Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH312 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin yoksul ve yoksulluk konularında genel ve mesleksel bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini rahatça uygulamaya aktarabilmeleri.
Dersin İçeriği : Konu ile ilgili temel kavramlar: Yoksul, yoksulluk, yoksullaşma, varsıl, varsıllık, sadaka, hayır, zekat, fitre, sermaye, artı değer, sosyal devlet, sosyal politika, düşkünlük; Yoksulluk üzerine temel bilgiler: Nedir, Nedenleri, dürtüleri, itkileri, çeşitleri.; Yoksulluğun tarihçesi; Yoksullukla ilgili hukuk ve mevzuat.; Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk ve yoksullaşma.; Günün iç ve dış siyasasında yoksulluk ve yoksullaşma. Türkiye’de konu ile ilgili durum ve gelişmeler. Konu ile ilgili politikalar. Çözüm önerileri ve modelleri.; Dünya’da ve Türkiye’de sosyal çalışmacıların yoksulluk alanındaki mesleksel işlevleri yer almaktadır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : AK, Abdulkadir ve diğerleri, 2007, Ankara İlinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluğa Bakışı, Ankara<br />2. ARIKAN, Çiğdem, 1992, Yoksulluk, Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma, Ankara: Şafak Matbaacılık<br />3. CHOSSUDOVSKY, Michael. 1999, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çev: Neşenur Domaniç, İstanbul: Çiviyazısı Yayınları <br />4. HATİPOĞLU, Burcu, 2009, Yoksul Ailelerle Sosyal Hizmet: Sokakta Çalışan Çocuklar Örneği, Ankara: Yüksek Lisans Tezi.<br />5. HUGO, Victor, 2005, Sefiller, Çev: Kerim Çetinoğlu, İstanbul: İskele.<br />6. İKİZOĞLU, Musa. 2000, Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesinde Ampirik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.<br />7. OKTİK, Nurgün, 2008, Türkiye?de Yoksulluk Çalışmaları, İstanbul: Yakın.<br />8. Kahramanoğlu, E. (1994) Proje Tasarımı ve Yönetimi, pp.377-389. <br />9. Plionis, E. M. (2007) Competency in generalist practice: a guide to theory and evidence-based decision making: Oxford UniversityPress.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Alan Gezisi, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Öğrenci yoksulluk konusunda bilgi sahibi olur. Yoksullukla ilgili konulardaki kavramlara egemen olma ve algı düzeyinde kullanma. Konu ile ilgili gazete bilgilerini mesleksel gözle irdeleyebilme ve değerlendirebilme. Konu ile ilgili sorun durumlarında her olguya özgü mesleksel çözüm üretebilme (becerisi kazanma). Öğrenciye bu alanda çalışabilme özgüvenini kazandırma.
  • 2 Dersi alanın, ortalama on beş dakika materyale bakmadan konu üzerinde konuşabilme, bilgi ve görüş aktarabilme, değerlendirme yapabilmesi (becerisi kazanma). Konu ile ilgili bilgilerini uygulamaya aktarabilme
  • 3 Yoksulluğun toplum bilimsel boyutu. İnsan değerleri ile yoksulluk ilişkisi. Yoksul insanın toplumdaki yerini ifade edebilme
  • 4 Yoksulluk ve AB. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yoksulluk alanındaki görevlerini söyleyebilme
  • 5 Yoksulluk ve sanat. Yoksulluğun sanattaki yeri. Yoksulluğa karşı kamusal, yerel, özel ve sivil toplumun rolleri ve görevlerini söyleyebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Tartışma ve hazırlık. Bu dersin kapsamı. Sosyal çalışma mesleği ile bu dersin kapsamı arasındaki ilişki. Temel kavramlar. (Konuyla ilgili kaynakça, roman, öykü, makale, şiir, resim, karikatür vb. toplama)
2.Hafta *Yoksulluk nedir? Tanımı, açıklama, özellikleri, boyutları?

3.Hafta *Yoksulluğun tarihi. Dünyada, Türkiye’de?

4.Hafta *Toplumsal yapı yoksulluk ilişkisi toplumsal yapıyı nasıl etkiler?

5.Hafta *Yoksulluğun uluslararası boyutları.

6.Hafta *Yoksulluk ve ekonomik sistem.

7.Hafta *Ara Sınav


8.Hafta *Yoksulluğun toplum bilimsel boyutu. İnsan değerleri ile yoksulluk ilişkisi. Yoksul insanın toplumdaki yeri
9.Hafta *Yoksulluğun psikolojik boyutu. Birey ve yoksulluk


10.Hafta *yoksulluk ve aile. Yoksul insanın aile içindeki yeri. O ailenin toplumdaki yeri.

11.Hafta *Yoksulluk ve sanat. Yoksulluğun sanattaki yeri. Yoksulluğa karşı kamusal, yerel, özel ve sivil toplumun rolleri ve görevleri.

12.Hafta *Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk ve sosyal güvenlik dizgesi.

13.Hafta *Yoksulluk ve AB. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yoksulluk alanındaki görevleri.

14.Hafta *Değerlendirme
15.Hafta *Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00