Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OZD103.E ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini Avrupa'nın gelişim süreciyle karşılaştırmalı olarak incelemek, Türk modernleşmesini, modernleşme sürecinin Osmanlı köklerini, modernleşme sancılarını tartışmak, Mütareke ortamı ve Milli Mücadele sürecini dönemin kaynakları ışığı altında değerlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni doğuran şartları ortaya koymak, Atatürk inkılapları hakkında bilgi vermek, Cumhuriyet devrinin siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihini analiz etmek, iç ve dış politika meselelerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, Yeni ve Yakınçağda Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci, I. Dünya Savaşı ve sonrası, Milli Mücadele süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Atatürk dönemi inkılapları, siyasi gelişmeler, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, 1945 sonrası dünyadaki siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin batıyla entegrasyonu, Kıbrıs Meselesi, Ermeni Meselesi, Askeri darbeler ve anayasal gelişmeler, 1980 ve sonrasına genel bakış
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (çev. Yasemin Saner Gönen), İstanbul 2012. 2) Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, (çev. Yavuz Alogan), İstanbul 2011. 3) Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi, (çev. Güneş Ayas), İstanbul 2011. 4) İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2008. 5) Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, (çev. Akile Zorlu Durukan), Ankara 2008. 6) Selim Deringil, Denge Oyunu 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, İstanbul 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, belgesel gösterimi, yüz yüze öğrenme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Avrupa tarihindeki gelişmeleri öğrenir ve bunların dünya tarihi üzerindeki etkisini kavrar.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin çözülme sürecini analiz edebilir.
  • 3 Osmanlı-Türk modernleşmesini ve sorunlarını kavrar.
  • 4 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlayan tarihsel süreci analiz edebilir.
  • 5 Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar.
  • 6 Yakın dönem Türk tarihi hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.
  • 7 Günümüz Türkiyesinin sorunlarını anlamak noktasında analizler yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin amacı, tanıtımı ve temel kavramlar
2.Hafta *Erken modern dönemden XX. yüzyıla Avrupa ve dünya tarihindeki gelişmeler ve sonuçları
3.Hafta *Osmanlı Devleti'nin çözülüş süreci (XVII-XVIII. yüzyıllar)
4.Hafta *XIX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu ve ilk yenilik hareketleri
5.Hafta *Tanzimat dönemi ve reformlar, dönemin iç ve dış gelişmeleri
6.Hafta *II. Abdülhamid dönemi: İç ve dış gelişmeler, reformlar
7.Hafta *II. Meşrutiyet'in ilanı, iç ve dış tepkiler, 31 Mart Olayı
8.Hafta *Balkan Savaşları ve Osmanlı Devleti
9.Hafta *I. Dünya Savaşı (sebepleri ve savaş süreci)
10.Hafta *I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti: Çöküşe giden yol
11.Hafta *I. Ara Sınav
12.Hafta *Mondros Mütarekesi, işgaller ve Milli Mücadele'nin başlangıcı
13.Hafta *Yerel ve ulusal kongreler, TBMM'nin kuruluşu ve siyasi gelişmeler
14.Hafta *Milli Mücadele dönemi savaşları ve işgalden kurtuluş, Mudanya Mütarekesi
15.Hafta *Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması
16.Hafta *Saltanattan Cumhuriyete: Yeni bir rejime doğru
17.Hafta *Hilafetin kaldırılması ve laiklik tartışmaları
18.Hafta *Atatürk döneminde çok partili hayat denemeleri ve sonuçları
19.Hafta *Atatürk döneminde hukuk, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmeler
20.Hafta *II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Denge oyunu
21.Hafta *Türkiye'de çok partili hayata geçiş: Demokrat Parti ve diğerleri
22.Hafta *II. Ara Sınav
23.Hafta *Demokrat Parti İktidarı (1950-1960)
24.Hafta *27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrası: Yeni anayasa, siyasette yeni aktörler, Kıbrıs meselesi, Avrupa Birliği macerasının başlaması
25.Hafta *1970'lerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler: Siyasal ve toplumsal istikrarsızlık, petrol krizi, Kıbrıs Barış Harekatı
26.Hafta *12 Eylül darbesi ve askeri rejim, 1982 Anayasası
27.Hafta *Demokrasiye yeniden dönüş: 1980 sonrası Türkiye, Özallı Yıllar
28.Hafta *Demokrasiye yeniden dönüş: 1980 sonrası Türkiye, Özallı Yıllar
29.Hafta *1990'lardan günümüze Türkiye: Siyasal krizlerden istikrara
30.Hafta *1990'lardan günümüze Türkiye: Siyasal krizlerden istikrara
31.Hafta *Ermeni Meselesi ve soykırım tartışmaları
32.Hafta *Ermeni Meselesi ve soykırım tartışmaları

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Vize 2 : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 2 27,00 54,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 27,00 54,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 27,00 54,00
Ara Sınav Hazırlık 2 12,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 207,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 4,00