Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE502 TEMATİK KARTOGRAFYA 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tematik Kartografya ve Görselleştirme konularında bilgi ve deneyim kazanma.
Dersin İçeriği : Tematik haritacılığa giriş ve genel bakış, renklerin ilkeleri, izaritmik haritalama, orantılı sembol ve nokta haritalama, kartografik haritalar ve akış haritaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Slocum, Terry A., Robert Bach McMaster, Fritz C. Kessler, and Hugh H. Howard. "Thematic cartography and geovisualization." (2009).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Tematik kartografya ve görselleştirme hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Tematik kartografya hakkında tarihsel perspektif kazanmak.
  • 3 Harita üretiminde veri sınıflandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Renk teorileri ve modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 Kartogramlar ve akış haritaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tematik kartografya ve coğrafi görselleştirme.
2.Hafta *Tematik kartografyanın tarihçesi.
3.Hafta *İstatistik ve grafik temeller.
4.Hafta *Veri sınıflandırma
5.Hafta *İşaretleştirme, Ölçek ve Genelleştirme
6.Hafta *Yeryüzü ve koordinat sistemleri.
7.Hafta *Uygun harita projeksiyonunun seçimi.
8.Hafta *Harita projeksiyonları
9.Hafta *Harita elemanları ve tipografi.
10.Hafta *Kartografik tasarım / Harita Reprodüksiyonu
11.Hafta *Koroplet harita üretimi ve Dasimetirk harita üretimi
12.Hafta *İzaritmik haritalar.
13.Hafta *Orantısal sembol ve nokta haritalar.
14.Hafta *Kartogramlar ve akış haritaları.
15.Hafta *Genel değerlendirmeler.

  • 1 Araştırma Sunumu : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00