Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT101 BİYOFİZİK 2,00 0,00 0,50 3,50 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Biyolojik sistemin normal ve patolojik durumlarda nasıl çalıştığını fizik ilkeleriyle açıklamak ve klinik problemlere neden-sonuç ilişkisi açısından yaklaşma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği : Hücre biyofiziğini, Biyoenerjetik ve termodinamik kanunlarını, Radyasyon ve radyoaktivite ile ilgili temel kavramlar ile radyasyonun biyolojik etkilerini, Biyomekanik kavramları ve Medikal görüntüleme yöntemlerinin fizik temellerini içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Biyofizik, Prof. Dr. Ferit Pehlivan, 2004. 2. Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri için Biyofizik, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2005. 3. Biyomedikal Fizik, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2008. 4. Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri için Biyofizik II- Canlılarda Haberleşme ve Bilgi İşlemleri-, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2010. 5. Radiation Biophysics, Edward L. Alpen, 1998. 6. Biophysics, Roland Glaser, 2001. 7. Biophysics, Vasantha Pattabhi & N. Gautham, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Hücre biyofiziğini, Biyoenerjetik ve termodinamik kanunlarını, Radyasyon ve radyoaktivite ile ilgili temel kavramlar ile radyasyonun biyolojik etkilerini, Biyomekanik kavramları ve Medikal görüntüleme yöntemlerinin fizik temellerini içerir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Mehmet Cemal Kahya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Sibel KOCAASLAN ATLI
Dersin Verilişi : Hücre biyofiziğini, Biyoenerjetik ve termodinamik kanunlarını, Radyasyon ve radyoaktivite ile ilgili temel kavramlar ile radyasyonun biyolojik etkilerini, Biyomekanik kavramları ve Medikal görüntüleme yöntemlerinin fizik temellerini içerir.

 • 1 Hücrede gerçekleşen biyofiziksel olayları açıklayabilir
 • 2 Hücre zarının organizasyonu ve geçirgenlik özellikleri bilir
 • 3 Biyoelektrik potansiyellerin elektrokimyasal temellerini açıklar
 • 4 İyon kanalları, Difüzyon potansiyeli, Denge potansiyeli, İstirahat potansiyeli, Aksiyon potansiyeli, Nerst Denklemi, GHK Denklemi, Eşik-altı olaylar kavramlarını açıklar
 • 5 Biyopotansiyel kayıt yöntemlerini tanımlar
 • 6 Radyoaktivite kavramını açıklayabilir
 • 7 Radyasyon kaynakları ve radyoaktivite kavramını açıklar
 • 8 Radyasyon birimlerini tanımlar
 • 9 Radyasyonun biyolojik etkilerini ve korunmayı bilir
 • 10 Biyoenerjetik kavramını bilir
 • 11 Termodinamik yasalarını tanımlar
 • 12 Entropi, Entalpi, Hücrelerde enerji dönüşümü ve Hess yasasını açıklar
 • 13 Biyolojik sistemlerde enerji değişikliklerini ve biyokimyasal reaksiyonların termodinamik ilke ve verimlerini açıklar
 • 14 Medikal görüntüleme yöntemlerinin fizik temellerini açıklar
 • 15 Ses ile ilgili ölçülebilir parametreleri ve karakteristik akustik empedans kavramını tanımlayabilir, ses basıncının artırılması mekanizmasını anlatabilir
 • 16 Görünür ışık ve optik kuralları açıklayabilir, gözün kırıcı sistemini ve kusurlarını tanımlayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Biyofiziğe giriş
2.Hafta Su, vücut sıvıları, sulu çözeltiler
3.Hafta Hücre Membranı
4.Hafta İyonic difüzyon, Osmos’un biyofizik temelleri
5.Hafta İyonic difüzyon, Osmos’un biyofizik temelleri
6.Hafta Biyoelektrik potansiyeller, İyon Kanalları, Difüzyon Potansiyelleri
7.Hafta Biyoelektrik potansiyeller, İyon Kanalları, Difüzyon Potansiyelleri
8.Hafta Nernst Denklemi, GHK Denklemi, Membran Dinlenim Potansiyeli
9.Hafta Nernst Denklemi, GHK Denklemi, Membran Dinlenim Potansiyeli
10.Hafta Aksiyon Potansiyeli, Biyopotansiyel Kayıt Yöntemleri
11.Hafta Aksiyon Potansiyeli, Biyopotansiyel Kayıt Yöntemleri
12.Hafta Vize 1
13.Hafta İyonize ve iyonize olmayan radyasyon
14.Hafta İyonize ve iyonize olmayan radyasyon
15.Hafta Radyasyon kaynakları, Radyasyonun etkileri ve Radyasyonun Kullanımı
16.Hafta Radyasyon kaynakları, Radyasyonun etkileri ve Radyasyonun Kullanımı
17.Hafta Termodinamik yasaları ve Entropi
18.Hafta Entalpi, Hess Yasası
19.Hafta Spontanlık, Serbest Enerji
20.Hafta Spontanlık, Serbest Enerji
21.Hafta Kimyasal Potansiyel, Biyosentez reaksiyonların termodinamik prensipleri
22.Hafta Vize 2
23.Hafta Sert dokuların mekanik özellikleri
24.Hafta Yumuşak dokuların mekanik özellikleri, viskoelastisite
25.Hafta Kontraktil ve motil protein sistemleri
26.Hafta Eklem biyomekaniği
27.Hafta Eklem biyomekaniği
28.Hafta X-Işınları, Tomografi
29.Hafta Nükleer Manyetik Rezonans Görüntüleme
30.Hafta Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri (PET,SPECT)
31.Hafta Ultrases
32.Hafta Lazer

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Vize 2 : 20,000
 • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 10 1,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 30 1,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 30 1,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 2 2,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Bütünleme 1 3,00 3,00
Derse Katılım 45 1,00 45,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00