yöntemlerini öğrenmiş
  • 3 halka ağız-diş sağlığı ve bakımı konusunda doğru bir eğitim verecek düzeye gelmişlerdir.
  • 4 Bu dersi alan öğrenciler, epidemiyolojik çalışma yöntemlerini öğrenmiş
  • 5 Bu dersi alan öğrenciler, epidemiyolojik çalışma yöntemlerini öğrenmiş

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, kullanım alanları Epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması,
2.Hafta *Araştırma tiplerine giriş ve tanımlayıcı araştırmalar -Kesitsel araştırmalar -Vaka-kontrol araştırmaları -Kohort araştırmaları -Müdahele araştırmaları
3.Hafta *-Saha araştırmalarında kullanılan teknikler -İndeksler -İndeks yaşlar
4.Hafta *Çocuklarda kullanılan indeksler ve indeks yaşları
5.Hafta *Ülkemizde çocuklarda çürük prevalansı ve epidemiyolojik çalışmalar
6.Hafta *Ülkemizde erişkinlerde ve yaşlılarda çürük prevalansı ve epidemiyolojik çalışmalar
7.Hafta *DSÖ'nün 2000 ve 2020 yıIı hedefleri
8.Hafta *Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası düzeyde yapılacak çalışmalarıyla ilgili önerileri
9.Hafta *-Periodontal hastalıkların epidemiyolojisi ve Periodontoloji’de kullanılan indeksler -Toplumda periodontal hastalıkların görülme sıklığı ve saptama metodları (Mikrobiyal dental plağın tanınması ve tespiti- Plak kontrol araçları)
10.Hafta *-Periodontal hastalıklarda halk sağlığı yaklaşımları, oral hijyen pratiğine uygulanan davranış bilimleri -Toplumda periodontal sağlığın devamı için alınması gereken önlemler/Hasta eğitimi, motivasyonu ve ağız fizyoterapisi
11.Hafta *Ağız sağlığı ile genel sağlığın ilişkisi
12.Hafta *Ülkemizde periodontal hastalıkların dağılımını irdeleyen ve bu konuda yapılmış çeşitli epidemiyolojik çalışmalar
13.Hafta *-Bebek ağız sağlığı programları -Çocuklarda ve ailede ağız hijyeni motivasyonu
14.Hafta *Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda koruyucu uygulamalar
15.Hafta *Geriatri kavramı ve gerodontoloji tanımı. Yaşlılıkta diş sağlığını tehdit eden faktörler
16.Hafta *Ara sınav
17.Hafta *Yaşlılıkta dişlerde sık rastlanan fizyolojik ve patolojik değişimler ve görülme sıklıkları
18.Hafta *Yaşlılarda Periodontal Tedavi Yaklaşımı
19.Hafta *Bireysel ve toplumsal koruyucu programlar Dünyada ve Türkiye'de koruyucu tedaviler /Türkiye ve Dünyada Sağlık Düzeyi Göstergeleri
20.Hafta *Çevre Sağlığı
21.Hafta *Kanıta Dayalı Diş Hekimliği
22.Hafta *Kanıta Dayalı Diş Hekimliği
23.Hafta *Alan Çalışması
24.Hafta *Alan Çalışması
25.Hafta *Alan Çalışması
26.Hafta *Alan Çalışması
27.Hafta *Alan Çalışması
28.Hafta *Alan Çalışması
29.Hafta *Alan Çalışması
30.Hafta *Alan Çalışması
31.Hafta *Alan Çalışması
32.Hafta *Arasınav

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 15,000
  • 3 Ödev : 15,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 21 1,00 21,00
Alan Çalışması 9 4,00 36,00
Toplam : 63,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00