Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BUS220 STATİSTİCS II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik araçlarını, alandaki sosyal ve yönetimsel sorunlarla ilgili problemleri çözmek için yazılım kullanarak öğrencilere öğretmektir.
Dersin İçeriği : Güven aralılıkları, Hipotez testleri, Ortalamaların karşılaştırılması, Oranların karşılaştırılması, Kikare testleri, Basit Doğrusal Regresyon analizi, korelasyon analizi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Essentials of Business Statistics. Bowerman, O'connel, Orris. Mc.Graw Hill Publications. 2004. 2. Business Statistics: International Edition, David Levine, Timothy Krehbiel, Mark Berenson, 6th Edition, Pearson,2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aygülen Kayahan Karakul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç Dr. Aygülen Kayahan Karakul
Dersin Verilişi :

  • 1 Sosyal ve idari bilimlere yönelik verilerini analiz etmede kullanılan temel istatistiksel kavramlar ve teknikler konusunda bilgi sahibi olacaktır.
  • 2 İstatistiksel bilgilerin matematiksel yöntemler kullanarak analizini ve yorumlanmasını becerisine sahip olma
  • 3 Bağımsız problem çözme sürecinde analitik düşünebilmek için gerekli özelliklere sahip olabilme ve gerçek hayat ile ilgili yönetimsel ve sosyal problemler ile ilgili kritik düşünebilme becerisi.
  • 4 Tanımlayıcı istatistiksel teknikleri öğrenmek
  • 5 Çıkarımsal istatistiksel teknikleri öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Evren ortalaması için güven aralıkları
2.Hafta *Evren oranı için güven aralıkları
3.Hafta *Örneklem ağırlığının belirlenmesi
4.Hafta *Hipotez testleri
5.Hafta *Hipotez testleri:çift yönlü
6.Hafta *Tek yönlü varyans analizi
7.Hafta *Arasınav
8.Hafta *İki örneklemin ortalamalarının Karşılaştırılması
9.Hafta *İki evrenin oranlarının karşılaştırılması
10.Hafta *Ki-kare testleri
11.Hafta *Faktörel tasarımlar; sabit ve karışık ANOVA modelleri 3
12.Hafta *Basit doğrusal regresyon analizi
13.Hafta *t ve F testleri
14.Hafta *Durbin Watson testi

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 144,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00