Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH303 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ailelerle sosyal hizmet konusunu ulusal literatür ve uygulamalar çerçevesinde tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Aile yaşamı, aile yaşamının dinamikleri ve sosyal hizmet, aile yaşamında risk ve sorunlar, aileler çalışma, terapi ve danışmanlık, aile kuramları, aile mahkemeleri ve aile arabuluculuğu.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ashman, K.K., Hall, G.H., (1999). Understanding Generalist Practice, Second ed. Nelson-Hall, Inc., Chicago.
2. Giddens, Anthony. Sosyoloji. Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel. Ayraç Yayınevi. Ankara:2000.
3. Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Sosyal Psikoloji Dizisi:2 Evrim Yayıncılık. İstanbul:2000.
4. Kandiyoti, Deniz. "Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik:Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım." Türkiye'de Ailenin Değişimi Toplumbilimsel İncelemeler. Hazırlayan: Türköz Ender. Türk Sosyal Bilimler Derneği:1984.
5. Özgüven, İbrahim Ehtem. Evlilik ve Aile Terapisi. PDREM Yayınları. Ankara:2000.
6. Özgüven, İbrahim Ehtem. Ailede İletişim ve Yaşam, Sistem Ofset, Ankara: 2001.
7. Poster, Mark. Eleştirel Aile Kuramı. Çev: Hüseyin Tapınç. Ayrıntı Yayınları. İstanbul:1989.
8. Turan, Nihal. Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, 2.Basım, Aydınlar Matbaası, Ankara:1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma,Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Örgün öğretim

  • 1 Aile ile ilgili teori ve teknikleri tanıyacaklar
  • 2 Aileyi bir sistem olarak ele almanın gerekliliğini kavrayacaklardır
  • 3 Aile sorunlarının çözümünde sosyal hizmet yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu kavrayacak ve uygulayacaklardır
  • 4 Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesini tanımlayabilmek
  • 5 Ailede İletişim ve aile içi şiddeti belirtebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Aile Sosyal Hizmeti Nedir?
2.Hafta *Aile Sistemine İlişkin Kavramlar: Yapı, Fonksiyon
3.Hafta *Aile İle İlgili Teoriler (Patriyarki Teorisi, Yapısal-Fonksiyonel Teori, Modernleşme Teorisi)
4.Hafta *Aile İle İlgili Teoriler (Sistem Teorisi, Marksist ve Feminist Teoriler, Eleştirel Teori)
5.Hafta *Dünyada ve Türkiye'de Ailedeki Değişim ve Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar
6.Hafta *Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (İlk Görüşme, Ön Değerlendirme)
7.Hafta *Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (İlk Görüşme, Ön Değerlendirme)
8.Hafta * Ara Sınav
9.Hafta *Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (Planlama, Uygulama)
10.Hafta *Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (Son Değerlendirme ve İzleme)
11.Hafta *Ailede İletişim
12.Hafta *Aile İçi Şiddet
13.Hafta *Aile Sorunlarında Kullanılabilecek Kısa Dönemli Çözüm Odaklı Mülakat Tekniği
14.Hafta *Aile Politikaları ve Türkiye'de Durum
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00