Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH306 GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yaşlılık dönemine ait kavramların, kuramların, özelliklerin, sorunların ve hizmetlerin kapsamlı olarak ele alınması, sosyal hizmetin yaşlılara ne zaman, nerede, neden ve nasıl ulaşması gerektiğinin kavratılmasıdır
Dersin İçeriği : Yaşlılık kavramları, kuramları, özellikleri, sorunları ve yaşlılarla sosyal hizmet, yaşlılara yönelik mevcut politika ve hizmetler; geriatrik sosyal hizmet vb. konular üzerinde durulmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Koşar, Nesrin. Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Şafak Matbaacılık, 1996
2. Kalaycıoğlu, Sibel, Tol, Ulaş Uğraş, Küçükural, Önder ve Cengiz Kurtuluş. Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri. Türkiye Bilimler Akademisi
3. Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu, Ankara, Şafak Matbaacılık,
1995.
4. 4Duyan, Veli. ?Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler?, 1. Türkiye Uluslar arası Gerontoloji Sempozyum Bildiriler Kitabı? 10?12 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi, Sayfa: 91?99.
5. Sevil, Hüseyin Tekin. Yaşlıların Psiko-Sosyal Sorunları. Ankara: T.C. SSYAB.
SHÇEK. Yayınları, 1988.
6. Güven, Sevil. ?Yaşlılıkta Aile İlişkileri?, Toplum ve Sosyal Hizmet, Sayı:1, Ay: Ekim, Yıl:2000, Sayfa: 92?99.
7. Önal Dölek Bilge, ?Geriatrik Sosyal Hizmet?, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, Sivas, 7?8 Mayıs 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme, Örnek Olay İncelemesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : örgün eğitim

  • 1 Öğrenciler Yaşlılık Dönemi Kavramlarını öğrenecektir.
  • 2 Yaşlılığı Açıklayan Kuramları öğrenecektir.
  • 3 Yaşlılık Dönemi Özellikleri öğrenecektir.
  • 4 Yaşlılık Dönemi Sorunlarını öğrenecektir.
  • 5 Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmetleri öğrenecektir.
  • 6 Türkiye'de Yaşlılara Sunulan Hizmetleri öğrenecektir.
  • 7 Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetleri öğrenecektir.
  • 8 Yaşlılara Yönelik Politika ve Mevzuat Sosyal Çalışmacı Olarak Yaşlılarla Nasıl Çalışılacağı konularını öğrenecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yaşlılık Kavramları

2.Hafta * Tarihte Yaşlılık
3.Hafta *Yaşlılığı Açıklayan Kuramlar
4.Hafta *Yaşlılık Dönemi Özellikleri ve Değişimleri
5.Hafta *Yaşlılık Dönemi Sorunları
6.Hafta *Yaşlılık Dönemi Hastalıkları
7.Hafta *Ara sınav

8.Hafta *Yaşlı ve Çevresi
9.Hafta *İstatistiklerle Dünyada Yaşlılık ve Yaşlılara Verilen Hizmetler
10.Hafta *istatistiklerle Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlılara Verilen Hizmetler
11.Hafta * Yaşlılık Mevzuatı
12.Hafta *Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
13.Hafta *Yaşlılarla Sosyal Hizmet
14.Hafta *Dersin Genel Değerlendirmesi ve Tartışma
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00