Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT101 BİYOFİZİK 2,00 0,00 0,50 3,50 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Biyolojik bir sistem olarak insan vücudunun normal durumlarda nasıl çalıştığını fizik ilkeleriyle açıklamak ve karşılaşacağı tıbbî problemlere neden-sonuç ilişkisi açısından yaklaşma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği : Canlı sistemlerin temel yapısı, su ve vücut sıvılarının fiziko-kimyasal özellikleri, hücre biyofiziği ve biyopotansiyellerin oluşması, biyomekanik kavramları, biyolojik sistemlerde enformasyon alış-veriş süreçleri, beyin elektrik aktivitesinin oluşumu, işitme ve görme biyofiziği, solunum ve dolaşım biyofiziği, radyasyonun biyolojik etki ve uygulamaları ile tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri konularını kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Biyofizik, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe Taş Kitapçılık, 2015, 8. Baskı, Ankara. Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri için Biyofizik, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2005. Biyomedikal Fizik, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2008. Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri için Biyofizik II- Canlılarda Haberleşme ve Bilgi İşlemleri-, Prof. Dr. Gürbüz Çelebi, 2010. Temel Biyofizik Cilt 1: Biyomekanik, Prof. Dr. İsmail Günay, 2013 Biyofizik (Nörobiyofizik), Prof.Dr. Ferhan Esen, Prof.Dr. Hamza Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, 2016, Ankara. Biyofizik (Yöntemler, Biyolojik Etkiler, Önlemler), Prof.Dr. Hamza Esen, Prof.Dr. Ferhan Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, 2017, Ankara. Biophysics, Roland Glaser, 2001 Biophysics, Vasantha Pattabhi& N. Gautham, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derslikte sunum ve uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Kahya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Derslikte sunum ve uygulama

 • 1 Canlı sistemlerin temel yapısını açıklar
 • 2 Hücre zarının organizasyonu ve geçirgenlik özellikleri anlatır
 • 3 Biyoelektrik potansiyellerin elektrokimyasal temellerini tarif eder
 • 4 Dinlenim ve aksiyon potansiyelinin oluşumunu açıklar
 • 5 Biyopotansiyel kayıt yöntemlerini anlatır
 • 6 Biyoelektrik gözlem araçlarını tanımlar
 • 7 Sert ve yumuşak dokuların mekanik özelliklerini tanımlar
 • 8 Biyolojik sistemlerde enformasyon işlemenin nörofizyolojik parametrelerini tanımlar
 • 9 Ses ve ilgili kavramları tanımlar
 • 10 İşitme olayındaki fiziksel mekanizmaları açıklar
 • 11 Görünür ışığın fiziksel özelliklerini, optik kurallarını açıklayabilir
 • 12 Gözün kırıcı sistemini, göz optiğini ve kusurlarını tanımlayabilir
 • 13 Hemodinamiğin temel kavramlarını dolaşım sisteminin anlaşılmasında kullanır
 • 14 EKG ‘nin fiziksel temellerini açıklar
 • 15 Alveol mekaniği, gazların çözünürlüğü, solunumla yapılan iş kavramlarını tanımlar
 • 16 Radyasyonun temel kavram ve yasalarını, biyolojik etkilerini, radyasyondan korunma ve radyasyon ölçümünü anlatır
 • 17 Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel fiziksel ilkelerini tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Biyofiziğe Giriş, Canlı Sistemlerin Temel Yapısı
2.Hafta *Suyun Hayat İçin Önemi Ve Sulu Çözeltiler, Vücut Sıvıları
3.Hafta *Biyolojik Zarlar, Hücre Zarının Organizasyonu, Difüzyon ve Taşınım Olayları
4.Hafta *Difüzyon Potansiyeli, Denge potansiyeli
5.Hafta *Nernst Denklemi Ve GHK Denklemi
6.Hafta *Uyarının Yayılması İle İlgili Temel Kavramlar, Pasif Zar Modeli Ve Kablo Kuramı
7.Hafta *Eşik Altı Olaylar, Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli, Aksonda Voltaj Kenetleme Tekniğinin Uygulanması
8.Hafta *Uyarılabilirlik ve İletim Hızına Etkili Faktörler, Voltaj Bağımlı İyon Kanalları ve Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon Potansiyelinin İlerlemesi
9.Hafta *Biyopotansiyel Kayıt Yöntemlerinin Temelleri
*Biyolojik Katıların Mekanik Özellikleri
10.Hafta *Gross Potansiyeller I
11.Hafta *Gross Potensiyeller II
14.Hafta *İnsan Biyomekaniğine Giriş
15.Hafta *Vücuda Etki Eden Kuvvetler
16.Hafta *Denge ve Kas İskelet Mekaniği
17.Hafta *Hareket ve Spor
18.Hafta *Biyolojik Katıların Mekanik Özellikleri
19.Hafta *Çarpışmalar Ve Koruyucu Araçlar
20.Hafta *Duyu Biyofiziğine Giriş
21.Hafta *Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Bilgi Kuramı ve Biyolojik Sistemlerde İnformasyon
22.Hafta *Ses Dalgaları, İşitme Biyofiziği
23.Hafta *Işık ve Optik
24.Hafta *Görme İle İlgili Fiziksel Olaylar
25.Hafta *Dolaşım Dinamiği I
26.Hafta *Dolaşım Dinamiği II
27.Hafta *EKG’nin Fiziksel Temelleri
30.Hafta *Solunum Dinamiği I
31.Hafta *Solunum Dinamiği II
32.Hafta *Radyasyon Kaynakları ve Oluşumu, Temel Kavramlar Ve Yasalar
33.Hafta *Radyasyonun Biyolojik Etki ve Özellikleri, Radyasyon Ölçümleri, Radyasyondan Korunma
34.Hafta *Görüntüleme Yöntemleri I
35.Hafta *Görüntüleme Yöntemleri II

 • 2 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 50,000
 • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 56 1,00 56,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 125,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00