Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH105 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır
Dersin İçeriği : Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, Sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini, Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, Toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği,Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu ve Toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Giddens, A. (2008) Sosyoloji, Yayıma Hazırlayan Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul.<br />2. Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür), Ankara: De Ki Yayınları.<br />3. Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir<br />
  • 2 Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar<br /><br />
  • 3 Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar<br />
  • 4 Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar
  • 5 Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketliliği açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi


2.Hafta *Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları

3.Hafta *Sosyolojide Yöntem

4.Hafta *Sosyolojide Postmodern Tartışmalar

5.Hafta *Sosyalizasyon

6.Hafta *Toplumsal Gruplar

7.Hafta *Toplumsal Statü ve Roller

8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam

10.Hafta *Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik

11.Hafta *Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

12.Hafta *Küreselleşme ve Toplumsal Değişme

13.Hafta *Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları

14.Hafta *Medya ve toplum

15.Hafta *Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 79,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00