Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH407 SOSYAL HİZMET FELSEFESİ VE ETİK 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet mesleğinin değer temelinin ve etik sorumlulukların öğrenilmesi
Dersin İçeriği : Sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı, Müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde etiğin içeriği, Değer temelinin sosyal hizmet bilgisi ve becerisi ile ilişkisi, Etik ikilemler ve çözüm yolları, Sosyal hizmette değer tartışmaları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sarah Banks (2001) Ethics and Values in Social Work, Palgrave<br />2. Fatih Şahin (2009) Sosyal Hizmette Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Aile ve Toplum, Ekim-Kasım-Aralık, Pp.87-97.<br />3. Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları(2003), SHU Derneği Yay. Ankara<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ege
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi

  • 1 Küreselleşmenin toplumlarda yarattığı yeni etik sorunlar konusunda bilgi sahibi olma
  • 2 Uluslararası standartlar çerçevesinde sosyal hizmette etik ilke ve değerleri öğrenme,
  • 3 Etik sorunlar ve çözümü konusunda bilgi sahibi olma.
  • 4 Kişisel meseleler ve ilişkiler hakkında bilgi sahibi olma
  • 5 Sosyal çalışmacının görevleri, politika, prosedürler ve yönetişim hakkında bilgi sahibi olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse genel giriş ve öğrencilerin oryantasyonu - Sosyal Hizmette Etik Konular 1 - Etik, teknik ve yasal - Sosyal hizmette etik meseleler nelerdir?
2.Hafta *Sosyal Hizmette Etik Konular 2 - İnsani hizmet mesleği olarak sosyal hizmet - Sosyal hizmet ve refah devleti
3.Hafta *Sosyal Hizmet Uygulamasında Değerler - Sosyal hizmet değerleri ne anlama geliyor? - Bireyin saygınlığı ve biricikliği - Müracaatçının kendi geleceğini belirleme hakkı - Yasal otoriteve self-determinasyon
4.Hafta *Sosyal Hizmet Etiğinde İlke Temelli Yaklaşımlar - İlkeler - Sosyal hizmet ilişkisinde saygı ve özerklik - Toplumda adaleti ve refahı sağlama - Ortak ahlak yaklaşımı
5.Hafta *Gizlilik, Hesap Verebilirlik ve Uzman Müracaatçı Etkileşiminin Sınırları
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *Sosyal Hizmet Etiğinde Karakter ve İlke Temelli Yaklaşımlar - Mesleki ilişkide karakterin önemi - Profesyonel ve hizmet kullanıcısı arasındaki koruyucu ilişki - Değer parçalanması
8.Hafta *Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları
9.Hafta *Sosyal Hizmet Uygulama ve Kuramlarıyla İlişkili Etik ve Değerler 1 - Sosyal hizmet değerlerine meydan okuma - Değer temeline dayalı sosyal hizmet bilgisi
10.Hafta *Sosyal Hizmet Uygulama ve Kuramlarıyla İlişkili Etik ve Değerler 2 - Akademik çevredeki öğrenciler için etik konular
11.Hafta *Müracaatçıların Hakları: Uygulama Kuralları ve Yeni Tüketicilik
12.Hafta *Kişisel Meseleler ve İlişkiler
13.Hafta *Sosyal çalışmacının görevleri, politika, prosedürler ve yönetişim
14.Hafta *Uygulamada Etik Sorunlar ve İkilemler - Etik karar verme - Gizlilik - Çalışma ortamında meslektaşlarla ve danışmanlarla ilişki

  • 1 Ödev : 10,000
  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00