Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH405 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Özürlülük kavramlarının, nedenlerinin, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin, Dünyada ve Türkiye’de istatistiklerle özürlülüğün, özürlülüğü açıklayan kuramların, özürlülüğün birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin, özürlülere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Özürlülüğe ilişkin kavramsal çerçeve, özürlülük sınıflandırması, özürlülüğe yönelik sosyal hizmet müdahalesi, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlüler ve devlet politikası, özürlülere yönelik toplumsal tutumlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Eripek, Süleyman. (2005) Zeka Geriliği. Ankara: Kök Yayıncılık
2.Erkan, Gönül. (1990) Ortopedik Özürlü Çocukların Kendini Kabul Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu.
3.İkizoğlu, Musa. (2001) ?Yoksulluk ve Özürlülük İlişkisi,? Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 1,2:83?94.
4.Küçükkaraca, Nilgün. (2003) “Zihinsel Engellilik ve İletişim,” Sosyal Hizmet.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Hülya Bilgin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap,Diğer

  • 1 özürlülüğe ilişkin kavramlar konusunu bilme
  • 2 özürlülüğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar konusunu bilme<br />
  • 3 özürlülük nedenleri ve türleri konusunu bilme<br />
  • 4 özürlü hakları konusunu bilme<br />
  • 5 dünyada ve Türkiye’de özürlülük konusunu bilme<br />
  • 6 özürlülere verilen hizmetler konusunu bilme<br />
  • 7 özürlülere yönelik sosyal hizmet müdahalesi konusunu bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Tanışma ve Oryantasyon
2.Hafta *2. Temel Kavramlar
3.Hafta *3. Kuramsal Yaklaşımlar
4.Hafta *4. Özürlülüğe İlişkin Nüfus Oranı ve Değişimler
5.Hafta *5. Özürlülük Nedenleri
6.Hafta *6. Özürlü Grupları
7.Hafta *7. Özürlü Hakları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *9. Özürlülere ve Özürlülüğe İlişkin Uluslararası Mevzuat
10.Hafta *10. Özürlülere ve Özürlülüğe İlişkin Ulusal Mevzuat
11.Hafta *11. Özürlü hakları
12.Hafta *12. Özürlülere Yönelik Hizmetler
13.Hafta *13. Özürlülüğün Birey, Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri
14.Hafta *14. Özürlülük ve Sosyal Hizmet
15.Hafta *15. Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00