Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH403 SOSYAL POLİTİKA 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciyi; sosyal politikanın tarihi ve temellerine dair bilgi ve sosyal hizmet ile sosyal politika arasındaki ontolojik ilişkiye dair farkındalık ile donatmak.
Dersin İçeriği : Bu ders sosyal politika konularını inceleyecek ve politika üretimi ve uygulamasını etkileyen sosyal, iktisadi ve siyasal faktörlerin önemini vurgulayacaktır. Ders, sosyal ve iktisadi adaleti başarmak ve baskının kurumsallaşmış biçimlerine karşı mücadele etmek üzere geliştirilmesi gereken stratejilere odaklanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Cozic, C. P., &Winters, P. A. (Ed.). (1997). Welfare: opposing viewpoints. SanDiego, CA: Greenhaven Press
2. Danziger, S. ,Sandefur, G., & H. Weinberg. (1994). Poverty and Public Policy: What Do We Know? What Should We Do? Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
3. DiNitto, D. (2007). Social Welfare: Politics and Public Policy. (6th edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Publishers.
4. Gilbert, N., Specht, H. & Terrell, P. (2004). Dimensions of Social Welfare Policy. (6th edition). Allyn& Bacon Publications.
5. Jansson, B. (1994). Social Policy: From Theory to Policy Practice. (2nd edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing
6. Lowe, G. R. (1999). Professionalization of Poverty: Social Work and the Poor in the 20thCentury. Aldine De Gruyter.
7. Stoesz, D. (1990). A new paradigm for social welfare. Journal of Sociology and Social Welfare
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Hülya Bilgin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyal politikaları analiz ve formüle edebilecektir.
  • 2 Baskı ve ayrımcılığın biçimlerini eleştirel bir biçimde analiz edecektir
  • 3 Sosyal adaleti başarmak üzere savunuculuk ve sosyal değişim stratejileri uygulayabilecektir.
  • 4 Kuruluşlarında, toplumlarında ve dünyada sosyal politika değişimlerini etkilemek üzere hem sosyal politika analizine hem de sosyal çalışmacılar olarak kendi rollerine dair bir anlayış kazanacaklardır.
  • 5 Projeler geliştirebilecek ve uygulamaya aktarabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve dersin genel tanıtımı
2.Hafta *Sosyal politikanın tanımlanması
3.Hafta *Sosyal politika analizi: Tarih ve modeller
4.Hafta *Sosyal politikada hükümetlerin rolü
5.Hafta *Sosyal refah modelleri ve sosyal politika
6.Hafta *İşletmecilik çağında sosyal politika
7.Hafta *Yaşlanma
8.Hafta *Aile politikası
9.Hafta *Yoksulluk ve eşitsizlik
10.Hafta *Sağlık politikaları
11.Hafta *Kentleşme: Soylulaştırma, konut
12.Hafta *Kent, iş ve suç
13.Hafta *Projelerin tartışılması
14.Hafta *Demografi ve sosyal politika
15.Hafta *Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00