Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IGS508 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnşaat Mühendisliği çalışma sahalarında mevcut ve olası tehlikelerin ortaya konulması ve bu durumlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi. İnşaat şantiyelerinde çalışacak teknik elemanların, işçilerin ve işverenlerin üretim devamlılığını ve refahını sağlamak ve geliştirmek için yapılması gerekenleri belirlemek. Acil durum planları, ilk yardım ve yükümlülükler hakkında bilgi edinilmesi.
Dersin İçeriği : İş Sağlığı ve Güvenliği<br />Şantiyede iş güvenliği <br />Şantiye kuruluşunda dikkat edilecek hususlar<br />Şantiyede çalışırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar. <br />İnşaatlarda çalışan personelin eğitimi<br />Şantiyelerdeki tehlikelere karşı alınacak önlemler<br />İş kazalarına neden olan olumsuzlar<br />Türkiye ve Dünyadaki sayısal iş kazası verilerinin karşılaştırılması<br />İnşaat Mühendisliğinde iş kazalarının ekonomik ve sosyal boyutlarının incelenmesi<br />Şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu sorumluluk görevi<br />İş güvenliğinden sorumlu teknik elemanların şantiyelerde alacakları güvenlik tedbirleri<br />Gürültü, Toz ve Çevre Ölçümü Nedir Ve Nasıl Yapılır<br />Acil durum planlaması ve rutin kontroller<br />Kişisel koruma araçları ve kullanılan durumlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : T.C. MEB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (Merkez – İSGB) İş Güvenliği / Ali Özdemir / Birsen Yayınevi Şantiye tekniği ve şantiyede iş güvenliği / B. Mazlum Birecikli / Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İlk 15 dakikalık bölümde önceki dersin kısa bir özeti yapılır O günkü ders hakkında genel bilgi verilir. Konu anlatımı yapılır ve sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilir. Öğrencilerden ilgili konuyla ilgili haftalık rapor hazırlamaları istenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. İnci Develioğlu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1- İnşaat Mühendisliğindeki İş kazası kavramının tanımını ve unsurlarını açıklamak
  • 2 2- Şantiyelerde gerçekleştirilen uygulamalarda potansiyel tehlikeleri fark etmek, ve önlemini almak.
  • 3 3- Şantiyelerde meydana gelebilecek İş kazalarının meydana gelme şekilleri ve kazalardan korunma yöntemlerini analiz etmek.
  • 4 4- Şantiyelerde meydana gelebilecek İş kazası ile ilgili ilkyardım, ilk müdahale, çalışma konularında genel eğitim.
  • 5 Meslek ahlakı ve meslek etiği konusunda bilgi vermek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İş Sağlığı ve Güvenliği
*-
*-
*-
*-
2.Hafta *Şantiyede iş güvenliği
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *Şantiye kuruluşunda dikkat edilecek hususlar
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Şantiyede çalışırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar.
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *İnşaatlarda çalışan personelin eğitimi
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Şantiyelerdeki tehlikelere karşı alınacak önlemler
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *İş kazalarına neden olan olumsuzlar
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Vize Sınavı
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Türkiye ve Dünyadaki sayısal iş kazası verilerinin karşılaştırılması
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *İnşaat Mühendisliğinde iş kazalarının ekonomik ve sosyal boyutlarının incelenmesi
*-
*-
*-
*-
11.Hafta *Şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu sorumluluk görevi
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *İş güvenliğinden sorumlu teknik elemanların şantiyelerde alacakları güvenlik tedbirleri
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Gürültü, Toz ve Çevre Ölçümü Nedir Ve Nasıl Yapılır
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *Acil durum planlaması ve rutin kontroller
*-
*-
*-
*-
15.Hafta *Kişisel koruma araçları ve kullanılan durumlar
*-
*-
*-
*-

  • 1 Rapor : 10,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 2,00 2,00
Rapor 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00