Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISLM215 YABANCI DİL 1 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrenciler • Hedef dilbilgisi yapıları (geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek zamanlar, şart cümleleri, karşılaştırma, kipler, sıfat ve isim fiiller, edilgen yapı, tanımlık, nicelik ifadeleri, dolaylı anlatım) ve bunların kullanımı hakkındaki bilgilerini tekrarlamış ve genişletmiş • iş ve özel hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları konularla ilgili diyaloglar,radyo ve TV programlarını nispeten anlaşılır hız ve netlikte oldukları sürece ana fikri ve detayları anlayacak şekilde dinleme becerilerini geliştirmiş • verilen konular hakkında kendi izlenim ve deneyimlerini aktarmak üzere basit ve tutarlı mektuplar, metinler yazmış • orta uzunlukta bir okuma parçasını farklı okuma tekniklerini (gözden geçirme, tarama, detaylı okuma) kullanarak okuma ve çıkarımlarda bulunma becerilerini geliştirmiş • verilen konularla ilgili hazırlıksız, cümleleri, olayları bağlayarak, sebep sonuç ilişkileri kurabilecek ve fikirlerini beyan edebilecek şekilde konuşmalar yapmış • hedef dilbilgisi yapıları ve kelimelere ilişkin farkındalıklarını artırmış ve bunların doğru telaffuzlarını öğrenmiş • çevrelerindeki insanlarla daha iyi iletişim kurmak için yeterli kelime bilgisini edinmiş olacaklardır. • farklı formatlarda verilen metinlerle ilgili çıkarımda bulunabilir, sorulara yorum getirebileceklerdir.
Dersin İçeriği : Öğrencilerin Genel Amaçlı İngilizce edinimlerine hız kazandırmak ve bu dilde kazanmış oldukları etkin iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere öğrencilerin eleştirel düşünme, okuma, konuşma ve yazma becerileri bir arada ve amaca uygun şekilde geliştirilmeye çalışılır. ENG 304.01 dersi öğrencilerin İngilizceyi farklı ortamlarda ve doğru biçimde kullanmalarını hedefler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğrencilerin derslere Pearson Yayınları tarafından basılmış olan Language Leader Intermediate kitabıyla katılmaları gerekmektedir. Her öğrencinin İnternet üzerinden verilen ödevleri tamamlaması için giriş şifresi edinmelidir. English Builder (Necdet Keleşoğlu,SalimKılıç,UfukGüneş,BettyandKeithRowbothom)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun etkinliklerle ve düz anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, gösterip yaptırma vb. öğretmen yöntemleri ile işlenecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Devamlılık
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Merve Altınlı Macıc
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Merve Altınlı Macic
Dersin Verilişi : Ders, teorik olarak farklı öğretim yöntem/teknikler ve materyallerle zenginleştilerek verilecektir. Ayrıca ders dışı etkinliklerle desteklenecektir.

  • 1 Farklı konular hakkında basit şekilde fikrini söyleyebilme
  • 2 Hedef kelimelerin telaffuzları arasındaki farkları ayırt edebilme
  • 3 Nesneleri ve konumları tarif edebilme
  • 4 Hedef dil bilgisi yapılarını etkin şekilde kullanabilme
  • 5 Kelime yapıları zor olmayan okuma parçalarındaki ana fikri anlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *W) writing a paragraph describing a design (O) discussing designs by using modals Related Access Code Exercises
2.Hafta *(O) talking about designing in group discussion (O) extended speaking activity of evaluating designs Related Access Code Exercises WA I.
3.Hafta *(W) writing a report in the context of design (W) writing about opinions on one issue in education Related Access Code Exercises WA Check
4.Hafta *(W) writing a short paragraph about favorite/worst teacher (O) comparing and contrasting education systems Related Access Code Exercises
5.Hafta *(O) extended speaking activity of problem solving Related Access Code Exercises QUIZ III (W) writing a formal letter
6.Hafta *(W) writing a short paragraph about the greatest engineering achievement WA II. (O) pair work on a passive quiz
7.Hafta *(O) thinking on creating a new design and talking about it Related Access Code Exercises WA Check (O) assesing the new project as a group
8.Hafta *(W) describing an engineering process Related Access Code Exercises WA III. ARASINAV
9.Hafta *(W) writing a paragraph about a recent trend in the country (W) discussing fashion and clothes Related Access Code Exercises WA Check WA IV.
10.Hafta *(O) pair work on discussing health, work and society (O) group work-acting out a meeting Related Access Code Exercises WA Check
11.Hafta *(W) describing a trend by using a model (W) writing a review for a newspaper, website…etc. (O) debate on how to spend an arts grant Related Access Code Exercises
12.Hafta *O) discussing celebrities and arts (W) writing a report about an important news event WA V. Related Access Code Exercises Oral Presentation
13.Hafta *(O) discussing advantages and disadvantages of films and decide a film to produce OUIZ IV WA Check Related Access Code Exercises
14.Hafta *(W) writing a report on the festival (W) writing a short letter to the newspaper giving opinions on the given case Related Access Code Exercises WA VI.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00