Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH402 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 3 2,00 32,00 0,00 17,00 30,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma; Sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Zastrow, C. (1995). The Practice of Social Work, (5th ed.), Homewood, IL: DorseyPress.
2. Duyan, V. (2010). SosyalHizmet: Temelleri, Yaklaşımları, MüdahaleYöntemleri, Aydınlar, Ankara.
3. Turan, N. (1999). SosyalKişiselÇalışma, BireyveAileİçinSosyalHizmet, Ed. Veli Duyan, AydınlarMatbaacılık, Ankara.
4. Sheafor, B. ve Charles R. Horejsi (2002). TechniquesandGuidelinesforSocialWorkPractice, (6th ed.),Allyn& Bacon, USA
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Uygulama-Alıştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bölüm öğretim elemanları
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Bu dersin sonunda öğrenci, kurum kültürünü öğrenme, bu yapı içinde kendini tanıma ve ifade etme, iletişim kurma, ilgili sorun alanını tanıma becerilerini geliştirir.
  • 2 Bu dersin sonunda öğrenci hizmet türü, tarzı ve işleyişi öğrenme, bu süreç içinde mesleki, profesyonel sorumluluk üstlenme, gözlem yapma, değerlendirme, uygun müdahale stratejilerini geliştirme, planlayabilme ve uygulayabilme becerilerini geliştirir.
  • 3 Bu dersin sonunda öğrenci, sosyal hizmet uzmanı olarak gerekli profesyonel sorumlulukları yerine getirebilecek bir yeterliliğe ulaşır.
  • 4 Bu dersin sonunda öğrenci çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydeder ve sonlandırır
  • 5 Bu dersin sonunda öğrenci yapılan çalışmaya ilişkin (birey, grup, toplum) inceleme raporlarını değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Çalışma planının değerlendirilmesi - Uygulama sözleşmesinin yapılması - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
2.Hafta *2. Çalışma planının uygulamaya geçirilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
3.Hafta *3. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
4.Hafta *4. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
5.Hafta *Uygulama ile ilgili ara değerlendirme yapma - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı- Uygulama ile ilgili ara değerlendirme yapma - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
6.Hafta *6. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
7.Hafta *7. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
8.Hafta *8. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
9.Hafta *9. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
10.Hafta *10. Çalışma planında yer alan birey, aile, grup ve toplumla ilgi çalışmalarda sonlandırma - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
11.Hafta *11. Yapılan çalışmaya ilişkin (birey, grup, toplum) inceleme raporlarının yazımı - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
12.Hafta *12. Yapılan çalışmaya ilişkin (birey, grup, toplum) inceleme raporlarının değerlendirilmesi - Haftalık süreç raporu -Uygulama danışmanlığı
13.Hafta *13. Uygulamayı Değerlendirme Raporu - Haftalık süreç raporu -Uygulama danışmanlığı
14.Hafta *14. Genel değerlendirme - Haftalık süreç raporu -Uygulama danışmanlığı
15.Hafta *15. Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 25,00 125,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 17,00 255,00
Uygulama / Pratik 15 17,00 255,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 15,00 225,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 894,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 30
AKTS : 30,00