Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME439 DATABASE SYSTEMS 3,00 0,00 1,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilgisayarlar her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır, veri ve veri tabanları ise her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu dersin temel amacı Veri Tabanı Yönetim Sistemleriyle ilgili gerek teorik gerekse pratik olarak bilgi sahibi edindirmektir. Ders içerisinde veri tabanıyla (veri saklama) ilgili temel bilgiler, nasıl kullanılacağı, tasarımı ve küçük veri tabanı uygulamaları anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği : Veritabanı, veritabanı tasarımı ve uygulamaları, SQL sorgu dili kullanılarak veri sorgularının yapılması, Mekansal veri modelleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : [1] Raghu Ramakrishnan, Database Management Systems, McGraw Hill, 3rd edition, 2003 (text book). [2] Fundamentals of Database Systems, Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe [3] Microsoft Office 2010 Plus Edition, Robert T. Grauer, ISBN-10: 0-13-509149-4
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : • Veri Tabanı Yönetim Sistemleriyle ilgili hem teorik hem de pratik anlamda bilgi sahibi olabilmek • Veri tabanı, veri modelleri, veri tabanı tasarımı, Veri Tabanında Aritmetik İşlemler ve sorgu dilleri hakkında bilgi sahibi olabilmek. • Veri tabanı tasarımı yapabilmek • Mekansal veri modelleriyle ilgili bilgi sahibi olabilmek. • Veri Tabanı Yönetim Sistemi yazılımı kullanabilmek.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur
Dersin Verilişi : Ders sunumları, uygulamalar, ödevler

  • 1 Veritabanı modeli tasarlayabilmek.
  • 2 Veritabanı tasarımı üzerine iyileştirme (normalizasyon) yapabilmek.
  • 3 SQL dili ile veritabanı tasarım ve sorgulama işlemlerini yapabilmek.
  • 4 Bir veritabanı yönetim sistemini etkin kullanabilmek
  • 5 Mekansal veri modellerini kullanarak gerçek dünyadaki verilerin gösterimini sağlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Veri Tabanı Temel Kavramları
*MS Access 2010 - Giriş
2.Hafta *Veri tabanı tasarımına giriş - Varlık - İlişki Modeli
*Varlık - İlişki Modeliyle ilgili örnek soruların çözülmesi
3.Hafta *İlişkisel veri modeli
*İlişkisel veri modeli örneklerinin uygulanması
4.Hafta *Veri Tabanında Aritmetik İşlemler
*Veri Tabanında Aritmetik İşlemler örnek soru çözümü
5.Hafta *AraSınav1
*Projelerinde hazırlayacakları veri tabanı tasarımları için gereksinim analizlerinin gözden geçirilmesi
6.Hafta *Veritabanı şemalarının düzeltilmesi - Normal formlar- İlişkisel Veritabanı Tasarımı: Normalizasyon
*Normalizasyon örneklerinin çözülmesi
7.Hafta *Veritabanı şemalarının düzeltilmesi - Normal formlar- İlişkisel Veritabanı Tasarımı: Normalizasyon
*Proje konularının varlık - ilişki modellerinin gözden geçirilmesi
8.Hafta *SQL Sorgu dili - Basit sorgular
*Tasarım ve şema düzeltmesi sonrasında belirlenen veri tablolarının MS Access programına girişinin yapılması
9.Hafta *SQL Sorgu Dili - Karmaşık sorgular
*Veri girişi yapılmış MS Access'deki veri tabanında basit SQL sorgularının çalıştırılması
10.Hafta *Arasınav 2
*Proje konularındaki veri tabanı tasarımlarının şema düzeltmelerinin gözden geçirilmesi
11.Hafta *Gerçek dünyanın gösterimi - mekansal veri modelleri - ızgaralı veri modeli
*SQL sorgu dili gözden geçirme ve soru çözümü
12.Hafta *Gerçek dünyanın gösterimi - mekansal veri modelleri - vektör veri modeli
*Izgaralı ve vektör veri modellerinde verinin saklandığı veri tabanı tablolarının gözden geçirilmesi. Topoloji kavamı
13.Hafta *Proje Sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Proje 1 48,00 48,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 10 4,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Teorik Ders Anlatım 14 4,00 56,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00