Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BUS319 TOTAL QUALİTY MANAGEMENT 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak içın gerekli temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Ders
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Güncel Okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özdemir Güngör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ar. Gör. Aynur KIRBAÇ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite ve kalite geliştirmenin temel öğelerini anlayabileceklerdir.
  • 2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite ve kalite geliştirmede karşılaşılan problemlerin stratejik rollerini tartışabileceklerdir.
  • 3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalite konseptini, kalite kontrol yöntemlerini ve istatistiksel kalite kontrolünü anlayabileceklerdir.
  • 4 The students will be able to learn the new approaches in quality field such as Total Quality Management and its philosophy.
  • 5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Toplam Kalite Yönetimi aşamaları vasıtasıyla kalite yönetimi metodolojisini uygulayabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kalite kavramına Giriş
2.Hafta *Toplam Kalite Yönetimi’nin prensip ve uygulamaları
3.Hafta *Toplam Kalite Yönetimi’nin araç ve teknikleri
4.Hafta *Kalite Maliyetleri
5.Hafta *İstatistiksel Süreç Kontrolü
6.Hafta *İPK' da optimizasyon ve Kontrol Süreçleri
7.Hafta *Kalite Fonksiyonları ve Yayılımı
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Değişkenler için Kontrol Çİzelgeleri
10.Hafta *Nitelikler için Kontrol Çizelgeleri
11.Hafta *Niteliklerle Kabul Örneklemesi
12.Hafta *Kabul Örnekleme Sistemleri
13.Hafta *Güvenilirlik
14.Hafta *Önemli Konuların Gözden Geçirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Diğer 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00