Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENG 231 İNGİLİZCE AKADEMİK YAZMA VE KONUŞMA 2,00 2,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yıl sonunda öğrencilerin İngilizce akademik yazım kuralları ve yöntemlerini öğrenebilmeleri, akademik kelime bilgisine sahip olmaları beklenir. Diğer hedefler ise portfolio oluşturmaları, ileri düzeyde akademik okuma becerisi üzerinden yazı yazabilmeleri, konuşma becerilerini tartışma ve sınıf içi katılım yoluyla geliştirmeleri ve etkili bir sunum yapabilmeleridir.
Dersin İçeriği : 231 Akademik Konuşma ve Konuşma dersinin amacı öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Bu ders öğrencileri yazma süreçlerinden başlayıp, fikir oluşturma, müsvedde yazma, tekrar okuyup düzenleme gibi becerilerine kadar geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders öğrencilerin ilgilerini çekip çeşitli konularda yazma sağlar. Yazmaya başlamadan önce karmaşık konularda fikir yürütüp,beyin fırtınası yapıp yazma öncesi analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciye sözlü olarak da fikirlerini paylaşabilecekleri bir öğrenme ortamı sunar. Öğrenciler dönem sonunda yazmaya başlamadan önceki adımlarla yazma anına kadar olan süreçleri yaşayarak tecrübe ederler. Ayrıca, öğrenciler yıl sonunda kendi alanları veya sağlık alanıyla ilişkili bir konu seçerek sunum yapma ve konuşma becerilerini geliştirirler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : •Pathways Reading, Writing & Critical Thinking 3, Mari Vargo and Laurie Blass. National Geographic Learning, Boston, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders; akademik metinleri analiz etme, organize etme ve yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini kapsayan görev-bazlı içeriğe sahiptir. Ders akademik yıl boyunca devam etmektedir ve değerlendirme bölümündeki ödevlerden test edilip değerlendirilirler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders dili ve sınavları İngilizcedir. %70 devam etme zorunludur. Öğrencilerin sınıf içi aktivitelere katılımı ve birinci ve ikinci müsveddelerini yazmaları beklenmektedir. Ayrıca dönem sonunda öğrencilerin konuşma becerilerini değerlendirmek için sunum notu verilmektedir. Sunum notu ve yazma ödevleri geçme notunu kriterlerindendir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Neslihan Köroğlu Çallı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Neslihan KÖROĞLU Öğr. Gör. Didem DAĞKIRAN
Dersin Verilişi : -

 • 1 Öğrenciler akademik kelime bilgilerini geliştirerek bu bilgiyi yazma ve konuşma etkinliklerinde kullanmayı öğreneceklerdir.
 • 2 Öğrenciler kişisel düşüncelerini savunabilecekleri ve argümanlarını sıralayabilecekleri bir paragraf yazmayı öğreneceklerdir.
 • 3 Öğrenciler yazmış oldukları ilk ve ikinci müsveddeleri kontrol etmenin yöntemini öğrenerek kendi kendine öğrenme ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip olacaklardır.
 • 4 Öğrenciler iki olgu veya düşünceyi analiz edebilecek ve bu konu hakkında bir karşılaştırma paragrafı yazabileceklerdir.
 • 5 Öğrenciler okuma parçaları üzerinden ana ve destekleyici düşünceleri anlayabilecek, aynı beceriyi yazma aktivitelerinde uygulayacaklardır.
 • 6 Öğrenciler farklı kaynaklar kullanarak bilgileri sentezleyebilecek, notlarını organize edebileceklerdir.
 • 7 Öğrenciler muntazam bir gelişme paragrafı ve neden-sonuç ilişkilerini anlatan bir makale yazmayı öğreneceklerdir.
 • 8 Öğrenciler sınıf içinde yapılan ve ödev verilen yazma ve konuşma ödevleri için taslak yapmayı öğreneceklerdir.
 • 9 Öğrenciler mesleki konularıyla ilgili sunum yapma ve konuşma becerilerini geliştireceklerdir.
 • 10 Öğrenciler alanındaki güncel bilgileri içeren yabancı dilde ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri anlayacabileceklerdir. Ayrıca, bahsedilen alanlarda yazı yazabilecektir.
 • 11 Öğrenciler bir makale planı yapabilecek ve ikna edici bir makale yazabileceklerdir.
 • 12 Öğrenciler bir makale için bilgi taraması yapabilecek ve araştırma bazlı bir makale yapabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta ** Kelime anlamlarını içerikten anlayabilme
** Bir okuma parçası ve ilgili fotograflar üzerinden konuşabilme * Ana ve destekleyici düşünceleri tanımlayabilme
2.Hafta ** Bilimle alakalı haberleri anlayabilme
*İçerikten anlamı çıkarabilme
** Kelime bilgisini kişiselleştirilmiş içerikte kullanabilme
3.Hafta ** Paragraf yazma kurallarını tekrar etme
** Bir karşılaştırma paragrafı yazabilme
4.Hafta ** Olay örgüsü sırasını tanımlayabilme
* Gerçek ve Olgu kavramlarını birbirinden ayırabilme
** Verilen yazma ödevinin ilk çalışmasını kontrol etme
5.Hafta ** Kişisel düşünce makalesini anlayabilme
** Kelime anlamını tanımlayabilmek için akademik sözcük bilgisinden yararlanma
6.Hafta ** Kişiselleştirilmiş içerikte akademik dil bilgisi kullanabilme
** Bir kişisel düşünce paragrafı planlayabilme ve yazabilme
7.Hafta ** Neden tanımlayabilme * Kaynakları değerlendirebilme
** Verilen yazma ödevinin ilk çalışmasını kontrol etme
8.Hafta *Vize I
*Vize I
9.Hafta ** Bir röpörtajı okuyup anlayabilme * Paragrafların ana düşüncesini anlayabilme
** Tanım yapabilmek için akademik dilbilgisi kullanabilme
10.Hafta ** Nedenleri tanımlayabilme
** Ana fikir yazabilme * Bir tanımlayıcı paragraf yazabilme
11.Hafta ** Nedenleri analiz edebilme ve değerlendirebilme * İçerikten kelime anlamı anlayabilme
** Notları organize edebilme
12.Hafta ** Çoklu modelli bir okuma parçasında bilgiyi yorumlayabilme * Metnin ana düşüncesini anlayabilme
** Farklı kaynaklardan bilgi sentezleyebilme * Kişiselleştirilmiş içeriğe akademik kelime bilgisi kullanabilme
13.Hafta ** Detaylar için okuma parçası tarama
** Bir giriş paragrafı yazabilme
14.Hafta ** Neden-Sonuç ilişkisini analiz edebilme * Yazarın savunduğu düşünceyi anlayabilme
** Çıkarım yapabilme
15.Hafta ** Tekrar
** Notları organize etme
* Portfolyo kontrolü

 • 1 Vize : 10,000
 • 2 Vize 2 : 10,000
 • 3 Vize 3 : 10,000
 • 4 Final : 40,000
 • 5 Ev Ödevi : 20,000
 • 6 Araştırma Sunumu : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 3 3,00 9,00
Final 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 27 2,00 54,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ara Sınav Hazırlık 3 9,00 27,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Ev Ödevi 7 3,00 21,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Teorik Ders Anlatım 27 2,00 54,00
Toplam : 191,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00