Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BUS318 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, 1. Öğrencilere yönetim bilişim sistemleriyle ilgili temel teknolojilerin, kavramların,bileşenlerin, analizi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanımı ile ilgili temel tekniklerin, prensip ve yöntemlerin uygulama örnekleri ile öğretilmesi, 2. Bu sistemlerin işletmelerde/örgütlerde etkinliği ve rekabet gücünü artırıcı rolünün aktarılarak, yönetim bilişim sistemlerinin aktarılarak süreç/örgüt/yönetim sorunlarının çözümünde ve gelişim sağlamada, bu sistemlerden yararlanılmasına yönelik sistematik, analitik ve yönetsel bir bakış açısının kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili temel kavramlar ve bilgi sistemlerinin evrimi: örgütsel ve yönetsel düzeyde, bilgi sistemine yönelik gereksinimler ve bilgi sistemlerinin etkinliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik kullanımı; bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesine ilişkin temel yöntemler ve yaklaşımlar; bilgi yönetimi, iş zekası, kurumsal sistemler, elektronik ticaret.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : LAUDON, K.C ve LAUDON J.P (2016), Management Information Systems –Managing the Digital Firm14 th edition, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : In class lecturing, case studies, practice on database
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : bulunmamaktadır
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özdemir Güngör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Yönetim Bilişim Sistemleri’nin işletmelerde/örgütlerde etkinliği ve rekabet gücünü artırıcı rolünü anlayacaklardır.
  • 2 Bilişim sistemlerinin temel kavramlarına ve süreçlerine hakim olacaklardır.
  • 3 Bilişim sistemleri ile ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  • 4 Bilişim sistemlerinin işletme süreçlerine etkinliği artırıcı şekilde uyarlanması doğrultusunda , bu sistemlerin kullanımı analizi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ile ilgili temel teknik ve prensipleri uygulayabilir hale geleceklerdir.
  • 5 Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili güncel ve evrensel nitelikteki teknik, ekonomik, toplumsal ve etik konularda fikir sahibi olacaklar, farkındalıkları artacaktır.
  • 6 Süreç/örgüt/yönetim sorunlarının çözümünde ve karar verme aşamalarında bilişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanabilmelerine yönelik yetkinliklerini geliştirmek
  • 7 Yönetim bilişim sistemlerini oluşturan donanım ve yazılımları tanıyacaklardır.
  • 8 Ürün ve hizmet geliştirmede bilişim sistemlerini kullanabilecek yetkinliğe erişmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
2.Hafta *Organizasyon Yönetimi ve Bağlantılı Firmalarda Bilgi Sistemleri
3.Hafta *Strateji ve Rekabet Avantajı Oluşturmada Bilgi Sistemleri
4.Hafta *Sistemlerin oluşturulması- Yazılım: Yazılım kavramları, Programlama dilleri ve araşları Serbest/Açık Kaynak Yazılımlar
5.Hafta *Sistemlerin oluşturulması-Yazılım türleri, kullanımları, sistem oluşturma aşamaları; Sistem analizi, tasarım, uygulama, test ve kullanım
6.Hafta *Sistem geliştirme metodolojileri, yazılım geliştmede proje yönetimi
7.Hafta *Hafta 6 devam
8.Hafta *Bilgi sistemleri altyapısı
9.Hafta *Veritabanı yönetim sistemleri
10.Hafta *İş zekası, veri madenciliği
11.Hafta *tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi
12.Hafta *Karar destek sistemleri
13.Hafta *Bilgi ve İşbirliği Yönetimi: Geniş Bilgi Yönetim Sistemleri, Bilgi İş Sistemleri, Akıllı Teknikler
14.Hafta *Bilgi Sistemlerinin Yönetimi - Bilişim Sistemleri Güvenliği: Proje Seçimi, Bilgi Sistemlerinin İş Değerinin Oluşturulması, Proje Riski Yönetimi, Bilgi sistemleri Güvenliği

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 3,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 142,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00