Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH308 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal cinsiyete ait kavramların öğrenilmesi; kadın politikası konusunda bilgi sahibi olmak; feminist sosyal hizmet uygulamalarını öğrenmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Feminist sosyal hizmet kavramları, tarihi içeriği, feminist sosyal hizmet uygulamaları yer almaktadır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Tunç Tekindal, M. (2016). Feminist grup çalışması, bir sosyal hizmet uygulaması olarak engelli çocuğa sahip kadınların deneyimi. 1. Basım. Nobel Bilimsel Eserler: Ankara.
2. Tunç, M. (2013). Feminist Grup Çalışması: Temeli, Kapsamı ve Süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2): 209-230.
3. Scott, W. Joan (2007) Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora Kitaplığı.
4. Terzi, Özlem (2004) "Avrupa Birliği'nde Toplumsal Cinsiyet Politikaları", Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar, içinde Der: Fatmagül Berktay, İstanbul: Ka-der Yayınları.
5. Dominelli, Lena (2002) Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave: London
6. Buz, Sema (2009) "Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması", Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 53-65 1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze, beyin fırtınası, örnek olay vaka tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Toplumsal cinsiyet ve rollerine ilişkin temel kavramları öğrenmek
  • 2 Dünya'da ve Türkiye'de kadın politikalarına ilişkin genel bilgileri edinmek
  • 3 Mikro-mezzo-makro düzeylerde feminist sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak<br />
  • 4 Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel perspektif kazanmak
  • 5 Dünya'da ve Türkiye'de kadın hareketinin tarihsel gelişimini söyleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, derse ilişkin beklentilerin konuşulması. Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımak
2.Hafta *Dünya'da ve Türkiye'de kadın hareketinin tarihsel gelişimi
3.Hafta *Dünyada ve Türkiye'de Kadın Politikaları. Ulusal ve Uluslar arası Kadın Hakları Sözleşmeleri Uygulama danışmanlığı
4.Hafta * Feminizm ve feminist teoriler danışmanlığı
5.Hafta *Feminist teoriler
6.Hafta *Feminist araştırma yöntemi
7.Hafta *ARASINAV
8.Hafta * Erkeklik ve hegemonik erkeklik tartışmaları: Erkekliğin çocuk, çalışan/işçi, eş ve baba rollerinde farklılaşan özellikleri
9.Hafta * Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet
10.Hafta * LGBT
11.Hafta * Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
12.Hafta * Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
13.Hafta *Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta * Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00