Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH304 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 1 1,00 8,00 0,00 5,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma; Sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Zastrow, C. (1995). The Practice of Social Work, (5th ed.), Homewood, IL: DorseyPress.
2.Duyan, V. (2010). SosyalHizmet: Temelleri, Yaklaşımları, MüdahaleYöntemleri, Aydınlar, Ankara.
3.Turan, N. (1999). SosyalKişiselÇalışma, BireyveAileİçinSosyalHizmet, Ed. Veli Duyan, AydınlarMatbaacılık, Ankara.
4.Sheafor, B. ve Charles R. Horejsi (2002). Techniques and Guidelines for SocialWorkPractice, (6th ed.),Allyn& Bacon, USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : örgün öğretim

  • 1 Bu dersin sonunda öğrenci, kurum kültürünü öğrenme, bu yapı içinde kendini tanıma ve ifade etme, iletişim kurma, ilgili sorun alanını tanıma, hizmet türü, tarzı ve işleyişi öğrenme, bu süreç içinde mesleki, profesyonel sorumluluk üstlenme, gözlem yapma, değerlendirme, uygun müdahale stratejilerini geliştirme, planlayabilme ve uygulayabilme becerilerini geliştirir.
  • 2 Uygulama danışmanlığı söyleyebilme
  • 3 Sosyal İncelemeyi tanımlayabilme
  • 4 Mesleki ilişki kurma tekniklerini söyleyebilme
  • 5 Kuruluşta sosyal hizmet uzmanının rollerini söyleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse genel giriş ve öğrencilerin oryantasyonu
2.Hafta * Mevzuatla ilgili değerlendirme - Uygulama sözleşmesinin yapılması - Haftalık süreç raporu
3.Hafta *İlgili sorun alanına ilişkin bilgi ve uygulamaları gözden geçirme - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
4.Hafta *Kurum Tanıtma, İnceleme ve Değerlendirme Raporu - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı

5.Hafta * Kuruluşta sosyal hizmet uzmanının rolleri üzerine değerlendirme - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
6.Hafta *Sorun Alanını İnceleme ve Değerlendirme Raporu - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
7.Hafta * Planlı müdahale sürecinin gözden geçirilmesi - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı

8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Sosyal İnceleme Raporu yazımı - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
10.Hafta *Sosyal İnceleme Raporu yazımı - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı

11.Hafta * Mesleki ilişki kurma teknikleri - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
12.Hafta * Çalışma planı hazırlanması - Haftalık süreç raporu - Uygulama danışmanlığı
13.Hafta * Uygulama danışmanlığı - Haftalık süreç raporu
14.Hafta *Uygulamayı Değerlendirme Raporu - Genel değerlendirme
15.Hafta * Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 25,00 100,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 5,00 75,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 209,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00