Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IGS510 PETROL VE DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ana hedef, öğrencilerin petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrilerindeki aktivitelerin çeşitliliği, Dersin Amacı karmaşıklığı ve etki potansiyelinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerine olan etkilerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Diğer hedefler (1) öğrencilerin bütünleştirilmiş fizik, matematik, mühendislik ve yer bilimleri bilgilerini uygulayarak, böylesi etkilerin olası nedenleri, önlenmesi ve iyileştirmesi için araştırma yeteneklerinin ve (2) öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim ve takım çalışması yeteneklerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği : Bu derste petrol, gaz ve jeotermal endüstrileri aktiviteleri ve tesislerinde sağlık, güvenlik ve çevre koruma konuları geniş bir şekilde işlenmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Reis, J.C., Environmental Control in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Co., Houston, Texas, USA, 1996 SPE Reprint Series No.36. Health and Safety, Society of Petroleum Engineers, Richardson, Texas, USA, 1992 SPE Reprint Series No.37. Environmental Considerations, Soc. of Pet. Eng., Richardson, Texas, USA, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Grup çalışması 2.Demolar 3.Öğrenci Sunumları 4.Grup Projeleri ve Sunumları 5.Durum çalışmaları 6.Sınıf Değerlendirme ve Geribildirim 7.Görsel sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 1. güvenlik ve çevre korumada matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama
 • 2 2. güvenlik ve çevre koruma problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme
 • 3 3. güvenlik ve çevre koruma için gerekli olan bir sistemi, bileşeni ve prosesi tasarlama
 • 4 4. takım çalışması yapabilme ve etkin bir iletişim kurabilme
 • 5 5. güvenlik ve çevre koruma mesleğini ve ahlaki sorumluluklarını anlama
 • 6 6. yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini anlama
 • 7 7. güncel konularda bilgi edinme
 • 8 8. güvenlik ve çevre koruma uygulamalarında modern mühendislik aletlerini, teknikleri ve becerilerini kullanma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Petrol ve gaz endüstrisinde güvenli ve defansif araç sürme kuralları ve teknikleri.
2.Hafta *Petrol ve gaz endüstrisi operasyonlarında araç bakımı ve nakliyatı.
3.Hafta *Petrol ve gaz endüstrisi aktivitelerinde ve laboratuvar düzenekleri ve deneylerinde güvenlik.
4.Hafta *Petrol ve gaz endüstrisinde yaygın olarak karşılaşılan zararlı maddelerin kontrolü ve idaresi
5.Hafta *İnsan psikolojisinin güvenliğe bakışı.
6.Hafta *Çevre korumada yasal ve teknik terimlerin tanımları ve petrol ve gaz kazanımları için durum tespiti.
7.Hafta *Sondaj operasyonlarında meydana gelen atıkların oluşumu, kontrolü ve imhası.
8.Hafta *Üretim operasyonlarında meydana gelen atıkların oluşumu, kontrolü ve imhası.
9.Hafta *EOR operasyonlarında meydana gelen atıkların oluşumu, kontrolü ve imhası.
10.Hafta *Jeotermal saha operasyonlarıda çevresel etki.
11.Hafta *Çevresel etki değerlendirme ve raporlama
12.Hafta *Petrol saçılımının nedenleri, önlenmesi, belirlenmesi, depolanması ve temizlenmesi.
13.Hafta *Rafinerilerdeki iş sağlığı ve güvenliği
14.Hafta *Doğal gaz boru hattı güvenliği

 • 2 Proje : 20,000
 • 3 Vize : 40,000
 • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Proje 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Uygulama / Pratik 1 40,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00